Türkiye'de Hane Başına Düşen Ortalama Elektrik Tüketimi Ne Kadar ?

Güncelleme tarihi
min reading

Mesken Abonelerinin Ortalama Elektrik Tüketimi

Türkiye'de hane başına düşen yıllık ortalama elektrik tüketimini bulmak için iki istatistikten yararlanacağız. Elektrik Mühendisleri Odası'nın açıkladığı TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım İstatistiklerinden birincisi toplam mesken elektrik tüketimi, ikincisiyse Türkiye'deki mesken abone sayısıdır. TEDAŞ verilerine göre, 2013 yılında konutlarda 44,97 milyar kWh elektrik tüketilmiştir. TEDAŞ aynı zamanda 2013 yılındaki abone sayısını 29,43 milyon olarak açıklamıştır. Basit bir hesaplama yaptığımızda:

Mesken ortalama yıllık elektrik tüketimi : 44.971.483.000 / 29.438.169 = 1528 kWh

Dört Kişilik Ailenin Elektrik Tüketimi Araştırması

2011 yılında, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yapılan çalışmada, kent merkezinde yaşayan orta gelirli dört kişilik bir ailenin elektrik tüketimi incelenmiştir. Çalışmanın yapıldığı örnek aile, iki çocukludur ve gündüz vakti ebeveynler evde değildir. Hazırlanan raporda, günlük yaşamda sıkça kullanılan elektrikli aletler ve aydınlatmanın tüketimindeki payları hesaplanmıştır. Her bir cihazın tüketimdeki payı, çalıştıkları saatlerin uzunluğuna göre hesaplanmıştır. Çalışma yapılan örnek konutun aydınlatılmasında şeffaf akkor (tasarruflu olmayan) ampuller kullanılmıştır; ayrıca söz konusu konutta elektrik, ısınma ya da su ısıtma amacıyla kullanılmamaktadır. Bu yazıda, çalışmanın sonuçları özetlenmiş ve örnek bir ailenin ortalama elektrik tüketimi hakkında bilgilere yer verilmiştir.

2011'de yapılan TEİAŞ araştırmasında, Türkiye'de iki çocuklu dört kişilik bir ailenin yıllık ortalama elektrik tüketimi 3036 kWh olarak bulunmuştur.

Mesken Elektrik Tüketimi Dağılımı

Elektrik tüketiminde en büyük payların sahipleri aydınlatma ve buzdolabıdır.

Çalışma sonucunda, iki çocuklu dört kişilik bir ailenin aylık tüketimi 253 kWh olarak bulunmuştur; bu miktar yıllık 3036 kWh elektrik enerjisi tüketimine denk gelmektedir. Bu miktarda tüketiminin faturaya yansıması, 01.04.2014 tarihinden itibaren geçerli ulusal tarifeye göre, tüm vergiler ve fonlar dahil yıllık 1184 TL civarında olacaktır.

Araştırmadan Yapılan Çıkarımlar

Yukarıdaki grafikte, TEİAŞ raporuna göre, evdeki elektrikli aletler ve aydınlatmanın toplam tüketimdeki payları gösterilmiştir.

  1. Çalışma yapılan evde tasarruflu ampul kullanılmadığından dolayı aydınlatmanın payı (%29) çok yüksek çıkmıştır.
  2. Beyaz eşyalar arasında, tüketimde en fazla pay sahibi buzdolabı (%28) olurken, iki televizyonlu olan evde en fazla elektrik tüketen ikinci aletin televizyon (%15) olduğu açıkça görülmektedir.
  3. Bu paylar incelenirken, hesaplamaların elektrikli cihazların kullanım sürelerine göre yapıldığı, enerji verimlilikleri ve güçlerinin değişmesi halinde yukarıdaki tablonun değişeceği unutulmamalıdır.

Elektrikli Aletlerin Ortalama Tüketimleri

Çalışmaya göre, 4 kişilik bir aile için, günlük hayatta gerekli elektrikli aletlerin. hane başına düşen aylık elektrik tüketim aralıkları ve bu tüketimlerin faturadaki karşılıkları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablonun bir örnek olduğu ve aşağıdaki tutarların evde mevcut olan elektrikli aletlerin gücü, verimlilik sınıfı ve kullanım sürelerine göre değişebileceği unutulmamalıdır.

Hangi Elektrik Alet Ne Kadar Tüketiyor ?
Elektrikli Alet 4 Kişilik Ailenin Aylık Tüketimi (kWh) Aylık Ödeme (TL) - vergi dahil
Ampul (Tasarruflu Değil) 72,10 28,21
Buzdolabı 70,70 27,66
Televizyon 37,80 14,79
Fırın 20,10 7,87
Çamaşır Makinesi 14,50 5,67
Bulaşık Makinesi 13,30 5,20
Ütü 10,10 3,95
Bilgisayar 8,50 3,33
Elektrikli Süpürge 6,10 2,39
TOPLAM 253,20 kWh 99,08 TL

Yukarıdaki fiyatlandırma, 01.04.2015 tarihinden itibaren geçerli EPDK ulusal elektrik tarifesindeki mesken abone grubu elektrik fiyatına vergiler dahil edilerek yapılmıştır. Vergiler dahil elektrik birim fiyatı 0,39 TL olarak alınmıştır.

İlginizi çekebilir : Elektrik tasarrufu için basit ama etkili çözümler.