Doğal Gaz Faturasındaki Bedel ve Vergiler 2019

Güncelleme tarihi
min reading

Doğal gaz satış fiyatı üzerinden ÖTV ve KDV gibi vergiler alınmaktadır. Doğal gaz faturasının %17,3'ünü oluşturan bu vergiler ve sistem kullanım bedeli gibi diğer bedeller hakkında bu yazımızda aradığınız bilgileri bulabilirsiniz.

Birim Fiyat Bileşenleri

Doğal gaz birim fiyatı, alış fiyatı, sistem kullanım bedeli ve vergiler olmak üzere üç bileşenden meydana gelir. Kocaeli İzgaz'ın 1. Kademe Konut Abonesi için 01.07.2019 tarihinden itibaren geçerli KDV dahil perakende satış fiyatı örnek alınarak yapılan aşağıdaki grafikte bu bileşenlerin yüzdelerini aşağıda bulabilirsiniz:

 

BİLİYOR MUSUNUZ ?

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) verilerine göre, 2018 yılında Türkiye'de hane başına ortalama doğal gaz tüketimi 905 m3 olmuştur. Bu miktarda tüketime göre abonelerin yıllık ortalama fatura tutarı 1300 TL (kdv dahil) civarında oldu.

Doğal gaz ÖTV Oranı Ne Kadar?

Yasal Dayanağı

4670 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 11. maddesine dayanarak çıkartılan Bakanlar Kurulu Kararları ile doğal gaz ÖTV'ye tabi olmuştur. Kanuna göre, doğal gaz, standart m³ (Sm3) üzerinden vergilendirilir. Doğal gaz standart metreküp biriminin belirlenmek için, EPDK'nın yayınladığı faturalandırmaya ilişkin esaslarda yer alan mutlak basınç, sıcaklık ve üst ısıl değer birimleri kullanılır. EPDK'nın bu vergi oranını düzenlemeye yetkisi bulunmamaktadır.

İlginizi çekebilir: Doğal faturası hesaplama

Nasıl Hesaplanır ?

Tüketim şekline göre ÖTV oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  • 0,8599 TL/Sm3, motorlu taşıtlarda yakıt olarak doğal gaz kullananlar
  • 0,0230 TL/Sm3, diğer tüm tüketiciler (konut, serbest tüketici vb.)

Yıllık doğal gaz düzeltilmiş tüketimi 905 metreküp olan konut abonesinin ödeyeceği ÖTV yılda 20,81 TL olur ve toplam ödenen faturanın %1,4'üne denk gelir.

Doğal gaz KDV oranı kaç ?

Yasal Dayanağı

Bu vergi, 3065 sayılı katma değer vergisi kanununa göre doğal gaz perakende satış fiyatı üzerinden alınır. Türkiye'de yapılan neredeyse her ürün satışı ve hizmette olduğu gibi, doğal gaz satışından da devlet son tüketiciyi vergilendirmek amacıyla katma değer vergisi almaktadır. Isınma temel ihtiyaç olarak görüldüğü için, doğal gaza uygulanan KDV oranının düşürülmesine yönelik tartışmalar süregelmektedir.

Nasıl Hesaplanır ?

Doğal gaz satışından alınan KDV oranı %18 olarak belirlenmiştir. Ödenecek KDV tutarı, dağıtım şirketinin uyguladığı perakende satış fiyatı üzerinden hesaplanır. KDV'nin hesaplandığı perakende satış fiyatına sistem kullanım bedeli ve ÖTV de dahildir.

Yıllık doğal gaz tüketimi 956 metreküp olan konut abonesinin ödeyeceği KDV yılda 160 TL olur ve toplam ödenen faturanın yaklaşık %15,3'üne denk gelir.

Sistem kullanım bedeli (SKB) nedir ?

Nasıl Hesaplanır ?

EPDK, tüketicilerin doğal gaz iletim ve dağıtım sistemine getirdikleri yük ve maliyetlere göre bir sistem kullanım bedeli belirler. Şehir içi doğal gaz dağıtım özelleştirmeleri için yapılan ihalerler sonucunda, şirketlerin teklif ettikleri birim hizmet amortisman ve taşıma bedelleri sistem kullanım bedeline eşittir. Kısaca, sistem kullanım bedelleri dağıtım bölgesi ve tüketici kademesine (yıllık tüketim hacmine) göre değişiklik gösterebilir. Dağıtım şirketlerinin uygulayacağı bedeller, EPDK'nın her dağıtım şirketi için ayrı olarak belirlediği sistem kullanım bedellerini geçemez. Bu bedeller, TÜİK'in açıkladığı tüketici fiyatları endeksine (TÜFE); yani enflasyona göre güncellenir. Bazı faturalarda ayrıca gösterilmeyen sistem kullanım bedeli, perakende satış fiyatının içine dahil edilebilir.

Tüketim aralıklarına göre SKB oranı

Aşağıdaki tablo, İzgaz'ın 01.07.2019 tarihi itibariyle geçerli tüketici kademelerine göre belirlenmiş 1 m3 doğal gaz harcaması için sistem kullanım bedellerini göstermektedir.

Tüketim Aralıkları Sistem Kullanım Bedeli (TL/m3 )
1. Kademe (0 - 100 Bin) 0,154413
2. Kademe (100 Bin - 1 Milyon) 0,075377
3. Kademe (1 Milyon - 10 Milyon) 0,039064

Yıllık doğal gaz tüketimi 905 metreküp olan bir konut abonesi sistem kullanım bedelini 1. kademeden öder. SKB doğal gaz dağıtım bölgesine göre değişir.