1 kWh Elektrik kaç TL ?

Güncelleme tarihi
min reading

Mesken Elektrik kWh Fiyatları

Konut tipi (mesken) elektrik aboneleri, tüketim alışkanlıklarına göre iki tarife arasında seçim yapabilir. Bu tarifelerde fiyatlar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ulusal düzeyde belirlenir. Serbest olmayan tüketiciler bu fiyatlar üzerinden elektrik alır.

  • Tek Zamanlı Tarife: Tüm gün tüketilen elektrik tek bir birim enerji fiyatı üzerinden ücretlendirilir.
  • Üç Zamanlı Tarife: Gün üç zaman aralığına bölünür ve her aralık için farklı birim enerji fiyatı uygulanır.

2021 Ocak tarihinden itibaren iki tarife için de uygulanan tüm vergiler dahil kWh fiyatları aşağıdaki tablodadır:

Mesken Tarifelerine göre Elektrik kWh Fiyatları
Tarife Adı 1 kWh Elektrik Vergiler Dahil Fiyatı
Tek Zamanlı - Mesken 0,7102 TL
Üç Zamanlı - Mesken

Gündüz

0,7195 TL

Puant

1,0567 TL

Gece

0,4498 TL

Tek Zamanlı -Ticarethane 0,9445 TL

Üç Zamanlı - Ticarethane

Gündüz

0,9523 TL

Puant

1,3982 TL

Gece

0,5975 TL

Çok zamanlı tarifenin uygulanabilmesi için, tüketici elektronik (akıllı) sayaç kullanmalıdır. Elektronik sayacınızın olması üç zamanlı tarifede olduğunuz anlamına gelmez. Üç zamanlı tarifeye geçmek için, elektrik satış şirketine başvurmak gerekir. Hangi tarifede olduğunuzu anlamak için en iyi yol, elektrik faturanızın başında yazılı olan abone grubu ve tarife kısmına bakmaktır.

Elektrik Faturasındaki Bedel ve Vergilerin Oranları

Bir Fatura, Üç Ayrı Bileşen

Elektrik faturasında yalnızca harcadığınız elektrik enerjisi tutarını ödemezsiniz. Elektriğin size ulaşmasına sağlayan iletim ve dağıtım sistemine ait bedeller; ayrıca vergiler ve fonlar elektrik faturasını oluşturan diğer bileşenlerdir.

Elektrik Faturasındaki Bedel ve Vergilerin Oranları

Birim Fiyatta Yüzdesi

Maliyetler

Bedelin Adı

Açıklamalar

% 51.9

Üretim Maliyeti

Enerji Bedeli

  • Elektrik santrallerinin (termik, hidroelektrik, fueloil ve doğal gaz) yatırım ve işletme maliyetlerinin karşılığında belirlenen bedeldir.

% 28.8

Dağıtım Bedeli

Enerji Harici Bedeller

  • Dağıtım Bedeli: Santrallerden şehir şebekesine iletim oradan da tüketim noktalarına dağıtım için gerekli yatırım, altyapı ve işletme maliyetlerine ait bedellerdir.

% 19.3

Vergiler

Vergiler, Pay ve Fonlar

  • Enerji Fonu: Enerji sektöründe yapılacak bilimsel araştırma, geliştirme çalışmalarını desteklemek için enerji tüketim tutarı üzerinden %1 oranında alınır.
  • TRT Payı: Enerji tüketim tutarı üzerinden %2 oranında TRT gelirlerine katkı yapılır.
  • Elektrik Tüketim Vergisi: Abonenin bağlı bulunduğu belediyenin gelirlerine enerji tüketim tutarı üzerinde %5 oranında verdiği vergidir. (Oran mesken ve ticarethaneler için verilmiştir.)
  • K.D.V.: Tüm ürün ve hizmetlerde olduğu gibi son tüketiciyi vergilendiren KDV, tüketim tutarı, tüm bedeller ve vergilerin toplamı üzerinden %18 oranında alınır.

Fatura Bileşenlerinin Yıllara Göre Değişimi

Ulusal elektrik fiyatları üç ayda bir; yani yılda dört kere EPDK tarafından güncellenir. EPDK yukarıdaki tabloda yer alan enerji ve enerji harici bedelleri belirlemekle görevlidir; ancak vergi oranlarından sorumlu değldir. Elektik vergileri farklı kanunlar uyarınca tahsil edilmektedir. Son yıllarda, elektrik vergilerinin oranlarında kayda değer değişiklikler yapılmamıştır. En sık zamlanan fiyat bileşenleri ise, EPDK'nın belirlediği enerji ve enerjinin ulaştırılması için alınan bedellerdir.

Vergilerin enerji tüketim tutarı üzerinden yüzde alınarak hesaplandığını hatırlamakta fayda vardır. Buna göre, elektrik birim fiyatındaki yapılan artış dolaylı olarak ödenen vergi tutarını da arttıracaktır. Öte yandan, EPDK enerji hariç bedellerde de söz sahibidir. Örneğin, birim enerji bedeli değişmezken kayıp/kaçak bedeline yapılan bir zam da fatura tutarını yükseltir.

Elektrik Fiyatı Neden Artar?

Türkiye'de elektrik tüketiminin; yıllar içinde katlanarak artmasıyla yerel kaynaklarla talebin karşılanması imkansız hale gelmiştir. Elektrik fiyatlarındaki artışı en fazla etkileyen bazı unsurlara aşağıda yer verilmiştir:

Doğal gaz fiyatlarındaki yaşanan artış elektrik fiyatlarının zamlanmasında en önemli etkenlerden biridir. Türkiye'deki elektrik üretiminin %42' si doğal gaz çevrim santrallerinde yapılmaktadır. Bu santrallerde üretimin ana maliyetlerinden biri doğal gazdır. Türkiye, doğal gaz bakımından zengin olmadığından bu enerji kaynağını diğer ülkelerden ithal eder. Uluslararası piyasalarda yaşanan değişiklikler ülkedeki fiyatlara da yansır. Doğal gaz fiyatları yurt içinde bir devlet kurumu olan EPDK tarafından düzenlenir. Türkiye'nin ithatlatını neredeyse tamamı BOTAŞ tarafından gerçekleştirilir.

Mevsimsel etkiler elektrik fiyatlarının değişmesine neden olabilir. Bu etkileri açıklamak için yine elektrik üretim santrallerinden bahsetmek gerekir. Örneğin, ülkenin yaz aylarında az yağış alması baraj doluluğunu olumsuz etkiler. Bu durumda, hidroelektrik santrallerinin üretim kapasitesi düşer ve fiyatlar yükselir. Hidroelektrik santrallerinin Türkiye'nin toplam elektrik üretimine katkısı %28,1'dir. Mevsimsel değişikler üretimde payı düşük de olsa rüzgar santrallerini de etkiler.

Döviz kurundaki değişimler enerji kaynaklarında dışa bağımlılığın bir sonucu olarak elektrik fiyatlarını etkiler. elektrik üretimi için ithal edilen doğal gaz, kömür gibi kaynaklara yapılan ödemeler yabancı para cinsinden yapılır. TL'nin yabancı para karşısında yaşayacağı olası bir değer kaybı, borçlarını yabancı para cinsinden ödemek zorunda olan üreticileri zora sokacağından fiyatlar zamlanabilir.

Avrupa Elektrik Fiyatları : Karşılaştırma

Eurostat'ın 2012 yılı için açıkladığı elektrik birim fiyatlarına göre, Türkiye'de elektrik fiyatının diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Fiyatlar Euro (€) cinsinden verilmiş olup ortalama yılık tüketimi 2500 ve 5000 kWh arasındaki mesken abone grubu karşılaştırılmıştır.

 

2019 Ocak itibariyle geçmiş yıllara bakacak olursak aşağıdaki tabloda Türkiye'nin ve diğer Avrupa ülkelerinin 2016, 2017 ve 2018 elektrik fiyatlarını görebilirsiniz.

Yıllara Göre Türkiye ve Avrupa Ülkelerinin Elektrik Fiyatları (kWh başına EUR)
Ülke 2016 2017 2018 2018

(Sanayi)
Danimarka 0,3088 0,3049 0,3126 0,0807
Almanya 0,2969 0,3048 0,2950 0,1499
Belçika 0,2544 0,2799 0,2733 0,1085
ispanya 0,2185 0,2296 0,2383 0,1059
İrlanda 0,2320 0,2305 0,2369 0,1321
Portekiz 0,2350 0,2284 0,2246 0,1123
İtalya 0,2342 0,2132 0,2067 0,1423
Avusturya 0,2034 0,1950 0,1966 0,0997
İsveç 0,1894 0,1936 0,1917 0,0684
Kıbrıs 0,1527 0,1863 0,1893 0,1405
Yunanistan 0,1716 0,1936 0,1866 0,1028
Birleşik Krallık 0,1951 0,1766 0,1839 0,1344
Fransa 0,1685 0,1690 0,1754 0,0982
Norveç 0,1515 0,1642 0,1751 0,0778
Hollanda 0,1620 0,1562 0,1706 0,0863
Lüksemburg 0,1698 0,1615 0,1671 0,0833
Slovenya 0,1618 0,1609 0,1613 0,0860
Finlandiya 0,1541 0,1581 0,1612 0,0681
Çekya 0,1420 0,1438 0,1573 0,0733
Slovakya 0,1423 0,1435 0,1566 0,1166
İzlanda 0,1312 0,1598 0,1540  
Letonya 0,1628 0,1586 0,1531 0,1039
Polonya 0,1332 0,1457 0,1410 0,0876
Estonya 0,1208 0,1207 0,1348 0,0865
Romanya 0,1260 0,1198 0,1333 0,0831
Hırvatistan 0,1311 0,1196 0,1311 0,0994
Malta 0,1257 0,1328 0,1285 0,1347
Macaristan 0,1114 0,1125 0,1123 0,0840
Litvanya 0,1231 0,1116 0,1097 0,0838
Karadağ 0,0956 0,0972 0,1024 0,0810
Moldova 0,0962 0,0977 0,1020 0,0880
Bulgaristan 0,0956 0,0955 0,0979 0,0810
Türkiye 0,1267 0,1048 0,0904 0,0589
Eski Yugoslav

Makedonya Cum.
0,0822 0,0820 0,0781 0,0624
Sırbistan 0,0641 0,0664 0,0705 0,0704
Gürcistan     0,0685 0,0489
Kosova 0,0590 0,0662 0,0596 0,0695
Ukrayna 0,0249 0,0393 0,0410 0,0595
Lihtenştayn 0,1728 0,1724    
Arnavutluk 0,0824 0,0844    
Bosna Hersek 0,0831 0,0859