Elektrik faturasında TRT Payı Nedir ?

Güncelleme tarihi
min reading

Ne Demektir?

TRT payı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu giderlerinin karşılanması amacıyla, elektrik tüketicilerinden tahsil edilir. Faturada vergilerin bulunduğu alt kısımda aylık ne kadar TRT payı ödendiği görülebilir. Sayıştay'ın denetim verilere bakılırsa, 2013 yılında TRT'nin en önemli gelir kaynağı elektrik tüketim bedeli üzerinden aldığı bu TRT payı olmuştur. TRT gelirlerinin en büyük kısmı, televizyon ve radyo satışlarından aldığı bandrol ve elektrik paylarından oluşuyor. 2013 yılında kurum, elektrik faturalarından 800 milyon TL gelir elde etmiştir. Bu miktar, kurumun yıllık toplam gelirinin yarısına denk gelmektedir. 2016 fiyatlarıyla 929 milyon liraya çıkan TRT payı gelirinin, 2019 yılında elektrik fiyataları ve abone sayısı öngörülerek 1 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor.

TRT Payı Kanunu

Bu katkı payı, 3093 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanunu uyarınca alınır. Kanununa göre, elektrik satış şirketleri abonelerden tahsil ettikleri payları TRT'ye yatırmakla yükümlüdür.

Nasıl hesaplanır ?

TRT Payı, faturadaki tüketim tutarı; yani aktif enerji bedeli üzerinden yüzde %2 oranında alınır. Elektrik faturasında ayrı bir kalem olarak belirtilmesi gereken bu katkı payı, TL biriminden gösterilir. Faturada yer alan tüketim dışı bedellerin toplandığı dağıtım bedeli TRT payı hesaplamasına dahil edilmez.

TRT payı oranını kim belirler ? 

TRT payı oranında yapılacak artış ve indirimler Bakanlar Kurulu'nun yetkisindedir. Mesken ve ticarethane aboneleri için bu oran %2 olarak belirlenmiştir. Yasaya göre, organize sanayi bölgelerindeki şirketler temin ettikleri enerjiye ilişkin olarak TRT'ye ayrıca pay yatırmaz.

Elektrik satışları üzerinden dört farklı vergi alındığını biliyor muydunuz ? Vergilerin faturadaki payını öğrenmek için elektrik bedel ve vergileri sayfasına gidin.