Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Görevi

Güncelleme tarihi
min reading

Elektrik piyasasının serbestleşme süreci sonucunda, dağıtım ve satış faaliyetlerini ayrı şirketler yürütüyor. Dağıtım şirketlerinden ayrılan bu şirketler, görevli elektrik satış şirketi olarak da adlandırılır. Dağıtım-satış ayrışması, EPDK'nın 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'na göre 2013 yılında gerçekleşmiştir. Tüketici, elektrik faturasındaki şirketin isim ve logosundaki değişimden ayrışmanın farkına varabilir.

Elektrik Dağıtım Şirketini Görevi Nedir ?

Bölgenizde görevli dağıtım şirketi, sayaçların okunması ve bakımından sorumludur.

TEDAŞ'a bağlı olan 21 elektrik dağıtım bölgesi özelleştirilmiştir. Sözkonusu dağıtım şirketleri genellikle birkaç ilde birden faaliyet göstermektedir. Dağıtım şirketi, şehir dağıtım ağlarının bakım, onarım ve işletilmesinden sorumludur. Bu ağlardan alınan elektrik perakende satış şirketleri aracılığıyla dağıtım şirketini ödenir (dağıtım bedeli). Dağıtım şirketi, elektriği konutların kapısına kadar ulaştırdığı gibi sayaçları okur, arıza ve kesintilere müdahalede bulunur.

Görevli Elektrik Satış Şirketi

Dağıtım şirketlerinden ayrılan satış şirketleri, bölgede görevli perakende satış şirketi olarak adlandırılır. Görevli satış şirketi tanımlaması, o şirketin EPDK tarafından belirlenen birim elektrik fiyatlarını kullandığını gösterir. EPDK elektrik tarifeleri, ulusal düzeyde belirlenir; yani tüm Türkiye'de görevli satış şirketlerinin temel aldığı birim fiyatlar aynıdır. Görevli satış şirketi ayrımının yapılması, özellikle serbest tüketiciler açısından önemlidir; çünkü bu statüyü alan kişiler istediği tedarikçiden elektrik alabilir. Serbest tüketici olmak, devlet tarafından düzenlenen elektrik tarifesinden daha ucuz birim fiyatlardan yararlanabilmeyi sağlar. Serbest tüketici, elektrik şirketini değiştirse bile; bölgesindeki dağıtım şirketinden hizmet almaya devam eder.

Elektrik Dağıtım ve Satış Şirketinin Farkı

Dağıtım Şirketi Perakende Satış Şirketi
  • Dağıtım hatlarının işletme ve bakımı
  • Tesis ve yatırımlar
  • Sayaç okuma
  • Kesme bağlama işlemleri
  • Abonelik işlemleri
  • Faturalandırma
  • Tahakkuk ve tahsilat

Kısaca, dağıtım şirketi elektriği kullanım alanlarına dağıtan altyapıdan (trafolar, kablolar, sayaçlar); satış şirketi ise bu kablolardaki elektriğin satışı ve faturalandırılmasından sorumludur. Serbest tüketici olan ya da olmayan her tüketici elektrik faturasında bu hizmete ait dağıtım bedelini öder. Hizmet aldığınız elektrik satış şirketi değişse bile dağıtım kalitesi aynı kalır.

Hangi Durumda Hangi Şirketi Aramalı ?

Elektirk hizmetleriyle ilgili sorun yaşamanız durumunda hangi şirkete başvuracağınızı bilmek işlerinizi hızlandırır.

Hangi elektrik şirketi hangi hizmeti verir ?
Durumlar Dağıtım Şirketi Perakende Satış Şirketi
Sayaç Arızası
Elektrik Arızası / Kesintisi  
Borç Sorgulama  
Borç Yüzünden Kesinti  
Aboneliği Üzerine Alma  
Abonelik İptali  
Fatura İtirazı  

Arıza ve kesintiler için, tüm Türkiye'de ALO 186 hattını kullanabilirsiniz. Bu hat sizi bulunduğunuz şehrin alan koduna göre, görevli dağıtım şirketine otomatik olarak bağlamaktadır. 186 elektrik arıza hattı ücretli olup 7 gün 24 saat hizmet sunar.