Elektrik faturasında bedel ve vergi oranları

Güncelleme tarihi
min reading

2017 yılı için açıklanan yeni elektrik fiyatlarına göre elektrik birim fiyatı mesken aboneleri için 0,2210 TL'den 0,2140 TL'ye düştü, ancak tüketicilerin ödeyecekleri fatura miktarında bir değişim olmadı. Bunun sebebi ise aktif enerji birim fiyatındaki indirime rağmen dağıtım bedelinde artış yaşanması. 2018'de ise elektrik kWh fiyatına yapılan %5,95'lik zam vergi ve bedellerin tutarlarının eklenmesiyle %12 olarak ölçüldü. Buradan da gördüğümüz üzere ödenen elektrik faturası tutarı ve birim enerji bedeli arasında elektriğin ulaştırılmasına ait bedeller ve vergilerden dolayı bir fark oluşmaktadır. Bu bedeller ve vergiler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için yazımızı inceleyebilirsiniz.

Elektrik faturasındaki bedeller ne anlama geliyor ? 

Tüm elektrik birim fiyatları, EPDK kontrolünde ulusal düzeyde üç ayda bir güncellenir. Genellikle, elektrik üretim santralleri tüketim merkezlerine (şehirlere) uzaktır. Bu santrallerde üretilen elektrik depolanamaz, bu yüzden şehirlere yüksek gerilim hatlarıyla iletilir. Şehir şebekesine gelen elektriğin gerilimi trafolarda düşürülür. Alçak gerilimli elektrik tüketim noktalarına (evler, ticarethaneler ve sanayi vb.) dağıtılır. Elektrik sisteminde, doğan diğer maliyetler de faturaya eklenir.

Vergi ve bedeller elektrik faturasının yüzde kaçı?

Elektrik Tüketim Tutarı (Aktif Enerji Bedeli)

Elektrik birim fiyatının %52'sini enerji bedeli oluşturur. Elektrik çeşitli enerji kaynaklarının (hidroelektrik, termik, doğal gaz vb.) santrallerde dönüştürülmesiyle üretilir. Birim enerji bedeli, elektriğin santrallerde üretiminin maliyetlerini yansıtmaktadır. 

Dağıtım Bedeli

Şehir şebekelerine ulaşan elektriği, o bölgede görevli olan dağıtım şirketi, dağıtım hatlarında taşıyarak tüketicilerin kapısına kadar ulaştırır. Faturalarda gördüğümüz bu bedel, dağıtım şirketi tarafından dağıtım şebekesine yapılan yatırımlar, işletme ve bakım giderleri karşılığında alınmaktadır. Bu bedel tüm dağıtım sistemi kullanıcılarından tahsil edilmektedir. Elektrik faturasında ödedediğiniz tutarın %29'u dağıtım şirketlerinin hizmetine ayrılan paydır.

Elektrik Faturasındaki Vergiler

Elektrik tüketimi üzerinden dört farklı vergi alınır. Vergiler faturanın %19'una denk gelir.

Enerji Fonu

Enerji fonunun amacı, enerji sektöründe yapılacak bilimsel araştırma, geliştirme çalışmalarını desteklemek, etüd ve projeleri denetlemek ve kurulacak tesislere finansman sağlamaktır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdindeki Enerji Fonu'na aktarılmak üzere tüketim tutarı (enerji bedeli + kayıp/kaçak bedeli) üzerinden %1 oranında alınır.

TRT Payı

TRT payı, Türkiye Radyo Televiyon Kurumu Gelirleri Kanunları'na ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı gereğince tüketim tutarı (enerji bedeli + kayıp/kaçak bedeli) üzerinden %2 oranında alınır.

Elektrik (Belediye) Tüketim Vergisi - ETV

Müşterinin, abonelik bölgesi içerisinde hizmet aldığı belediyeye ödediği vergidir. Elektrik tüketim vergisi, tüketim tutarı;üzerinden hesaplanır ve tarife grubuna göre alınan vergi oranı değişir. Vergi oranı,

  • Mesken ve ticarethane aboneleri için, tüketim tutarı üzerinden %5 olarak belirlenmiştir.
  • Sanayi grubu aboneleri için bu oran tüketim tutarı üzerinden %1 olarak alınır.

Katma Değer Vergisi - KDV

Devlet bir çok ürün ve hizmet için son tüketiciyi vergilendirmek amacıyla katma değer vergisi almaktadır. KDV, elektrik faturasının tutarını belirleyen önemli bileşenlerden biridir. Diğer vergilerin aksine; tüm bedel ve vergiler toplamı üzerinden hesaplandığı için KDV, fatura tutarını en fazla etkileyen vergi kalemidir. KDV, faturadaki tüm bedeller, vergiler, fonlar ve diğer muhtelif para ilaveleri üzerinden %18 oranında alınır.