Elektrik Abonelik Ücreti 2020

Güncelleme tarihi
min reading

Elektrik mesken aboneliği ücreti, güvence bedeline göre değişir. Güvence bedeli, sayaç bağlantı gücüne göre hesaplanır. Elektrik satış sözleşmesi ücretlerini 2021 yılı için, EPDK belirlemiştir.

Elektrik Abonelik Ücreti Ne Kadar ?

Elektrik aboneliğini üzerine almak için, bir elektrik tedarikçisiyle perakende satış sözleşmesi yapmak gerekir. Abonelik devir ücretinin güvence, kesme - açma, dosya bedelleri ve sözleşmeden doğan damga vergisi olmak üzere dört bileşeni vardır. Aşağıdaki tabloda, mesken abonelerinin ödemesi gereken ücretler gösterilmiştir.

Elektrik Abonelik Bedelleri 2021
Bedelin Adı Ücret
Güvence Bedeli Mesken için sözleşme gücü kW başına 33 TL/kW 
Kesme-Bağlama Bedeli İşlem başına 37,3 TL
Damga Vergisi Toplam güvence bedelinin binde 9,48'i
Dosya Bedeli Güvence bedeline göre belirlenir.

Yukarıdaki tablo, sözleşme gücüne göre ücret hesaplamak için bedelleri sıralar. Elektrik satış sözleşmesi yapılırken tabloda verilen güvence bedeli ücreti sözleşme gücünüz kaç kW ise onunla çarpılır ve toplam bir güvence bedeli hesaplanır. Damga vergisi de bu toplam bedelin üzeürnden hesaplanarak eklenir. Sözleşme gücü, evinize ilk kez elektrik bağlantısı yapıldığında, içinde bulunan priz ve lamba sayısına göre hesaplanan kurulu güç üzerinden bulunur. Kullanım yerinin bağlantı gücüyle ilgili bilgi, sizden önce de elektrik kullanılmışsa görevli elektrik tedarikçisinde mevcuttur.

*Güvence bedeli, mesken aboneleri için, en az 5 kW sözleşme gücü üzerinden hesaplanır; böylece ödenmesi gereken güvence bedeli en az 165 TL olur. Meskenler için ortalama güç ise 6kW (198 TL) civarındadır.

BİLGİ

Güncel elektrik fiyatları hakkkında bilgi sahibi olun. Elektrik faturanızda bedel ve vergilerin payını öğrenin.

Elektrik Güvence Bedeli 2021

Güvence bedeli, elektrik satış sözleşmesi imzalayan tüketicinin fatura borcunu ödememesi riskine karşı olarak tedarikçi tarafından alınan bir depozito gibidir. Sözleşme başvurusu için, bir defaya mahsus nakit olarak tahsil edilir. Sözleşmenin iptali halinde de iade edilir. Güvence bedeli, sözleşme gücü üzerinden hesaplanır. 2021 yılı için güvence bedeli, Mesken, Şehit Aileleri ve Muharip Gaziler için ulusal olarak uygulanmak üzere EPDK tarafından 33 TL/kW olarak belirlenmiştir. Bu rakam sanayi ve ticarethaneler için 93,7 TL/kW, tarımsal sulama, aydınlatma ve diğerleri için ise 44,5 TL/kW olarak resmi gazetede kurul kararı ile duyurulmuştur. Elektrik Tüketici Hizmetleri yönetmeliği uyarınca, mesken abonelerinin bağlantı gücü 5 kW altında bile olsa, güvence bedeli hesabı, en düşük 5 kW üzerinden yapılır. Güvence bedelinin belirlenmesinde esas alınan bağlantı gücü, kullanım yerinin tesisat özellikleri (lamba ve priz sayısı vb.) ve tüketicinin ihtiyaçlarına göre belirlenir.

Elektrik ve doğal gaz aboneliği taşıma işlemleri için daha fazlası burada.

Damga Vergisi

Damga verigisi elektrik satış sözleşmesinden doğar ve güvence bedelinin binde 9,48'i oranında alınır. Sonuçta, sözleşme için ödemeniz gereken damga vergisi tutarı da güvence bedeline bağlı olarak değişecektir. Yukarıdaki tabloda güvence bedeli arttıkça damga vergisinin de arttığı gözlemlenebilir.

Sözleşme Gücü Nedir ?

Tüketicinin satış sözleşmesinde, kendi talebi üzerine çekeceğini kabul ettiği güç miktarıdır. Bağlantı ya da sözleşme gücü kiloWatt (kW) birimine göre ölçülür ve perakende satışsözleşmesinde belirtilir. Sözleşme gücüne bağlı olarak tüketicinin evinde, aynı anda çalıştırabileceği elektrikli aletlerin toplam gücü de belirlenmiş olur. Sözleşme gücünü aşan bir tüketim yapıldığında sigorta atar; bu yüzdentüketicinin ihtiyacının iyi hesaplanması önemlidir.

Sözleşme gücü, elektrik faturasının alt kısmında belirtilir. Bazı faturalarda Watt (W) cinsinden gösterilebilir; 1 kW=1000 W eşitliğini kullanarak dönüşüm yapabilirsiniz. 6 kW bağlantı gücü 6000 W'a denk gelmektedir.

Kesme Açma Ücreti Nedir ?

Elektriğin kesilmesi ya da bağlanması işlemlerinden yalnızca birinde tüketiciden tahsil edilen bedeldir. 2021 yılı için EPDK tarafından kesme - bağlama mesken abonesi ücreti 37,3 TL olarak belirlenmiştir. Yönetmeliğe göre, dağıtım şirketi, evinizin elektrik enerjisini fiilen kesmemişse, kesme açma ücreti alınamaz. Kesme açma bedeli; yalnızca abonelik başvurularında değil borçtan dolayı elektrik kesilmesi durumunda da ödenebilir.

Taşındığınız evde elektrik kesilmişse ilginizi çekebilir : Kesilen elektriği açtırma

Dosya Bedeli

Dosya bedeli, elektrik perakende satış şirketi tarafından, verdiği satış sözleşmesi hazırlama hizmetine karşılık olarak tahsil edilir. Tabloda gösterilmemiş olan tutar, güvence bedeline göre değişir. Yukarıda belirtilen toplam ücretlere dosya bedeli de eklenir.