Ön Ödemeli / Kartlı Doğal Gaz Sayacı

Güncelleme tarihi
min reading

Doğal gaz konut aboneleri piyasadaki iki ödeme sisteminden birini tercih edebilir. Seçtikleri sisteme göre sayaçlarını değiştirmeleri gerekir. Sayaçların ilki, aylık okumalarla tüketimi ölçmeyi sağlayan mekanik sayaç, ikincisiyse önceden satılan alınan kontörle çalışan elektronik ön ödemeli sayaçtır. Ön ödemeli sayaca kullanım kredisi bir kart aracılığıyla yüklendiğinden, bu model kartlı sayaç olarak da anılır. Bu yazıda, ön ödemeli sayaç sisteminin nasıl işlediği açıklanmaktadır.

Neden Ön Ödemeli Sistem ?

Ön ödemeli sayaç, abonenin önceden ödediği miktarda doğal gaz kullanmasını sağlar. Sistem, peşin ödenen kredinin abone tarafından sayaca yüklemesi esasına dayanır. Kartlı doğal gaz sayacı, kısıtlı geliri olan hanelerin tüketimi kontrol etmesi açısından faydalıdır. Kartlar sayaca özel olarak üretilir ve kopyalanamaz. Elektronik doğal gaz sayaçları iletişim ekranına sahiptir ve gerektiğinde aboneyi uyarır.

Ön Ödemeli Doğal Gaz Sisteminin Avantajları

  • Abone için avantajlar:

Ön ödemeli sayaç kullanan abone, kredisi (kontörü) bitene kadar sabit fiyattan doğal gaz kullanır; yani zamlardan etkilenmez. Abonenin doğal gaza ayıracağı bütçe kendi kontrolünde olur. Sayaç kredi azaldığında ve bittiğinde kullanıcıyı uyarır; ayrıca yükleme yapılamayacak durumlar için yedek kredi özelliiği vardır.

  • Dağıtım şirketi için avantajlar:

Sayaç değeri okuma, fatura hazırlama işlemlerine gerek kalmaz; böylece daha az iş gücü kullanılır. Faturanın ödenmeme riski ortadan kalkar. Bazı elektronik sayaçlar sayaca yapılan kaçak kullanım müdahalelerini anlar ve kaydederek dağıtım şirketini haberlendirir.

Son yıllarda, ön ödemeli sayaç kullananların sayaçlarının mekanik olanlarla değiştirilmesi gündeme gelmiştir; bu doğal gaz piyasasından kaynaklanan bir sorundur. Abonelerine peşin olarak gaz satan şirketler, BOTAŞ'tan aldıkları doğal gazın zamlanması karşısında borçlarını ödemekte zorlanmış ve bölgelerinde ön ödemeli sayaçların sayısını azaltma yoluna gitmişlerdir.

Ön Ödemeli Sayaca Geçiş Ücreti

Mevcut sayacın ön ödemeli olan sayaçla değiştirilmesi için, mülk sahibinin başvurusu ya da izni ve dağıtım şirketinin onayı gerekir. Doğal gaz sayacı değiştirme bedeli, her sene Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından açıklanır. Bu ücret, tüm yerel dağıtım şirketleri tarafından aynı tutarda uygulanır. Değiştirme işlemi sırasında, abone, sayaçların ölçüm toleransı hakkında bilgilendirilmelidir. Tüketicinin aradaki farkı karşılamayı kabul etmesi halinde, daha hassas ölçüm yapan bir doğal gaz sayacı temin edilebilir. Ön ödemeli sayaca geçen doğal gaz tüketicisi önceki sözleşmesi için verdiği güvence bedelini geri alabilir. Dağıtım şirketi abonenin talebinden itibaren, en fazla beş iş günü içinde güvence bedelini güncelleyerek iade etmelidir.

2021 yılı ön ödemeli sayaca geçiş ücreti: 268,7 TL + KDV

Sayaca Kredi Yükleme

Abone kartıyla beraber yükleme noktasına gider. Bu merkezlerde kartlara kredi (kontör) yüklemesi yapılır. Kartın sayaca yerleştirmesiyle kredinin yüklenmesi gerçekleştirilir. Dağıtım şirketleri, önceki yılın aynı döneminde benzer abonelerin ortalama tüketimini esas alarak aboneye bir ay içinde en fazla iki aylık ortalama tüketim toplamı kadar satış yapabilir.

Kredinin Bitmesi Durumunda

Kredinin bitmesi halinde, sayaç gaz vermeyi durdurur. Bu durumda, yeniden yükleme yapılmadan önce yedek kredi kullanılabilir. Yedek kredinin devreye girmesi için, asıl kredi bittikten sonra kartın sayaca bir kere takılması yeterlidir. Bu uygulama, yükleme merkezinin kapalı olduğu zamanlarda mağdur olunmaması için geliştirilmiştir. Sayacın asıl kredisi bitmeden de yeni kredi yüklenebilir.