You are here

CLK Çamlıbel Elektrik Birim Fiyatları

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 750 bin aboneye hizmet veren CLK Çamlıbel Elektrik, bölgesindeki tüketiciler ulusal tarife ve serbest tüketicilere indirimli fiyatlardan elektrik satar.

Ulusal tarifeden elektrik alanlar için fiyatlar

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta yaşayan tüketicilerin çoğu ulusal tarifeden elektrik alır. Yıllık tüketimi 3600 kWh altında kalan tüm tüketiciler CLK Çamlıbel'in uyguladığı ulusal elektrik tarifesinden elektrik alır. Ulusal elektrik fiyatlarını Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu düzenler. Ekim 2016 itibariyle mesken ve ticarethane aboneleri için, elektrik birim fiyatları ve hesaplanmış fatura örneği aşağıdadır.

Tarife Grubu: Tek Zamanlı Mesken Ticarethane
  Birim Fiyat (TL/kWh) Tutar Birim Fiyat (TL/kWh) Tutar
Tüketim   400 kWh   400 kWh
Birim Fiyat 0.2210   0.2212  
Aktif Enerji Tutarı   88,4   88,48
Dağıtım Bedeli 0.1108 44,32 0.1135 45,4
Enerji Fonu (%1) 0.0022 0,88 0.0022 0,88
TRT Payı (%2) 0.0044 1,76 0.0044 1,76
Elektrik Tüketim Vergisi (%5) 0.0110 4,4 0.0111 4,44
KDV Matrahı   139,76   140,92
KDV (%18)   25,16   25,37
Fatura Tutarı   164.92 TL   166.29 TL

Üç zamanlı tarife birim fiyatları

Eğer üç zamanlı tarifeyi kullanıyorsanız, sadece enerji birim fiyatınızda değişiklik olacaktır. Geri kalan kalemler ise yeni tüketim tutarınızdan hesaplanacaktır. Gündüz tarifesi saat 06:00-17:00, puant tarifesi saat 17:00-22:00 ve gece tarifesi saat 22:00-06:00 aralığını kapsamaktadır. Ekim 2016 ulusal elektrik tarifesine göre mesken ve ticarethane elektrik fiyatları aşağıdadır :

Birim Fiyat (TL/kWh) Gündüz Puant Gece
Tarife Grubu : Üç Zamanlı 06.00-17.00 17.00-22.00 22.00-06.00
Mesken 0.2196 0.3889 0.0973
Ticarethane 0.2198 0.3891 0.0975

Hangi elektrik tarifesi daha avantajlı? Tek zamanlı mı üç zamanlı mı ?

Serbest tüketiciler için indirimli elektrik

CLK Çamlıbel yalnızca Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde oturan tüketicilere indirimli elektrik satışı yapar. Eğer bu illerde oturuyorsanız ve aylık faturanız 120 TL ve üzerindeyse, CLK Çamlıbel Elektrik ile serbest tüketici sözleşmesi yapabilirsiniz. Bu sayede sunulan indirimli elektrik tarifelerinden faydalanabilirsiniz.

Elektrik tüketiminize özel teklifleri öğrenmek için 444 44 666 arayarak çağrı merkezinden bilgi alabilirsiniz.

CLK Çamlıbel'in serbest tüketicilik ve indirimli elektrik tarifelerini daha iyi anlamak için okuyun: Nasıl tedarikçi değiştirilir ?

Faturadaki bedel ve vergiler

Elektrik fiyatı birim enerji bedeli, enerji harici bedeller ve vergiler olmak üzere üç farklı bileşenden oluşur. CLK Çamlıbel elektrik faturasını daha iyi anlamak için aşağıdaki açıklamalardan yararlanın.

 Birim Enerji Bedeli

Elektrik birim fiyatı olarak TL/kWh kullanılır. Tüketilen elektrik enerjisi miktarı kilowatt saat (kWh) birimi ile ölçülür. Birim fiyat ya da birim enerji bedeli elektriğin üretimine ait maliyetleri yansıtır.

 Enerji harici bedeller

NOT: 2016 itibariyle, EPDK yönetmeliği doğrultusunda, PSH kaldırılmış, diğer bedeller ise dağıtım bedeli kaleminin altında toplanmıştır.

Elektrik faturasında enerjinin taşınması, dağıtılması benzeri maliyetlere karşılık bedeller de bulunur.

  • İletim Bedeli : Elektriğin üretildiği yerden şehirlerdeki dağıtım şebekelerine yüksek gerilimli iletim hatlarında taşınmasından doğan maliyetlere yönelik alınır.
  • Dağıtım Bedeli : Şehirde elektriğin dağıtılması ve altyapısının işletim ve onarımından doğan masraflar için tahsil edilir.
  • Perakende Satış Bedeli : Tedarikçinin satış hizmetlerinin maliyetidir.
  • Kayıp Kaçak Bedeli : Elektriğin iletim ve dağıtımında ortaya çıkan teknik kayıp ve kaçak kullanım maliyetlerini dengelemek için alınır.
  • PSH - Sayaç Okuma Bedeli : Fatura düzenlenmesi için yapılan her sayaç okuma başına alınan sabit bir bedeldir.

 Vergiler ve fonlar

Elektrik enerjisi tüketimi üzerinden aşağıdaki dört farklı vergi alınır.

  • Enerji Fonu: Aktif enerji tutarının %1'i Enerji Bakanlığı'nın enerji konularında araştırma ve geliştirme fonuna aktarılır.
  • Trt Payı: Aktif enerji tutarının %2'si TRT gelirlerine aktarılır.
  • Elektrik Tüketim Vergisi: Aktif enerji tutarının %'5'i belediye hizmet alında oturanlar için belediyeye katkı olarak ödenir.
  • KDV: Yukarıdaki vergiler eklendikten sonra elde edilen tutarın %18'i oranında son tüketiciye KDV uygulanır.