Elektrik Sayaçları

Güncelleme tarihi
min reading

Sayaç Bağlantı Gücü Nedir ?

Konutlar için trifaze elektronik (akıllı) elektrik sayacı.

Elektrik dağıtım şirketleri tarafından mesken kullanıcılarına takılan sayaçların bağlantı güçleri genellikle 3-15 kW arasında değişmektedir. Konutta bulunan elektrikli aletlerin toplam gücü, sayacın bağlantı gücünü geçmemelidir. Diğer bir deyişle, bu sayacı kullanırken evdeki tüm elektrik aletleri aynı anda çalıştırdığınızda, aletlerin tükettikleri toplam güç, bağlantı gücünü geçerse sigortanız atar. Sayacın gücü, aynı anda çalıştırabileceğiniz elektrikli aletlerin sayısını kısıtlayabilir. Öte yandan, bağlantı gücü arttıkça abone olurken ödediğiniz güvence bedeli de (depozito) artar. Güvence bedeli, kW başına hesaplanan ve her sene Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından güncellenen bir değerdir.

Güvence Bedeli (Depozito) nasıl hesaplanır ?

Güvence bedeli, perakende satış şirketiyle sözleşme imzalayan müşterinin, tükettiği elektrik bedelini ödememesi riskine karşı alınır. Bu bedel ödenmeden elektrik satış sözleşmesinin yapılması mümkün değildir. Güvence bedelinin tutarı, abonenin sayaç bağlantı gücü üzerinden hesaplanır. Sayaç bağlantı gücü kW cinsinden ölçülür. 1 kW bağlantı gücü için verilmesi gereken güvence bedeli her yıl EPDK tarafından açıklanır. Bedel abone grubuna göre farklılık gösterir.

Mesken (konut) abonelerinin ödemesi gereken güvence bedeli, 1 kilowatt (kW) bağlantı gücü için 33 TL/kW'dir. Sanayi ve ticarethaneler içinse, 93,7 TL/kW'dir

kW nedir ? kWh nedir ?

Sayaç bağlantı gücü kilowatt (kW), tüketilen elektrik enerjisi ise kilowatt saat (kWh) cinsinden ölçülür. Bağlantı gücüyle, tüketilen enerji birbirine karıştırılmamalıdır. Bağlantı gücü, aynı anda çalıştırabileceğiniz elektrikli alet sayısını belirler. Enerji tüketimi ise, bu aletlerin ne kadar süre kullanıldığıyla ilgilidir. Aynı bağlantı gücüne sahip olan iki evin enerji tüketimlerinin farklı olması çok normaldir. Elektrik tüketimi, o evde elektriğin ısınmada ya da su ısıtmada kullanılması, klima, aydınlatma ve priz sayısına göre değişiklik gösterir.

Mekanik ve elektronik sayaç arasındaki farklar

Sayaçlar takıldıkları zamana bağlı olarak her evde farklı modellerde olabilir. Yakın zamanda, birçok ilde mekanik sayaçlar sökülüp yerlerine elektronik sayaçlar takıldığı gibi, ilk kez elektrik bağlatanlara elektronik sayaç kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Sayacın mekanik ya da elektronik olması, bağlantı gücünü etkileyen bir durum değildir. İki sayaç arasındaki farklar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Mekanik Sayaç Elektronik (Akıllı) Sayaç
  • "Eski tip" mekanik sayaçlarda elektrik tüketimi dönen bir disk mekanizmasıyla ölçülür.
  • Mekanizması eskiyen sayaçlar daha fazla ölçüm hatası yapar.
  • Tek zamanlı ölçüm yapabilir.
  • Tüketim bilgilerini kaydedemez.
  • Serbest tüketiciler ve çok zamanlı tarifeye geçenler kullanamaz.
  • Dijital göstergesi bulunur. Üzerindeki düğme sayesinde tüketim görüntülenebilir.
  • Daha az ölçüm hatası yapar.
  • Günü zaman aralıklarına bölerek tüketimi ölçebilir.
  • Tüketim bilgilerini 1 sene boyunca kaydedebilir.
  • Serbest tüketiciler ve ilk kez bağlantı yapanlar için elektronik sayaç kullanmak zorunludur.