Faturada elektrik / belediye tüketim vergisi nedir ?

Güncelleme tarihi
min reading

Elektrik ya da Belediye Tüketim Vergisi olarak da adlandırılan bu bedel, elektrik perakende satış şirketi tarafından belediyeye aktarılm. Elektrik tüketicileri bu vergiyle bağlı oldukları belediyenin gelirlerine katkıda bulunur. Bazı elektrik faturalarında, ETV ya da BTV olarak kısaltmalarıyla gösterimleri mevcuttur.

Elektrik Tüketim Vergisi Kanunu

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 34. maddesine göre, belediye sınırları içinde tüm tüketicilerde Elektrik Tüketim Vergisi alınmaktadır. Elektrik tedarikçileri, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca, satış bedeliyle beraber bu verginin tahsilatını yapmak ve ilgilli belediyeye iletilmekle yükümlüdür. Organize sanayilerde, tüketilen elektriğin belediye vergisini, organize sanayi bölgesine elektrik tedarik eden şirket öder.

Vergiden Muaf Olan Yerler

Kar amacı olmaması şartıyla, aşağıdaki kurum ve sosyal kuruluşların elektrik tüketimleri bu vergiden istisnadır.

  • Hastane, sağlık ocağı, dispanser, rehabilitasyon merkezi, doğumevi, bakımevi, kreş vb.
  • İbadethaneler (cami, mescit, kilise ve havra gibi)
  • Doğrudan doğruya elektrik üretimi ve dağıtımı yapan kurumlar

Nasıl Hesaplanır ?

Verginin Bileşenleri

Elektrik (Belediye) Tüketim Vergisi, aktif enerji bedeli olarak adlandırılan tüketim tutarı üzerinden yüzde ile hesaplanır. Yani faturada tüketim dışı bedeller olarak belirtilen dağıtım bedeli bu hesaba katılmaz. Elektrik tüketim vergisi, tüketim bedelinin yüzdesi olduğu için tahsil edilen tutar, o fatura dönemindeki enerji tüketim miktarı ve birim enerji bedeline göre değişilik gösterir.

Elektrik Tüketim Vergisi Oranı

Elektrik tüketim vergisinin oranı abone türüne göre değişmektedir. Oranların belirlenmesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun herhangi bir yetkisi yoktur. Faturadaki tüketim tutarı üzerinden abone grubuna göre aşağıdaki tabloda gösterilen oranlarda elektrik tüketim verigisi alınır.

Abone Grubu ETV Oranı
Mesken % 5
Ticarethane % 5
Sanayi % 1

Ödeme

Elektrik satış şirketleri (tedarikçileri), abonelerine kestikleri faturalar aracılığıyla tahsil ettikleri vergiyi belediyeye aylık olarak ödemekle yükümlüdür.

Elektrik satışları üzerinden dört farklı vergi alındığını biliyor muydunuz ? Vergilerin faturadaki payını öğrenmek için elektrik bedel ve vergileri sayfasına gidin.