Doğal gaz abonelik iptali

Güncelleme tarihi
min reading

Doğal gaz aboneliğini iptal ettirmek için tüketici sözleşmesi sona erdirmelidir. Sözleşme sonlandırma işlemleri için, dağıtım şirketine yazılı başvuruda bulunmanız gerekir. Bu metin, doğal gaz piyasası dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliğine göre hazırlanmıştır.

Doğal gaz abonelik iptali için gerekli belgeler

Doğal gaz sözleşmesini sonlandırmak için abonenin kendisinin başvuruda bulunmalıdır. Başkası adına başvuru yapılacaksa noter onaylı vekaletname istenmektedir.

  • Konut aboneleri için:
  • Resmi Kimlik (Nüfus cüzdanı - T.C. kimlik numaralı)
  • Abone ya da Tesisat numarası (Gaz faturasında bulabilirsiniz)

Nasıl Yapılır ?

Kapama başvurusu için, yukarıdaki belgelerle doğal gaz dağıtım şirketinin müşteri merkezine başvurmanız gerekmektedir. Bazı dağıtım şirketleri, konut aboneleri için, şubeye gitmeye gerek kalmadan internet sitesi üzerinden sözleşme fesih hizmetini vermektedir. Sözleşmesi iptal edilen kullanım yerinin kapama vanası mühürlenir ve gazı kesilir. Sayacın mühürlenme anındaki son ölçüm değeri okunarak bir tutanak hazırlanır. Bu değere göre, son tüketim borcu bulunarak hesabın tasfiyesi gerçekleştirilir.

Abone, sözleşmeyi sonlandırmadan kulllanım yerinden ayrılmışsa sonra yerine taşınan kişi için yeni bir sözleşme yapılır. Önceki abonenin borcunu yeni abonenin üstlenmesi mümkün değildir.

Ücreti

Doğal gaz sözleşme iptali dağıtım şirketi tarafından ücretsiz olarak yapılan bir işlemdir. Diğer yandan, tüketici son borcunu ödemeden sözleşmesi sona ermiş sayılmaz.

Ne Zaman Kapanır ?

Sözleşme sonlandırma talebini alan dağıtım şirketi en geç üç iş günü içerisinde kapama işlemini gerçekleştirmelidir.

DİKKAT

Doğal gaz aboneliğini iptal ettirdikten sonra, eğer varsa bankanızdaki otomatik ödeme talimatını kaldırmayı unutmayın.

Doğal Gaz Güvence Bedeli İadesi

Nedir ?

Abonelik iptali durumunda, doğal gazı açtırırken ödenen güvence bedelinin iadesi talep edilebilir. Bu bedeli, dağıtım şirketi, müşteriden alacaklarını garanti almak amacıyla, kullanım sözleşmesi sırasında tahsil eder.

Nasıl İade Edilir ?

Güvence bedelinin banka hesabınıza havale edilmesini isteyebileceğiniz gibi başka bir adreste yeni bir abonelik yapacaksanız o tesisata transferini de yaptırabilirsiniz. Abone olurken yatırdığınız güvence bedeli tutarı, değer kaybına uğramaması için, enflasyon verilerine göre güncellenerek iade edilir. Bu hesaplamada TÜİK'in açıkladığı aylık TÜFE oranları temel alınır.

Mekanik sayacını ön ödemeli sayaçla değiştirmek isteyen aboneler de güvence bedeli iadesini alma hakkına sahiptir.

Geçici Gaz Kapama

Eğer belirli bir süre için doğal gaz kullanmayacaksanız son tüketim borcunu ödemek şartıyla sayacınızın mühürlenmesini talep edebilirsiniz. Geçici gaz kapama işlemi, abonelik sözleşmesini iptal etmez. Bu işlem için, dağıtım şirketine aşağıdaki belgelerle müşteri merkezine başvurmanız gerekmektedir.

  • Nüfus cüzdanı ve fotokopisi
  • Geçici kapama isteğini belirten dilekçe

Geçici Gaz Kapama Ücreti

Geçici kapama başvurusu işleme alındığında son borcunuzu ödersiniz ve sayacınız mühürlenerek gazınız kesilir. Gazınızın tekar kullanıma açılmasını isterseniz doğal gaz açma kapama bedelini ödemeniz gerekir. Açma kapama bedeli, 2021 yılı için, EPDK tarafından 26,5 ​TL olarak belirlenmiştir. Bu ücret tüm doğal gaz dağıtım şirketlerinde aynı tutarda uygulanmaktadır.