Elektrik Faturası Hesaplama

Güncelleme tarihi
min reading

Elektrik faturanızı nasıl hesaplarsınız?

Elektrik faturanız hakkında bigilenmek ya da gelen tutarın doğruluğundan emin olmak istiyorsunuz; ancak faturayı incelediğinizde satırlarda gösterilen tutarlar kafanızı karıştırıyor olabilir. Elektrik faturanızla ilgili hesaplamalarınızı kolaylaştırmak için bu yazıyı incelemenizde fayda var. Birim fiyatlar ve bedellerin fatura üzerindeki yerleri, ilinizde hizmet aldığınız perakende satış şirketlerine göre yer değiştiriyor olsa da terimler ve hesaplamalar hakkında bilgi sahibi olarak faturanızı daha kolay inceleyebilirsiniz. Buna ek olarak buradaki formüllerden yararlanarak faturanızla ilgili en kolay ve yakın tahminleri yapabilirsiniz.

Elektrik Faturasını Oluşturan Farklı Bileşenler

Konutunuza gelen elektrik faturası uzunca bir tablodur. Küçük fiyat ve tüketim haneleri faturanın nasıl hesaplandığını anlaşılmaz hale getirebilir. Fatura genel olarak sırasıyla 3 tablonun birleşiminden meydana gelir. Bunlar :

  • Tablo 1: Enerji Tüketim Tutarı (Aktif-Endüktif-Kapasitif);
  • Tablo 2: Zaman Dilimine göre Enerji Tüketimleri (Gündüz-Puant-Gece);
  • Tablo 3: Bedeller ve Vergilerdir.

Aşağıdaki hesaplamalarda konut tipi (mesken) abonelerinin standart faturasından yola çıkılmıştır. Önceki borçlar ya da diğer olağandışı bedeller (ceza, kesme-açma, sayaç değiştirme vb. ) bu hesabın dışında bırakılmıştır.

Tüketiminizi gösteren hane: Aktif-Tüketim

Tüketim satırı ve aktif kolonunun kesişiminde yer alan bu hane, o fatura döneminde harcadığınız elektrik enerjisi miktarını kilowatt/saat (kWh) cinsinden gösterir. Aktif- tüketim hanesi bedeller hesaplanırken de kullanıldığı için bakmanız gereken ilk nokta olmalıdır.

Tüketiminizin Tutarını Hesaplamak

Tüketim tutarını hesaplamadan önce tarife grubunuzu bilmelisiniz. Tarife grubu genel olarak faturanın en başında tek zamanlı ya da üç zamanlı olarak belirtilir.

Tek Zamanlı Tarife ise:

Tek zamanlı tarife için ilk tablodaki bilgilerin kullanılması yeterlidir. Aşağıda yapılan hesap tükettiğiniz enerjiye ödemeniz gereken bedeli TL cinsinden verecektir. Bu hesapta kullanılan aktif-birim fiyat, 1 kWh elektrik tüketiminin kaç TL’ye karşılık geldiğini gösterir.

Aktif-tüketim (kWh)  x Aktif-birim fiyat (TL/kWh) = Tüketim tutarı (TL)

Üç Zamanlı Tarife ise:

Bu tarifede günün üç bölümü için ayrı birim fiyatlar söz konusudur, bu yüzden toplam tüketimi tutarını bulmak için gündüz, puant ve gece olmak üzere üç tüketim tutarı hesaplanmalıdır. Bu hesabı yaparken 2. tablodaki verilere bakılır.

  • Gündüz: Tüketim-Gündüz x Birim fiyat-Gündüz 
  • Puant: Tüketim-Puant x Birim fiyat-Puant 
  • Gece: Tüketim-Gece x Birim fiyat-Gece 
Gündüz + Puant + Gece = Toplam Tüketim tutarı

Bedel Hesaplaması

Elektrik faturasına dağıtım Bedeller aktif tüketim üzerinden hesaplanır. Bedellerin birim fiyatları tüm tüketiciler için ulusal olarak uygulanmak üzere devlet (EPDK) tarafından belirlenir. 2016 yılından itibaren faturalardaki tüm ek bedeller (iletim bedeli, kayıp/kaçak bedeli, PSH bedeli) Dağıtım Bedeli kalemi altında bireştirildi. Ulusal tarife veya indirimli tarife olsun, Dağıtım Bedeli tarife hesaplamalarının dışında alınan bir bedeldir. İndiriminiz varsa tüketim tutatrınız aktif tüketiminiz üzerinden hesaplanır, Dağıtım Bedeli faturanıza sonradan eklenir.

Aktif-tüketim x Dağıtım Birim Fiyatı = Dağıtım Bedeli

 

Vergi ve Fonların Eklenmesi

Aşağıdaki vergiler Aktif Tüketim Tutarı üzerinden yüzde alınarak hesaplanır ve faturanıza eklenir.

  • Enerji Fonu (%1)

Tüketim tutarı x 0,01 = Enerji Fonu

  • TRT Payı (%2)

Tüketim tutarı x 0,02 = TRT Payı

  • Elektrik (Belediye) Tüketim Vergisi - ETV (%5)

Tüketim tutarı x 0,05 = ETV

Konut - mesken aboneleri için ETV (BTV) oranı %5’tir. Bu oran abone tipine göre değişiklik gösterebilir.

Katma Değer Vergisi - KDV (%18)

KDV’nin hesaplanması bir sonraki adım olarak ele alınır, bunu sebebi bu hesabının faturada yer alan tüm bedeller vergiler üzerinden yapılmasıdır. Yani tüketim tutarınıza bedel ve fonların eklenmesinden sonra ortaya çıkan toplam tutar üzerinden KDV alınarak son aşamada bu toplama eklenir. Buna göre :

[Tüketim tutarı+ Bedeller + Enerji Fonu +TRT Payı+ ETV ] x 0,18 = KDV

Toplam Fatura Borcu

Tüketim tutarı
+
(Dağıtım Bedeli)
+
(Enerji Fonu + TRT payı + ETV) 
+
KDV 
=
FATURA TUTARI