İndirimli Elektrik Alırken Bilmeniz Gereken 4 Şey

Serbest tüketici limitini geçiyorsunuz ve tedarikçinizi değiştirmeye karar verdiniz. İşte, elektrik şirketlerinin sunduğu indirimli tarifeler arasında "en avantajlı" olanı bulmanızı sağlayacak dört bilgi...

Özet

Türkiye elektrik piyasasının rekabete açılmasıyla beraber serbest tüketici kavramı hayatımıza girdi. Serbest tüketici olmak için, abonenin önceki yıl yaptığı elektrik tüketiminin 1600 kWh üzerinde olması ya da içinde bulunulan yıl bu limiti geçeceğini satış şirketine taahhüt etmesi gerekir. Tüm elektrik tedarikçileri, faturası 67 TL ve üzerinde olanları ekonomi yapmaya çağırmaktadır. Eğer tüketici gerekli koşulları sağlıyorsa bu statüyü alıp indirimli elektrik tarifelerinden yararlanmaya başlar. Peki indirimli tarife nedir? İşte bu noktada kafanız karışabilir. İndirimli elektrik tedarikçileri, serbest tüketicilere birçok tarife seçeneği sunar. Peki indirimli tarifeler arasında en tasarruflusu hangisidir? Cevabı dört maddede açıklıyoruz.

Piyasadaki Üç Temel Elektrik Tarifesi

Serbest tüketicilere sunulan tarifeler kafa karıştırıcı gözükse de temelde üç grupta toplanır. Aşağıda, bu üç elektrik tarifesinin avantaj ve dezavantajlarını inceledik.

 Ulusal Tarife (TEDAŞ Tarifesi)

TEDAŞ tarifesi ya da EPDK tarifesi olarak da adlandırılır. Ulusal tarife, elektrik şirketini değiştiremeyen; yani serbest tüketici olmayanları ilgilendirir. Tedaş istatistiklerine göre, Türkiye'de 42 milyondan fazla elektrik abonesi bulunmaktadır. Serebest Tüketici olarak indirimli tarifeden anlaşma yapmamış olan tüm aboneler ulusal fiyatlardan elektrik satın alır. 2019 yılındaki son düzenleme ile serbest tüketicilerin sayısı 19 milyonu geçmiştir. Serbest Tüketici Limiti Türkiye'de hane başına düşen ortalama elektrik tüketiminin üzerindedir ve 2019 yılından itibaren yıllık en az 1600 kWh elektrik tüketimi sağlayan aboneler Serbest Tüketici sayılacaktır. Serbest tüketici limiti kalktığında, daha fazla abone indirimli tedarikçilere yönelebilecektir.

Serbest olmayan tüketiciler için ulusal elektrik fiyatları, üç ayda bir Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenir. EPDK, elektrik piyasasının düzenlemekle görevli bağımsız bir devlet kurumudur. Dağıtım bölgelerindeki görevli elektrik satış şirketleri, abonelere ulusal tarifeden elektrik tedarik etmekten sorumludur. Ulusal elektrik fiyatları belirlenirken birçok kriter göz önünde bulundurulur; piyasa uzmanları, enerji bakanlığı ve değer zincirinde yer alan şirketlerin görüşleri alınır.

 Sabit İndirimli Elektrik Tarifesi

İndirimli tarife, sözleşme boyunca ulusal birim enerji fiyatı üzerinden aldığınız indirim oranının sabit kalmasını garanti eder. Ulusal tarifeye zam yapılması halinde, indirimli tarife de zamlanır; ancak birim enerji bedeli %X oranında daha ucuz olmayı sürdürür. İkili anlaşmanın süresi tüketici ile tedarikçi arasında belirlenir; genellikle piyasadaki sözleşmelerin süresi bir ya da iki yıldır.

İndirimli elektrik tarifesinin temel avantajı, birim elektrik enerjisi kWh fiyatıdır; alternatif tedarikçi sözleşmeniz süresince, ulusal kWh fiyatından daha ucuza elektrik almanızı garanti edebilir. Ulusal elektrik tarifelerine zam gelirse, birim fiyatınız yükselir, indirim yapılırsa birim fiyatınız düşer; fakat her zaman aynı indirim oranı korunur.

 Sabit Fiyatlı / Zamlanmayan Elektrik Tarifesi

Sabit fiyatlı ya da zamlanmayan tarifeyi seçerseniz, tedarikçi sözleşme boyunca birim enerji bedelinin sabit kalmasını garanti eder. Ulusal tarifenin birim fiyatı zamlansa da, inse de tüketici sözleşmesinde anlaştığı sabit fiyatı öder.

Sabit fiyatlı elektrik tarifesinin avantajı açıktır. Tüketiciyi sözleşmesi boyunca, EPDK'nın ulusal tarifede yapacağı zamlara karşı korur. Böylece tüketici elektrik faturasına ödeyeceği tutarı önceden tahmin edebilir ve olası değişimlerden etkilenmez.

Diğer taraftan, zamlanmayan tarifede tedarikçilerin teklif edeceği birim enerji fiyatı, indirimli tarifeden daha pahalı olabilir. Sabit fiyatlı tarife sözleşmenizi takip eden aylarda, yalnızca ulusal elektrik fiyatları zamlanırsa avantaj sağlar. Sabit fiyatlı tarifede, her ay aynı tutarda fatura ödeyeceğinizi düşünmeyin; yalnızca birim enerji bedeliniz sabitlenir. Tüketim ve diğer fiyat bileşenlerine yapılan zamlara göre farklı tutarlarda fatura ödeyebilirsiniz. Bir sonraki başlıkta, sabit fiyatlı tarifenin neden zamlanabildiğini öğrenebilirsiniz.

Sabit Fiyatlı Tarife Neden Zamlanır ?

Sabit fiyatlı tarifenin zamlanması kulağa anlamsız geliyor olabilir; fakat sözleşmelerde yalnızca birim enerji bedelinin sabit olduğunu göreceksiniz. Sabit fiyatlı tarifede, fatura tutarına değil birim enerji bedeline zam yapılmaz. Birim enerji bedeli, elektrik fiyatının üç bileşeninden biridir ve faturanın %55,5'ine denk gelir. 1 kWh elektrik fiyatı içinde, birim enerji bedeli haricinde bedeller ve vergiler bulunur. Elektriğin ulaştırılmasına ait enerji harici bedeller, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun kontrolündedir.

Zamlanmayan tarifede bile olsanız, enerji harici bedellere zam gelirse, faturanız yükselir. Diğer yandan, EPDK birim enerji bedeline indirim yapması halinde anlaştığınız sabit fiyat ulusal tarifeden daha pahalı kalabilir. Aşağıda serbest tüketici elektrik birim fiyat bileşenlerinin kimin kontrolünde olduğunu bulabilirsiniz.

Serbest tüketici elektrik birim (kWh) fiyat bileşenlerini kim belirler ?
Elektrik Birim Fiyat Bileşenleri Serbest Tüketici için kim belirler?
Birim enerji bedeli Tedarikçi
Enerji harici bedeller: Dağıtım bedeli EPDK
PSH sayaç okuma bedeli EPDK

Enerji harici bedeller elektrik faturasının %22'sine denk gelir.

Hemen Tasarruf Yapmak için Sabit İndirimli Tarifeyi Seçin

Sabit fiyatlı tarife, zamlara karşı koruyormuş gibi gözükür; ancak enerji harici bedellere yapılan zamlardan etkilenir. İndirimli tarifenin avantajı ise, sözleşmenin başlangıcından itibaren nettir. İndirimli tarifen birim enerji fiyatında hemen etkili olur; dolayısıyla tüketici için gözle görünür bir kazanç sözkonusudur. Hemen tasarrufa geçmek için, sabit bir indirim oranıyla birim enerji bedelinin ulusal tarifeden daha ucuz olmasını garanti eden bir tarifeye geçin.

Geçiş Fırsatlarını Takip Edin

Elektrik şirketleri, serbest tüketici limitini geçenleri tedarikçi değiştirmeye teşvik etmek adına çeşitli kampanyalar düzenlemektedir. Bu fırsatları değerlendirerek elektrik faturanızda daha fazla ekonomi yapmanız mümkündür. Piyasadaki alternatif elektrik şirketlerinin promosyonlardan bazıları şöyledir:

İlk iki ay daha fazla indirim: Tüketicinin tedarikçi değiştirmesini teşvik etmek için ilk iki ay birim enerji bedeline daha fazla indirim yapılması

İlk ay fatura bedava: Bu promosyonda alternatif elektrik şirketi, tedarikçinizi değiştirdiğiniz için ilk ay faturasını kendisi karşılar.

Güvence bedeli alınmaması: Güvence bedeli tüm görevli tedarik şirketleri tarafından alınan bir depozitodur. Görevli şirketle sözleşmenizi iptal edip alternatif şirkete geçerseniz iade edilen güvence bedeli cebinizde kalabilir.

Başka hizmetlerden faydalandırma: Faturada yapılan yıllık tasarrufla başka hizmetlerden yararlandırma (dergi aboneliği, sağlık hizmetleri v.b.)

Güncelleme tarihi