Elektrik İlk Bağlantı Anlaşması ve Ücreti

Güncelleme tarihi
min reading

Yeni Bir Binaya İlk Kez Abonelik Yapılacaksa

Yeni bir binaya taşındığınızda genellikle elektrik bağlantı anlaşması inşaat yetkilileri tarafından yapılmıştır; yalnızca kendi adınıza elektrik kullanmak için satış sözleşmesi yapmanız gerekir. Eğer aksi bir durum varsa, bağlantı anlaşması olmadan satış sözleşmesini yapmanız mümkün değildir. Elektrik bağlantısını yaptımak için bölgede görevli dağıtım şirketine başvurmak ve anlaşma ücretini yatırmak gerekir. Bu yazıda, "Elektrik bağlantı anlaşması nedir ? "Başvuru nasıl yapılır ?" ve "Ne kadar ücret ödenir ?" sorularının cevaplarını bulabilirsiniz.

Elektrik Bağlantı Anlaşması

Bağlantı anlaşması, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, yeni bir tesis veya kullanım yerine yönelik elektrik enerjisi taleplerinde, dağıtım şirketleriyle tüketici arasında yapılan anlaşmadır. Dağıtım bağlantı anlaşması olarak da bilinen bu anlaşma, çoğu kez perakende satış sözleşmesi ile karıştırılmaktadır; ancak satış sözleşmesi bağlantı anlaşması yapılmadan imzalanamaz. Başka bir deyişle, perakende satış sözleşmesinin dayanağı elektrik bağlantı anlaşmasıdır.

Mesken Elektrik Başvurusu Nasıl ve Nereye Yapılır?

İşlemlerin Süresi

Dağıtım şirketleri tarafından, başvurunun anlaşmaya dönüşmesini takip eden 90 gün içerisinde perakende satış sözleşmesi yapılmadığı takdirde enerji verme şartları yeniden değerlendirilir ve büyük oranda süreç en baştan işletilir. Perakende satış sözleşmeleri, önceden dağıtım şirketlerince yapılırken, 2013’teki düzenlemelerden bu yalnızca perakende satış şirketleri (tedarikçiler) tarafından yapılabilmektedir.

Başvurunun değerlendirilmesi ve kabul edilmesinin ardından bağlantı ücreti, başvuru sahibi tarafından dağıtım şirketine ödenir. Bağlantı ücreti, bir defaya mahsus alınır ve geri ödenmez. Kullanım yeri değişmediği sürece, bağlantı anlaşması geçerliliğini yitirmez ve söz konusu kullanım yerindeki tüketici değişikliği halinde dahi yeni bir bağlantı anlaşması yapılması talep edilemez.

Bağlantı Ücreti

2021 yılında EPDK tarafından açıklanan bağlantı ücretleri aşağıdaki gibidir. Aşağıdaki tabloda mesken ve ticarethane grubunu ilgilendiren kurulu güç genellikle 0-15 kiloWatt arasındadır. Kurulu güç evin büyüklüğü, priz ve lamba sayısına göre elektrik projesinde belirlenir.

Kurulu Güç (Alçak Gerilim) Bağlantı Ücreti
Yer altı kaboları için TL/metre Havai Kablolar için TL/metre
0-15 kW 59,89 27,84
15-50 kW 81,06 47,25
50-100 kW 110,69 58,86
100 kW ve üzeri 110,69 + (İlave her metre x 0,6) -
Orta Gerilim Bağlantı Bedelleri 282,98 75,65

2021 yılı için geçerli EPDK fiyatlarına göre hazırlanmıştır.

Dağıtım bağlantısı yapıldıktan sonra, enerji kullanımına başlamak için, bir elektrik tedarikçisiyle satış sözleşmesi yapılması gerekir. Sözleşmesinin geçerli olması için, depozito işlevi gören güvence bedeli ve diğer bedeller yatırılmalıdır. Satış sözleşmesi ücretleri de EPDK tarafından belirlenir.

Bağlantı İçin Gerekli Belgeler

Kim Başvurabilir ?

  • Ayrıntılı tapu ve posta adresi,
  • Talep edilen bağlantı gücü (toplam güç kW cinsinden),
  • Kullanım amacı bilgilerini içeren dilekçeyle başvurulur.

Dilekçe uygunluk kararına göre mesken aboneliği için aşağıda yer alan belgelerin tedarik ve teslim aşamasına geçilir;

  • Kimlik belgesi
  • Yapı ruhsatı ve ya iskan belgesi (yapı kullanma izin belgesi)
  • Başvurulan dağıtım şirketine kayıtlı, yetkili bir Elektrik Mühendisi veya tesisatçısı tarafından ayrıntılı olarak hazırlanmış imzalı plan veya proje (formül proje numarası)
  • Enerji talep edilen yerin tapu kaydı ya da kira kontratının fotokopisi
  • Ruhsat gerektirmeyen yerler için mevzuat doğrultusunda izin belgesi
  • Zorunlu deprem sigortası poliçe numarası ya da fotokopisi

Sisteme Bağlantı Yapılması

Bağlantı anlaşması tamamlandıktan sonra dağıtım sistemine bağlantı yapılması için, abonenin, elektrik tedarikçisiyle yaptığı perakende satış sözleşmesini dağıtım şirketine ibraz etmesi gerekir. Satış sözleşmesinin ibrazından sonra, imar yeri içinde üç, dışında beş iş günü içerisinde, yetkilliler tarafından tüketicinin sayacı, tesisatı ve devreleri kontrol edilir sayaç mühürlenir ve okuması yapılır. Sistem bağlantısı için tutanak düzenlenir ve sayacın ilk endeks değeri not edilir.