You are here

Elektrik abonelik güvence bedeli ne kadar ödenir ?

Elektrik satış sözleşmesi, daha önce abonelik yapılmış bir kullanım yeri için, tedarik şirketi ile yeni müşteri arasında, ilgili enerji temini ve hizmet alımına yönelik olarak yapılır. Sözleşmenin tamamlanması için aşağıdaki bedellerin elektrik tedarikçisine ödenmesi gerekmektedir:

Elektrik Başvuru Ücreti

2016 yılından itibaren geçerli yeni elektrik abonelik sözleşme fiyatlarına göre, 5 kW gücünde elektrik bağlantısı olan konut tüketicisinin elektrik aboneliğini ismi üzerine almak için, "DASK primi hariç" ödemesi gereken bedeller aşağıdaki tabloda gösterilmiştir :

Mesken Abonesinin Ödemesi Gereken en Düşük Güvence Bedeli (5 kW Sözleşme Gücü)
Bedeller Tutar (TL)
Güvence Bedeli 99
Damga Vergisi 0,93
Kesme-Bağlama 22,3
Dosya Bedeli Tedarikçiye göre değişir.
TOPLAM 122,23 TL

Güvence Bedeli Ne Kadar ?

Perakende satış şirketi, müşterinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak güvence bedeli (depozito) talep edebilir. Güvence bedeli, EPDK tarafından belirlenen birim fiyat ve tesisatın bağlantı gücünün (sayaç bağlantı gücü) çarpımı sonucunda hesaplanır. Hesaplanan bu bedelin sözleşme başvurusunda ödenmesi gerekmektedir.

DİKKAT
Ödeyeceğiniz güvence bedelini öğrenmek için öncelikle sayacın bağlantı gücünü bilmelisiniz. 2016 yılında mesken ve şehit / gazi ailesi abonelerinin ödemesi gereken güvence bedeli : 1 kilowatt (kW) sayaç bağlantı gücü için 19,80 TL olarak açıklanmıştır.

Bağlantı gücü konutlarda 5 kilowatt'tan daha düşük alınamaz bu nedenle;

Bir konut abonesinin ödemesi gereken güvence bedeli en az (19,8 x 5) = 99 TL olacaktır.

Elektrik Sözleşmesi Damga Vergisi

2016 yılı için damga vergisi ödenen toplam güvence bedeli üzerinden binde 9,48 oranında alınır.

5 kW'lık bağlantı gücü için yapılan sözleşmeyi ele alırsak, 99 TL olan güvence bedelinden 0,93 TL damga vergisi alınır.

Kesme bağlama bedeli kaç tl ?

Ödemelerin zamanında yapılamaması, kaçak elektrik kullanımın tespiti ya da satış sözleşmesinin sona ermesi gibi durumlarda tüketicinin elektriği kesilir. Tüketici gerekli ödemeleri yaparsa kesme-bağlama bedeli alınarak elektrik enerjisi tekrar bağlanır. Bu bedel, elektriğin kesilmesi ve kesilen elektriğin yeniden bağlanmasına ait masrafları kapsar. Yönetmeliğe göre, bu bedel kesme ya da bağlama işlemlerinin; yalnızca birinde uygulanmalıdır. Fiili olarak kesilmemiş olan enerji için, kesme açma ücreti alınmamalıdır.

2016 yılında konut aboneleri için, EPDK'nın belirlediği kesme bağlama bedeli 22,30 TL'dir.

Dosya bedeli nedir ?

Dosya bedeli, tedarikçi tarafından sözleşme için alınan bir işlem ücretidir. Dosya bedeli güvence bedeli tutarına göre tedarikçi tarafından belirlenir ve sözleşme imzalanması hizmetine karşılık olarak alınır.

DASK sigorta primi ne kadar ödenir ?

Eğer sözleşme yapmak istediğiniz evin zorunlu deprem sigortası (DASK) yapılmamışsa, elektrik aboneliğini tamamlamak için zorunlu deprem sigortası primini yatırmalı ve DASK poliçesi almalısınız.

Başvuru sırasında oturduğu konutun zorunlu deprem sigorta poliçesi olmayan mülk sahibi ya da kiracı DASK primini ödemeden elektrik sözleşmesi yapamaz. DASK internet sitesinde binanızla ilgili istenen bilgileri doldurarak zorunlu deprem sigortasına ödeyeceğiniz primi hesaplamanız mümkündür.