Ucuz elektrik nedir ?

Güncelleme tarihi
min reading

Elektrik piyasasındaki değişiklikler sonucu elektrik dağıtım şirketleri özelleşti. Daha sonra, satış faaliyetleri ayrılarak dağıtım bölgelerinde görevli elektrik satış şirketleri kuruldu. Görevli şirketler, bölgelerindeki tüketicilere ulusal fiyatlardan elektrik satışı yaparken alternatif tedarikçiler, Türkiye'nin her yerinden "serbest tüketicilere" ucuz elektrik tarifeleri sunar.

Ucuz elektrik firmaları

Piyasa serbestleşme sürecinde, mesken aboneleri için bir serbest tüketici limiti belirlenmiş ve limiti aşan tüketicilere kendi elektrik şirketini seçme hakkı tanınmıştır:

  • Serbest tüketici, isterse görevli satış şirketinden isterse Türkiye'deki herhangi bir tedarikçiden elektrik almayı seçebilir.
  • Serbest olmayan tüketici bölgesindeki görevli şirketten elektrik almak zorundadır.

Piyasadaki rekabete ucuz elektrik tedarikçileri de katılmıştır. Ucuz elektrik şirketleri, yalnız serbest tüketici limitini geçenlere satış yapabilir.

2021 yılı için serbest tüketici limiti yıllık 1400 kWh elektrik enerjisi tüketimi olarak belirlenmiştir. Bu tüketim aylık 82 TL fatura tutarına karşılık gelmektedir.

EPDK fiyatından farkı nedir ?

Ulusal fiyatı ( ya da EPDK fiyatı), yalnızca dağıtım bölgesinde görevli olan satış şirketi uygular. Ulusal elektrik fiyatları üç ayda bir Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenir. EPDK tarifeleri elektrik satış şirketlerinin önerileri de göz önünde bulundurularak oluşur. Görevli elektrik satış şirketlerinin fiyatları yükseltme talebi EPDK kurulunun onayı olmadan gerçekleşemez. Türkiye'de sayısı bir milyonu geçen serbest tüketiciler haricindeki tüm aboneler EPDK kontrolündeki ulusal fiyatlardan elektrik alır.

Piyasa (ucuz elektrik) fiyatı, serbest tüketici ve elektrik tedarikçisi arasında yapılan -ikili anlaşmaya- göre teklif edilir. Tüm elektrik satış şirketleri serbest tüketicilere piyasa fiyatından satış yapabilir. Alternatif tedarikçiler, genellikle EPDK fiyatları üzerinden indirim yaparak tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışmaktadır.

Hangi Elektrik Tedarikçisi Hangi Fiyatı Uygular ?
Elektrik Şirketi EPDK Ulusal Fiyatı Piyasa Fiyatı (Ucuz Elektrik )
Görevli Tedarikçi Tüm tüketiciler Serbest Tüketici
Alternatif (İndirimli) Tedarikçi Yok Serbest Tüketici

Enerji Harici Birim Fiyatlar

Serbest tüketici, indirimli tedarikçiden hizmet alsa bile EPDK kontrolündeki enerji harici bedelleri ödemeyi sürdürür. Serbest tüketicilerin ödemesi gereken enerji harici bedeller, kayıp/kaçak, iletim ve dağıtım bedelleridir. Enerji harici bedeller zamlanırsa, serbest tüketicinin birim enerji bedeli sabit kalsa bile toplam fatura borcu artar.

Ucuz elektrik tarifeleri

Alternatif elektrik tedarikçileri genellikle EPDK ulusal tarifesindeki "birim enerji bedeli" üzerinden indirim sunmaktadır. Bunun amacı, tüketiciye gözle görülür bir indirim sağlayarak esas alınan ulusal fiyatın hep altında kalmaktır. Ucuz elektrik şirketlerinin önerdiği seçeneklerden bir diğeri ise, zamlanmayan tarifedir. İki tarife arasındaki fark kısaca şöyledir:

  • Zamlanmayan tarifede, "birim enerji fiyatı" sözleşme boyunca sabit kalır.
  • Sabit İndirimli tarifede, ulusal birim enerji fiyatına uygulanan "indirim oranı" sözleşme boyunca sabit kalır.

Serbest tüketici limitini geçiyorsanız: Elektrik tedarikçisi nasıl değiştirilir ?

İndirimli ve Sabit Fiyatlı Tarife Karşılaştırması

Bizim görüşümüze göre, ulusal fiyat üzerinden indirim yapılan sabit indirimli tarife tüketici için en avantajlısıdır. Sabit indirimli tarife, EPDK birim enerji bedeli üzerinden indirim yaparak ulusal tarifeden "hep daha ucuz" olmayı garanti eder. İndirimli tarife fiyatları, EPDK birim enerji bedeline göre artıp azalsa da daima altında kalır. Serbest tüketici, ucuz elektrik şirketiyle yaptığı ikili anlaşmada indirim oranının sabit olmasına dikkat etmelidir.

İlginizi çekebilir : İndirimli elektrik alırken dikkat etmeniz gereken dört şey

Ucuz elektrik sözleşmesi iptali

Serbest tüketicinin bir alternatif tedarikçi ile imzaladığı sözleşme çeşitli nedenlerden ötürü iptal edilebilir. Anlaşmada belirlenen maddelere göre iptal koşulları değişebilir. Örneğin taahhütlü bir sözleşme mevcutsa, elektrik şirketi iptal cezası uygulayabilir. İptal koşulları sözleşmede açıkça belirtilmiş olmalıdır. İkili anlaşmanın sonlandırılma sebebi ne olursa olsun, yönetmeliğe göre serbest tüketici her zaman bölgesindeki görevli elektrik şirketinden elektrik almaya geri dönebilir. Bu işlem, son kaynak tedariki olarak da adlandırılır.