Doğal gaz ilk bağlantı başvurusu

Güncelleme tarihi
min reading

Yeni yapılmış ya da dağıtım bağlantısı yapılmamış eski bir evde doğal gaz kullanımına başlamak için yapmanız gerekenler bu yazıda açıklanmıştır.

Evinizin önünde doğal gaz servis kutusu var mı ?

Yerel doğal gaz dağıtım şirketinden evinize yakın doğal gaz hattı geçip geçmediğini öğrenebilir; servis kutusu koyulması ya da hat çekilmesini talep edebilirsiniz. Tüm bunlar için, müşteri merkezine başvurarak doğal gaz abonesi olmanız gerekmektedir. Doğal gaz piyasası müşteri hizmetleri yönetmeliğinin 36. maddesine göre, tüketicinin talebi halinde, dağıtım şirketi tüketiciyi dağıtım ağına bağlamakla yükümlüdür. Yalnızca, bağlantı teknik ve ekonomik olarak mümkün olmalıdır. Dağıtım şirketi, yaptığınız talebi en geç 15 gün içerisinde değerlendirmelidir. Talep uygun bulunursa talebin sahibiyle abonelik bağlantı sözleşmesi yapılır; bulunmazsa gerekçesi yazılı olarak bildirilir.

İlk doğal gaz aboneliği için gerekli belgeler

  • T.C. kimlik numaralı resmi bir kimlik
  • Tapu ya da kira kontratı (iskan belgesi ya da inşaat ruhsatı da olabilir.
  • Eğer varsa, servis kutusu numarası

Doğal gaz kullanımına uygun iç tesisatınız varsa...

Öncelikle, resmi kimliğinizle dağıtım şirketinin müşteri merkezine giderek kullanım sözlemesi yapmalı ve güvence bedelini yatırmalısınız. Daha sonra, doğal gaz tesisat projenizi çizen sertifikalı firma ile irtibata geçmelisiniz. Bu firma sizin tesisatınızı onaylatmak üzere, dağıtım şirketinden randevu alır. Tesisat projenizi çizen firmayı bilmiyorsanız dağıtım şirketinden öğrenebilirsiniz. Tesisat projesi sertifikalı firmalar tarafından çizilmiş olmalıdır; aksi halde dağıtım şirketi yetkili bir firmaya tekrar proje çizdirmenizi ister.

Doğal gaz kullanımına uygun iç tesisatınız yoksa...

Dağıtım şirketi tarafından onaylanmış sertifikalı iç tesisat firmalarından birine başvurarak sözleşme imzalamalasınız. Bu sözleşmeden sonra, firma iç tesisat projenizi çizecek ve dağıtım şirketine onaylatacaktır. Projeye onay alındıktan sonra iç tesisatınız döşenir. Tesisat bittikten sonra, gaz kullanım anlaşması yapılır. Son olarak, iç tesisat gaz açma randevusu alınarak iç tesisatın dağıtım sistemine bağlantısı gerçekleştirilir. Tesisatın uygun bulunmaması durumunda, hata ve eksiklikler giderilmeli kontrol ve testler yeniden yapılmalıdır.

Abonelik ilk bağlantı ücreti nedir?

Doğal gaz abonelik bağlantı bedeli, EPDK Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 36.maddesine göre tüketiciden bir defaya mahsus olarak tahsil edilir. Bu bedel, sayaç ve bağlantı bedellerini kapsar. Bağlantı bedeli her yıl EPDK tarafından belirlenir. Bağlantı bedeli üzerinden %18 KDV ve %1,896 damga vergisi alınır. Doğal gaz şehir dağıtım ağlarındaki tüm sayaçlar dağıtım şirketine aittir. Doğal gaz bağlatma işlemleri sırasında aboneden bağlantı bedeli dışında sayaç için ayrıca bedel alınmaz. Doğal gaz sayacının takılması, bakımı, kontrolü gibi tüm işler dağıtım şiketinin sorumluluğundadır.

Bağımsız Bölüm Sayısı (BBS) nedir?

Abone bağlantı bedeli tutarı evin brüt alanına göre değişir. Bu bedel hesaplanırken bağımsız bölüm sayısı (BBS) denilen bir birimden faydalanılır. O yıl için belirlenen bağlantı bedeli tutarları BBS ile çarpılarak ödenecek bedel bulunur. Konut ve ısınma amaçlı yerlerde, 200 m2 ye kadar 1 BBS, sonraki her 100 m2'ye kadar alan için 1 BBS alınır.

Örneğin, 350 m2 ev için BBS hesabı aşağıdaki gibidir:

350 = 200 + 100 + 50 = 1 + 1 + 1 = 3 BBS

2021 yılı abone bağlantı bedeli ilk 200 m2 için 656,7 TL; sonraki her BBS için 570,5 TL olarak alınır.

Aşağıdaki tabloda konut ve ısınma amaçlı yerlerde, 2021 yılında ödenmesi gereken vergiler hariç abone bağlantı bedelleri biri 200 metrekareden küçük, diğeri büyük olan iki örnek üzerinde gösterilmiştir:

Evin Brüt Alanı Bağlantı Bedeli KDV Damga Vergisi TOPLAM
160 m2(BBS=1) 656,7 TL %18 %1,896 656,7 TL + Vergiler
340 m2(BBS=3) 656,7 + (2x570,5) = 1797,7 TL 1797,7 TL + Vergiler

Doğal gaz güvence bedeli ne kadar ?

Dağıtım şirketleri, tüketicilerden alacaklarını garanti altına almak amacıyla, doğal gaz kullanım sözleşmesi sırasında güvence bedeli alır. Ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden bu bedel alınmaz. Güvence bedelleri ve hesaplamalarına ilişkin usul ve esaslar, her yıl EPDK tarafından belirlenir. Aşağıdaki tabloda 2021 yılı için belirlenen güvence bedeli fiyatları gösterilmektedir: Doğal gaz sözleşmesi sonlandırılırsa güvence bedelinin iadesi talep edilebilir. Bu durumda, dağıtım şirketi en geç 5 iş günü içerisinde müşteriye güvence bedelini iade etmelidir.

Tüketim Elemanları Güvence Bedeli Birim
Kombi + Ocak ve Sıcak Su 654,5 TL
Doğal Gaz Sobası + Ocak ve Şofben 593,6 TL
Kombi 563,9 TL/adet
Doğal Gaz sobası 503 TL/adet
Merkezi Sistem 1 BBS için 503 TL/BBS
Ocak ve Şofben 90,6 TL
Ocak 29,8 TL
Şofben 60,8 TL
Damga Vergisi Güvence bedelinin binde 9,48'i
Dosya Masrafı Şirket belirler

Tabloda 2021 yılında geçerli olan KDV hariç fiyatlar gösterilmiştir.