Elektrik faturasında enerji fonu nedir ?

Güncelleme tarihi
min reading

Enerji fonu, nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilerin, sektörün altyapı giderlerine katkı paylarından oluşmaktadır. Enerji fonunun amacı, enerji sektöründe yapılacak bilimsel araştırma-geliştirme çalışmalarını desteklemek, etüd ve projeleri denetlemek ve kurulacak tesislere finansman sağlamaktır.

Fon Yönetim Kurulu

Elektrik enerjisi fonuyla ilgili kararlar Fon Yönetim Kurulu tarafından verillir. Yönetim kurulunun üyeleri, Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan, Devlet Planlama Teşkilatı'nın bağlı olduğu Bakan, diğer üç üyeyse bakanlar tarafından tayin edilen kamu görevlileridir.

Enerji Fonu Kanunu

Enerji fonunun yasal dayanağı, 4.1.1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki kuruluşların elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti ile görevlendirilmesi hakkında hanunun geçici 4'üncü maddesidir. Fona ilişkin duzenleme ise, 28/5/1986 tarihli ve 3291 sayılı kanunun ek 2'nci maddesinde belirtilmiştir.

Enerji fonu nasıl hesaplanır?

Elektrik Enerjisi Fonu'nun tespiti, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkisindedir. Bu katkı payı aktif enerji bedeli, yani tüketilen enerji miktarına ait bedel üzerinden hesaplanır, ek bedellerin bulunduğu dağıtım bedeli hesaplamaya dahil edilmez. Enerji fonu için alınan bedel, ilgili şirketlerin enerji satış tarifelerinin yüzde 10'unu geçemez. Enerji fonu bedeli, ilgili satış şirketi tarafından, abonelere iletilen faturalara ayrı bir kalem olarak eklenmektedir. Elektrik tedarikçileri, bu bedeli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na aktarmakla yükümlüdür.

Elektrik faturasında enerji fonu oranı

Bakanlık nezdindeki enerji fonu'na aktarmak için, elektrik faturasındaki tüketim tutarı (aktif enerji bedeli) üzerinden yüzde alınır. Tüm abone grupları için elektrik enerjisi fonu oranı %1 olarak belirlenmiştir.

ELEKTRİK FATURANIZ ÇOK YÜKSEK Mİ GELİYOR? Faturanız 82 TL ve üzerinde geliyorsa indirimli elektrik satın alabilirsiniz. Size uygun en avantajlı tarifeyi seçmemiz için 0850 390 28 39 numaralı çağrı merkezimizi arayın. ( Pazartesi'den Cuma'ya 10:00 -19:00 )

Enerji fonundan muaf olanlar

Aynı hüküm gereğince, "Organize sanayi bölgeleri tüzel kişilikleri, serbest tüketici olarak tedarikçilerden katılımcıları için temin ettikleri enerjiye ilişkin olarak ayrıca katkı payı yatırmaz."; yani organize sanayi bölgesindeki şirketler bu payı ödemekten muaf olur.

Enerji fonunun amacı

Elektrik enerjisi fonu yönetmeliğine göre fonun faaliyet alanları aşağıda sıralamıştır:

  • Elektrik piyasasındaki AR-GE, etüd, proje ve denetim çalışmaları yaptırılabilir; bunun için lisans, patent, know-how satın alınabilir.
  • Elektrik enerjisinin üretimi ve tasaarrufuyla ilgili olarak yüksek öğretim kurumları tarafından yapılan bilimsel çalışmalara hibe ile destek olunabilir.
  • Bakanlık tarafından onaylı yatırım projeleri ve işletme faaliyetleri olan şirketlere, teminat karşılığı nakdi kredi verebilir.
  • Açtığı krediler için kendi lehine her türlü teminatı verebilir.

Elektrik satışları üzerinden dört farklı vergi alındığını biliyor muydunuz ? Vergilerin faturadaki payını öğrenmek için elektrik bedel ve vergileri sayfasına gidin.