Elektrik Birim Fiyatları Ne Kadar ?

Elektrik enerjisi tüketimi, kWh (kilowatt saat) biriminden ölçülüp fiyatlandırılır. Birim fiyat, 1 kWh enerji tüketiminin tutarı demektir. Toplam elektrik birim fiyatını bulmak için, enerji hariç bedeller ve vergiler de birim enerji bedeline eklenir.

2017 Elektrik Birim Fiyatları 2018 Elektrik Birim Fiyatları

Elektrik ulusal fiyat tarifeleri, üç ayda bir Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") tarafından güncellenir. EPDK tarifelerinde enerji bedeli ve enerji hariç bedeller yer alır; bu bedellere fonlar ve vergiler dahil edilmez.


Elektrik kWh fiyatı nedir ?

Bölgelerinde görevli perakende elektrik satıcısından elektrik alan tüketiciler için 1 kWh elektrik fiyatı abone grubu ve bağlantı durumuna göre değişebilir.  01.01.2019 tarihi itibariyle tek zamanlı tarife kullanan mesken (konut) aboneleri için:

1 kwh elektrik enerjisinin tüm bedeller, fonlar ve vergiler dahil fiyatı 53,75 kuruştur.

Birim Fiyat Bileşenleri

 

Tek Zamanlı Mesken Tarife

Tek zamanlı tarifede tüm gün kullanılan elektrik tek bir birim fiyat üzerinden ücretlendirilir. Aşağıdaki birim fiyat, EPDK'nın yayınladığı son tarife tablosundaki enerji ve enerji harici bedellere vergi ve fonların eklenmesiyle bulunmuştur.

Tarife Birim (kWh) Fiyatı
Tek Zamanlı Mesken 0,5375 TL

Üç Zamanlı Mesken Tarife

Elektronik (Akıllı) sayaçlar elektriğin hangi saatler arasında ne kadar tüketildiğini ölçebilmektedir. Üç zamanlı tarifeyi seçen abonelerin tüketimi Gündüz (06:00 - 17:00), Puant (17:00 - 22:00) ve Gece (22:00-06:00) olarak üç ayrı zaman dilimine göre ölçülüp fiyatlandırılır. EPDK'nın belirlediği fiyatlar zaman aralığındaki talebe göre yüksek ya da düşüktür.

Elektronik (akıllı) sayaç sahibi olmanız üç zamanlı tarifede olduğunuz anlamına gelmez. Üç zamanlı tarifeye geçmek isteyen tüketiciler, görevli elektrik satış şirketlerine başvurmalıdır. Mekanik sayaç sahibi olanlarsa, önce elektronik sayaç almalıdır.

01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli ulusal tarifeye göre, konutlarında 3 zamanlı tarife kullanan tüketiciler için, tüm vergiler ve bedeller dahil elektrik fiyatları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Üç zamanlı mesken tarife için kWh fiyatları:

Tarife Gündüz (06:00 - 17:00) Puant (17:00 - 22:00) Gece (22:00 - 06:00)
Üç Zamanlı Mesken 0,5445 TL 0,7997 TL 0,3404 TL

İki tarifeyi karşılaştırmakta zorlandıysanız hangi tarife enerji tüketiminize uygun anlamak için ilgili yazımızı okuyun.

Serbest Tüketici Elektrik Fiyatları

EPDK serbest tüketicilerin yalnızca enerji harici bedellerini belirler. Enerji harici bedeller, vergiler ve fonlar hariç aşağıdaki gibidir:

Serbest Tüketici - Mesken Aboneleri için enerji harici bedeller:
Tarife Birim Enerji Bedeli Dağıtım Bedeli
Serbest Tüketici - Mesken EPDK fiyatlarından yüksek olamaz ancak indirimli olabilir. İndirim oranı tedarikçi tarafından belirlenir.  Ulusal Tarife ile aynı dağıtım bedeli uygulanır.

İndirimli elektrik satan tedarikçilerin avantajlı fiyatlarından yararlanın.

Ulusal Ticarethane Birim Fiyatları

Sanayi sicil belgesi olmayan işletmeler, ticarethane birim fiyatlarından elektrik alır. Epdk ticarethane fiyatlarını yalnızca görevli elektrik şirketleri uygular. Bakkal, fırın, kafe, doktor muayenehaneleri gibi küçük işletmeler bu abone grubuna örnektir.

Ticarethane elektrik kWh fiyatı (tüm vergiler dahil)

Ticarethane Tarife Sınıfı Gündüz (06:00 - 17:00) Puant (17:00 - 22:00) Gece (22:00 - 06:00)
Tek Zamanlı 0,7148 TL
Üç Zamanlı 0,7207 TL 1,0582 TL 0,4522 TL