Elektrik Aboneliği İptali

Güncelleme tarihi
min reading

Elektrik aboneliğini iptal ettirmek için perakende satış sözleşmesi sonlandırılmalıdır. İptal işlemleri için, elektrik tedarikçinize yazılı başvuruda bulunmanız gerekir. İşlem ücretsiz olarak yapılır.

Gerekli Evraklar

  • Yazılı başvuru
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi (Başkası adına işlem yapılması halinde noter onaylı vekaletname istenmektedir.)
  • Müşteri ya da tesisat numarası (eski bir faturada bulunur

Nasıl Yapılır ?

Tüketici yazılı başvurusunda aboneliği sonlandırmak istediği tarihi belirtmelidir. Abonelik iptalinin talep edilen tarihte gerçekleşebilmesi için yazılı başvurunun belirtilen tarihten en az 7 gün önce elektrik tedarikçisine ulaştırılması önerilir. Başvuruyu alan tedarikçi dağıtım şirketine haber verir. Kapatma istenen tarihte kullanım yerine sayaç endeksinin okunması ve enerjinin kesilmesi için bir görevli gönderilir. Son tüketim borcu ödenmeden sözleşme sona ermez. Başvuruda ileri bir tarih belirtilmezse kullanım yerinin elektriği en geç üç iş günü içinde kesilir. Birçok elektrik tedarikçisinin internet sitesinden iptal başvurusu yapılabilir. Evden taşınırken sözleşmenizi sonlandırırsanız sizden sonra yapılacak tüketimleri ödeme riskinden kurtulursunuz.

Eğer elektrik faturanızı banka hesabındak otomatik ödeme talimatıyla ödüyorsanız talimatı iptal ettirmeyi unutmayın.

Güvence Bedeli (Depozito) İadesi

Tüketici son borcunu ödedikten sonra sözleşmesi iptal edilir. Güvence bedeli, sözleşme iptali gerçekleştikten sonra müşteriye ödenmelidir. İade işlemi için borcun ödenmesi harcinde herhangi bir koşul öne sürülemez ve belge istenemez. Bedel, TÜİK'in açıkladığı aylık TÜFE (enflasyon) değerine göre güncellenir. Tüketici hizmetleri yönetmeliği uyarınca, güvence bedeli müşteri talebinden sonra en geç 5 iş gün içinde iade edilmelidir.