Elektrik faturasında KDV oranı ne kadar ?

Elektrik satışı üzerinden birden fazla vergi alınır; mesela elektriğin KDV hariç fiyatına Enerji Fonu, Elektrik Tüketim Vergisi ve TRT payı gibi vergiler dahildir. Bu durumda, KDV matrahı zaten vergilendirilmiştir. Mesken abonesi için, elektrik tüketimi üzerindeki tüm vergiler, fatura borcunun %21'ine denk gelmektedir.

Elektrik faturasındaki tüm vergiler hakkında daha fazla bilgi

Elektrik KDV Oranı Kaçtır ?

Birçok ürün ve hizmetten alındığı gibi elektrik tüketimi üzerinden alınacak KDV'nin oranı tüm abone grupları için %18 olarak belirlenmiştir. KDV, aşağıdaki bedellerin toplamı (1+2+3) üzerinden hesaplanır.

  • tüketim tutarı
  • enerji harici bedeller (dağıtım bedeli)
  • vergiler (Enerji Fonu, ETV, TRT payı)

Tüketim tutarı aylık olarak tüketilen enerjiye göre değişeceği için ödenen faturadaki KDV tutarının değişiklik göstermesi normaldir.

KDV'nin Fatura Borcundaki Payı

Peki KDV toplam fatura borcunun ne kadarını oluşturuyor ? Mesken abonelerinin her ay ödediği elektrik faturasının %15,3'ü KDV'dir. Yandaki tabloda, tüm vergiler dahil tek zamanlı mesken tarife birim fiyatı içinde KDV'nin payını görebilirsiniz. KDV'nin toplam borçtaki payı (yüzdesi) elektrik faturasındaki bedellerin birim fiyatlarınını değişmesiyle değişir. Birim fiyatlar EPDK tarafından 3 ayda bir güncellenir.

KDV'nin faturadaki payı en çok mesken müşterisini ilgilendirir; çünkü KDV nihai tüketicinin vergilendirilmesini sağlar. Ticarethane ve sanayi grubu aboneleri verdikleri KDV'yi kendi KDV alacaklarından düşme hakkına sahiptir.

Elektrik Faturasını Azaltmak

Elektrik faturasına ödediğiniz tutarı azaltmak için :

  • Daha az elektrik enerjisi tüketebilirsiniz,
  • Eğer serbest tüketici olma hakkına sahipseniz EPDK'nın belirlediği birim enerji bedelinden daha düşük fiyata elektrik almak için tedarikçinizi değiştirebilirsiniz.
Güncelleme tarihi