Doğal Gaz Sayacı

Güncelleme tarihi
min reading

Doğal gaz dağıtım şirketleri, mekanik sayaç kulllanan müşterilerin sayaç çendekslerini aylık olarak okumaktan sorumludur. Müşterinin dönem içerisinde tükettiği tutar metreküp ( m3 ) ya da kilovat / saat ( kWh ) birimleri üzerinden fiyatlandırılarak fatura kesilir. Dağıtım şirketi 50 metreküp altındaki tüketimleri faturalandırmama hakkına sahiptir.

Sayaç endeksi, abone (tesisat) numarası ve sayaç numarası...

Sayaç endeksi okunurken kırmızı çerçeveli kısım hesaba katılmaz.

Doğal gaz dağıtım ve faturalandırma sisteminde, sayaç endeksi, abone (tesisat) numarası ve sayaç numarası olmak üzere üç ayrı unsurdan faydalanılır.

Sayaç endeksinin okunması sırasında, doğal gaz dağıtım şirketi yetkilisi tüketim hacmini metreküp (m3) cinsinden kayda alır. Okunan son endeksten ilk endeks çıkartılarak o dönem içerisinde tüketilen gaz hacmi bulunur. Bu hacim üzerinden faturalandırma yapılır

Abone ya da tesisat numarası, sayacınız dağıtım sistemindeki göstergesidir. Bu numarayı dağıtım şirketine tam olarak nereye gaz vermesi gerektiğini gösteren bir adres gibi düşünebilirsiniz.

Sayaç numarası, doğal gaz sayacını ayırt etmeye yarayan seri numarasıdır.

Hangi Numara Nerede Bulunur?

Numara ve endekslerin faturadaki yerleri dağıtım şirketlerine göre farklılık gösterebilir.

  • Gaz kullanımız boyunca, mekanik doğal gaz sayacı üzerinde değişen rakamlar, tüketim endeksini belirtir. Endeks okunurken kırmızı çerçeveli kısım hesaba katılmaz.
  • Abone ya da tesisat numarası tüm doğal gaz faturalarında belirtilir.
  • Sayaç (seri) numarası doğal gaz sayacınız üzerine işlenmiştir. Sayacın üzerini incelerseniz 8 rakamdan oluşan bu numarayı görürsünüz. Bu numara aynı zamanda faturada belirtilir.

Neden Bu Numaraları Bilmeliyim ?

Sayaç endeksi, abone (tesisat) ve sayaç numaraları fatura üzerinde yer alır.

Eğer elinizde ilk endeks bilgisi varsa, sayaç endeksini okuyarak o dönemdeki fatura tutarınızı tahmin edebilirsiniz. Düzenli aralıklarla endeksi kontrol ederseniz olası bir arıza ve yanlış okuma durumunu kolayca fark edersiniz. Arıza durumunda, elinizde endeks bilgisi olur.

Tüm abonelik işlemlerinde abone (tesisat) numarasından faydalanırsınız. Borç sorgulama, bilgi güncelleme ve ödeme gibi işlemlerde sizden bu numara istenecektir. Yeni taşındığınız evde sizden önce doğal gaz kullanılmışsa önceki kişinin abone (tesisat) numarasını bilirseniz abonelik işlemini oldukça kolay halledersiniz.

Dağıtım şirketi sayaç numarası bilgisini, abone numarasına nazaran daha az talep etmektedir. Yeni abonelik yaptırmak için sayaç numarasını da kullanabilirsiniz; ancak genellikle kullanım yerinin adresi ve eski abonenin adı yeterli olmaktadır.

Eğer sayacınız görevli tarafından okunamazsa dağıtım şirketi, müşteri adresine bir endeks bildirim belgesi bırakır ve en geç üç gün içerisinde belgenin doldurup gönderilmesini talep eder. Böyle bir durumda endeksin nasıl okunacağını bilmek önemlidir.

Ön Ödemeli Sayaç

Ön ödemeli sayaç kullanan aboneler önceden ödedeği miktarda doğal gaz kullanabilir. Eğer dağıtım şirketi ön ödemeli sayaç sistemi kurulması ve kullanımını uygun görürse, tüketici ön ödemeli sayaç kulllanabilir. Bu sistemde, abone yükleme noktasından satın aldığı gazı bir kart aracılığıyla sayaca yükler.

Doğal gaz yükleme merkezleri kolaylıkla ulaşılabilecek ve şehir yerleşimlerinin yoğun olduğu noktalarda yükleme merkezleri kurmakla yükümlüdür. Acil durumlar için, nöbetçi doğal gaz yükleme merkezleri yirmi dört saat hizmet vermelidir.