Elektrik Satış Şirketlerinin Görevi Nedir ?

Güncelleme tarihi
min reading

Elektrik Satışının Rekabete Açılması

Türkiye elektrik piyasasında serbestleşme sürecinin sonuna yaklaşıyoruz. Süreç boyunca, çıkarılan yasalarla özelleştirme ve düzenlemeler yapıldı. Öncelikle, bölgelerde elektrik dağıtım şirketleri özelleştirildi ve devlet yalnızca piyasayı düzenleyici rol üstlendi. Son olarak 2013 yılında, elektrik satış faaliyetleri, dağıtımdan tamamen ayrıldı ve elektrik satış şirketleri kuruldu; ayrıca birçok alternatif (indirimli) tedarikçiler de pazara girdi.

Elektrik tedarik faaliyetinin rekabete açılmasında kilit uygulama serbest tüketici limitidir. Bu limit, her yıl EPDK tarafından kademeli olarak düşürülmüştür. 2015 sonunda EPDK'nın limiti tamamen kaldırılması gündemdedir. Serbest tüketici limitini geçen tüketiciler, elektrik tedarikçisini seçme hakkına sahip oluyor. Serbest tüketicilerin EPDK ulusal tarife fiyatlarından elektrik alma zorunlulukları yoktur. Bu noktada görevli ile alternatif tedarikçi arasındaki farkı bilmek gerekir:

  • Görevli elektrik satış şirketi (EPSAŞ) kendi bölgesindeki serbest olmayan tüketicilere EPDK ulusal tarifelerinden elektrik satışı yapmakla görevlidir. Genellikle, yerel dağıtım şirketine benzer isme sahiptir.
  • Elektrik tedarikçisi ya da indirimli satış şirketi Türkiye'deki tüm serbest tüketicilere ikili anlaşmalarla indirimli elektrik satışı yapabilir. EPDK birim enerji bedellerinden daha avantajlı fiyatlar sunar.

Elektrik tedarikçisinin görevi nedir?

Elektrik satış şirketi ya da elektrik tedarikçisi mesken ve ticarethane aboneleriyle elektrik satış sözleşmeleri yapar. Rekabete açık olan elektrik piyasalarında, birden çok elektrik tedarikçisi tüketicilere farklı fiyatlardan teklifler sunabilir. Genellikle, tüm elektrik tedarikçileri aşağıdakine benzer hizmetleri sunar:

Abonelik işlemleri
Yeni elektrik satış sözleşmesi yapma, abonelik iptali
Fatura işlemleri
Faturalandırma, fatura itirazlarını inceleme, borç sorgulama
Teknik destek
Sayaç ve enerji tüketimine uygun tarifeler konusunda danışmanlık verilmesi

Elektrik Tedarik İşlemi Nedir?

Elektrik satış şirketleri, görevli ya da alternatif farkı olmaksızın aynı faaliyette bulunur: elektrik enerjisinin müşteriye tedarik edilmesi. Tedarik işleminin gerçekleşmesi için, elektriğin üretildiği noktadan alınarak iletim ve dağıtım hatlarından geçmesi gerekir. Birçok tüketici, indirimli elektrik tedarikçilerini tanımaz ve faturaların hala dağıtım şirketi tarafından kesildiğini düşünür. Dağıtım ve görevli perakende satış şirketlerinin benzer isimlere sahip olması da bu ayrımı zorlaştıran bir etkendir.

İndirimli Elektrik Nedir ?

Serbest tüketiciler için elektrik fiyatları tedarikçiden tedarikçiye değişir. Alternatif elektrik tedarikçileri genellikle EPDK tarifeleri üzerinden indirim yaptıkları için tekliflerini indirimli ya da ucuz elektrik olarak adlandırır. Serbest tüketici, tedarikçilerin sundukları teklifleri iyi değerlendirmeli ve fiyatları karşılaştırmalıdır. Elektrik piyasası tam rekabete açıldığında, tüm aboneler tedarikçisini seçebilecek diğer piyasalarda olduğu gibi fiyat karşılaştırmaları daha fazla önem kazanacaktır.

Elektrik Nasıl İndirimli Olur?

Piyasadaki özelleştirmeler ve özel sektör yatırımları sonucunda elektrik üretiminde de rekabet vardır. Farklı enerji kaynakları kullanarak elektrik üretimi yapan şirketler (doğal gaz, hidroelektrik, kömür vb.) birim maliyetlerini kamudan daha düşük tutabilmektedir. Alternatif elektrik tedarikçileri, EPDK fiyat tarifelerinde belirlenen birim enerji bedeli üzerinden indirim yapabilir. Bu tamamen tedarikçinin elektriği alış fiyatıyla ve diğer maliyetleriyle ilgilidir. Alternatif tedarikçi, üreticiden aldığı toptan fiyata göre, tüketiciye daha avantajlı fiyatlar sunabilir.