Doğal Gaz ÖTV Oranı

Güncelleme tarihi
min reading
dogalgaz-fatura

Doğal gaz faturasında ayrı bir kalem olarak gösterilmese de tüm aboneler tükettikleri gaz hacmi üzerinden özel tüketim vergisi (ÖTV) ödemektedir. Genellikle, ÖTV doğal gaz perakende satış fiyatına eklendiği için tüketici, faturaya bakarak bu vergiyi ödedeğini anlamayabilir.

Faturanızda, ÖTV ayrı bir kalem olarak belirtilmeden, KDV hariç perakende satış fiyatına eklenerek yazılır. Aynı hacimde doğal gaz tüketimi için perakende satış fiyatları ilden ile değişiklik gösterirken, ödenmesi gereken ÖTV tutarı değişmez.

Yasal Dayanağı

Bakanlar Kurulu'nun 4670 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'ndaki 11. madde uyarınca çıkarttığı kararların sonucunda doğal gaz satışlarından ÖTV alınmaktadır. ÖTV tutarı, bu kanuna göre satılan standart metreküp (Sm3) başına belirlenir. Standart merteküp doğal gaz sayacından ölçülen hacim değildir. Bu birimin hesaplanması için, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan çeşitli düzeltme katsayıları (mutlak basınç,sıcaklık,üst ısıl değer vb.) kullanılmalıdır. Vergilendirme bu hesaplama sonucunda yapılır.

Ne Kadar ?

ÖTV oranları doğal gazın tüketim amacına göre değişir. Doğal gazı motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanmayan tüm tüketici kademeleri için verginin oranı aynıdır. Aşağıdaki tabloda 2021 doğal gaz ÖTV oranlarını bulabilirsiniz:

Tüketim Amacı 2021 yılı ÖTV oranı
Isınma amaçlı kullanan tüm tüketici kademeleri 0,0230 TL/Sm3
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanan 0,8599 TL/Sm3

Nasıl Hesaplanır ?

Fatura bileşenlerine bakılırsa ÖTV, konut tüketicilerinin doğal gaz borcunun %2'sine denk gelir. Diğer bir deyişle, 100 TL tutarında gaz faturasının 2 TL'si ÖTV'dir.

Bölgelerde görevli dağıtım şirketleri ithal edilen doğal gazı toptan olarak alır. Doğal gazı aldıkları birim fiyata ÖTV eklenir. Son olarak, dağıtım şirketinin bölgedeki hizmetine karşılık aldığı sistem kullanım bedeli eklenerek KDV hariç perakende satış fiyatı bulunur. Tüm birim fiyatların TL/Sm3 cinsinden olduğu kabul edilirse hesaplama aşağıdaki gibi yapılır:

Doğal Gaz Alış Fiyatı + ÖTV + Sistem Kullanım Bedeli = Perakende Satış Fiyatı (KDV hariç)

Yukarıdaki gösterim dikkat edilmesi gereken nokta toplama yapılırken tüm birim fiyatların aynı olmasıdır. Eğer doğalgaz faturanızda perakende satış fiyatı ve sistem kullanım bedeli, tüketilen enerji miktarına göre; yani TL/kWh cinsinden belirtilmişse ÖTV için de dönüşüm yapmanız gerekir; böylelikle 1 kWh doğal gaz tüketimi için alınan ÖTV'yi bulabilirsiniz. Hacim enerji dönüşümü yapılırken üst ısıl değer 9155 kcal/m3 olarak alınır ve 1m3 gaz tüketiminden 10,64 kWh enerji elde edildiği bulunur ve hesaplama aşağıdaki gibi yapılır:

ÖTV (TL/Sm3) / 10,64 = Sonuç TL/kWh cinsinden ÖTV tutarını verir.