Yeşil Enerji Nedir?

Güncelleme tarihi
min reading

Yeşil Enerji ifadesi, çevreye daha duyarlı şekilde üretilen enerji tiplerini ifade eder. Enerjinin üretim şekline göre, farklı maliyetler ile yeşil enerji kullanılması mümkündür.

Enerji üretim şekli, kömür, doğal gaz gibi alışılmış enerji üretim şekillerine göre çok daha az veya hiç karbon salınımı yapan türlere yeşil enerji veya yenilenebilir denir.

Hangi Enerji türleri yeşil enerji kapsamında kullanılır?

Avrupa Birliği kanunlarında tanımlanmış yeşil enerji türleri şunlardır:

  • Rüzgar Enerjisi
  • Hidroelektrik enerji
  • Güneş Enerjisi
  • Jeotermal
  • Biolojik artıklarlardan üretilen enerji

Türkiye'de Enerji Üretimi Kaynakları

Türkiye'de yeşil/yenilenebilir enerji kaynakları toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde kırkına denk gelmektedir. En büyük enerji üretimi ise doğal gaz kaynakları kullanarak yapılmaktadır. Yeşil enerji üretiminin büyük bir kısmı hidroenerji kaynakları ile sağlanmakta olup son yıllarda artan devlet teşvikleri ile özellikle rüzgar enerjisinin payı artmaktadır.

 

Yeşil enerji tarifeleri nedir?

Türkiye'de enerji üretimi ağırlıklı olarak çevre kirliliğine sebep olan kaynaklardan yapılmaktadır. Bununla birlikte bazı firmalar, yeşil enerji tarifeleri oluşturarak, sadece karbon salınımı düşük yeşil enerji kaynakları kullanılarak üretilen enerjiyi tüketiciye sunmaktadır. Dikkat edilmesi gereken husus ise, bu tarifelerin standard tarifelere göre daha pahalı bir şekilde fiyatlandırıldığı dolayısıyla bu anlaşmaları yaparken, bu konuyu dikkate almanız gerekir.

Yeşil tarifeyi seçerek karbon ayak izi düşük; yani çevreyi kirletmeyen elektrik enerjisi alaraktemiz bir geleceğe katkıda bulunabilirsiniz.