Doğalgaz sayacı arızalanırsa ne olur?

Güncelleme tarihi
min reading

“Doğalgaz sayacım arızalandı, ne olacak şimdi?” diyorsanız, fazla veya eksik tahsil edilen fatura ücretlerinin nasıl ödeneceğini veya geri alınacağını merak ediyorsanız cevaplar burada. Doğalgaz sayacında arızalara neden olan durumlar, sayacın yanlış ölçüm yaptığı durumlarda yapılması gerekenler, teknik destek için ulaşacağınız iletişim kanalları ve faturanızda oluşan sorunlarda uygulanan prosedürler hakkında en güncel bilgilere yazımızın devamında ulaşabilirsiniz.

Doğalgaz sayacı arızası nasıl anlaşılır?

Doğalgaz sayaçları doğalgaz tüketimini ölçen cihazlardır ve her cihaz gibi arızalanma ihtimalleri vardır. Aşağıdaki durumlarda biri veya birkaçı ile karşılaşırsanız yetkililere ulaşarak arıza bildirimi yapabilirsiniz.

 • Doğalgaz sayacı arızaları:
 • Doğalgaz sayacınız ölçüm hatası yapıyor olabilir.
 • Doğalgaz sayacı ölçüm yapmıyor olabilir.
 • Doğalgaz sayacında kaçak olabilir.
 • Sayaçtan normal dışı ses geliyor olabilir.
 • Sayaç çalışmıyor olabilir.

Doğalgaz sayaçlarında ölçüm hataları

Doğalgaz sayaçları arızalandığından gerçek tüketime göre daha az veya daha fazla bir miktar ölçüm yapar. Böyle bir durumdan endişe ederek arıza bildirimi yaptığınızda doğalgaz dağıtım şirketi yetkilileri sayacınız kalibrasyon laboratuvarında inceleyerek hatayı ortaya çıkarır. Böyle bir durum tespit edildiğinde faturanızda da uyarı olarak yer alır.

Doğalgaz sayacının ölçüm yapmaması

Sayaçların iç parçalarının zamanla eskimesi ve deforme olmasından dolayı sayaç bozularak ölçüm yapmaya devam edemeyebilir. Bu durumda doğalgaz dağıtım şirketi yetkilileri sayacınızı doğru ölçüm yapan bir sayaçla değiştirir.

Doğalgaz sayaçlarınızdaki arızalar sebebiyle tüketimin ölçülemediği veya yanlış ölçüldüğü durumlarda doğalgaz faturanızda eksik veya fazla bir doğalgaz bedeli tahsil edilebilir. Sayacınız tüketimi olduğundan fazla ölçmüş ise doğalgaz dağıtım şirketinden para iadesi alabilirsiniz. Aynı şekilde eksik tüketim ölçüldüğünde ise size yönetmeliklerle belirlenen usuller doğrultusunda ödenmek üzere borç çıkarılabilir.

Doğalgaz sayaçlarında gaz kaçağı

Bağlantı hatası, sayaçtaki veya bağlantı elemanlarındaki deformasyon gibi sebeplerden gaz kaçağı problemi ile karşılaşılır. Gaz kaçakları acil müdahale edilmesi gereken tehlikeli durumlardır. Sayacın bulunduğu bölgede gaz kokusu gibi belirtilerle anlaşılabilecek olan gaz kaçağı durumlarında hemen gerekli önlemleri alarak doğalgaz acil müdahale ekiplerine haber verilmesi gerekir. 

Doğalgaz kaçakları durumunda yapılması ve yapılmaması gerekenleri bilmeniz hayati önem taşır! “Gaz kaçağında yapılması gerekenler” yazımızı mutlaka okuyunuz.

Doğalgaz sızıntıları tehlikeli olsa da uygun malzeme ve uzmanlar tarafından yapılan montaj ve tamiratlar ile kaçak riski en aza iner. Güvenlik önlemlerine uyulduğu takdirde doğalgaz en güvenli enerji kaynaklarından biridir.

Doğalgaz sayacından ses geliyorsa…

Doğalgaz sayacının iç parçalarının daha kolay çalışmasını sağlayan yağın kuruması gibi sebeplerle sayaç çalışırken ses gelebilir. Böyle bir durum dikkatinizi çektiyse doğalgaz dağıtım şirketi yetkililerine haber vermeniz yerinde olacaktır. Bu gibi durumlarda sayacın daha fazla zarar görmemesi için sayaç genellikle değiştirilir.

Doğalgaz sayacı çalışmıyor ise…

Doğalgaz sayacının iç parçalarında meydana gelen hasarlardan dolayı sayaçların çalışması durabilir. Genelde buna sebep olan durum, sayaç içerisinde bir dişli çarkın kırılmasıdır. Bu durumda dağıtım şirketi yetkilileri sayacınızı değiştirecektir.

Sayaçların bakım ve onarımından doğalgaz dağıtım şirketi sorumludur!Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre “Sayaçların takılması, sökülmesi, değiştirilmesi, kontrolü ve benzeri her türlü işlem, dağıtım şirketi tarafından gerçekleştirilir. Abone sayaçlarında meydana gelen ve gaz arzının sürdürülmesini engelleyen tüm arıza ve sorunlar dağıtım şirketine arıza bildirimi yapıldıktan sonra en geç 24 saat içerisinde giderilir. Müşteri, sayaca hiçbir şekilde müdahale edemez. Sayaçlara dışarıdan yapılan müdahale sonucu oluşacak zarar ve ziyan müşteri tarafından karşılanır.”

Doğalgaz sayaç neden arızalanır?

 • Doğalgaz sayaçları, yukarıda da kısaca bahsettiğimiz gibi sayaç parçalarında veya bağlantılarında eskime, paslanma, yıpranma gibi durumlardan kaynaklı olarak arızalanabilir.
 • Yetkili olmayan kişilerce sayaç tamiratı veya montajı yapılması, sayacın kurcalanması ve tahrip edilmesinden dolayı da doğalgaz sayaçları bozulabilir.
 • Sayaçlarla oynama girişimleri de sayaçlara zarar vermekte ve sayaçların bozulmasına neden olmaktadır.

Oluşan bir arızayı daha kötü hale getirmemek ve kaçak gibi durumlara sebebiyet vermemek için sayacınızı tamir etmeye veya yetkisiz kişilere tamir ettirmeye çalışmamalısınız. Dağıtım şirketleri doğal sebeplerden meydana gelen arızalarda tamirat veya sayaç değişikliği ile ilgili hizmetleri ücretsiz olarak sağlar, ancak yetkisiz müdahaleler ve kullanıcı kaynaklı arızalar sonucunda sayacın tekrar okunabilir hale getirilmesindeki masraflar aboneye yansıtılabilir.

Doğalgaz sayacı arızasından dolayı eksik veya fazla ölçülen tüketimlerin bedeli nasıl geri alınır?

Doğalgaz sayaç arızalarından kaynaklı olarak tüketimin yanlış ölçülmesi sebebiyle tüketiciye iade yapılması veya borç çıkması gibi durumlar yaşanıyor. Böyle bir durumda tahsil edilecek veya iade edilecek miktar yönetmelikler çerçevesinde hesaplanıyor.

EPDK, 2019 Ekim ayında aldığı kararlar ile sayaç arızası halinde izlenecek yol için önemli değişiklikler yaptı. Yeni düzenlemelere göre sayaç arızasına bağlı olarak tüketiciye borç çıkarılan hallerde geriye dönük olarak en fazla 1 senelik süre dikkate alınacak. Yani sayaç arızasının 1 yıldan fazla sürdüğü durumlarda daha önceki süreçteki tüketimlerden müşterilere borç çıkartılamayacak.

Sayaç arızası sebebiyle tüketiciye borç çıkarılması gereken hallerde hizmeti veren dağıtım şirketi, tüketicinin ödeyeceği ek borcu eksik faturalandırmanın yapıldığı ay sayısı kadar eşit tutarda taksitlendirir ve gecikme cezası uygulanmaz.

Sayaç arızası ile fazla tüketim ölçümü yapılmışsa ve tüketiciye para iadesi yapılması gerekiyorsa, son kararlara göre ölçüm yapılan sürenin tamamı dikkate alınacak. Başka bir deyişle tüm fazla alınan bedeller tüketiciye iade edilecek. Bu açıdan EPDK’nın son kararları tüketicileri koruyan bir yönde alınmıştır. 

Tüketiciden sayaç arızası sebebiyle fazla ücret alınmış ise, arızanın tespit edildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde iade edilecek tutar gecikme zammı ile birlikte nakit olarak ödenir veya müşterinin kabul etmesi halinde bir sonraki fatura bedelinden düşülebilir.

EPDK’nın sayaç arızaları hakkındaki bir diğer önemli kararı da arıza tespitinin yapılması hakkında. Doğalgaz sayacının arızalı olduğunun tespiti daha önceden dağıtım şirketinin inisiyatifindeydi. Yürürlüğe giren kararlar ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya bakanlıkça yetkilendirilmiş istasyonların muayene raporları vasıtasıyla arızanın tespit edileceği ifade ediliyor.

Sayaç arızalandığında nereyi aramalıyım?

Doğalgaz sayacınız arızalandığında veya faturanızda eksik veya fazla tüketim gibi sorunlar yaşadığınızda doğalgaz dağıtım şirketiniz ile iletişime geçmelisiniz.

 • Doğalgaz sayacı ile ilgili aşağıdaki telefonları arayabilirsiniz:
 • Doğalgaz acil telefonu : 187
 • Bölgenizdeki doğalgaz şirketinin çağrı merkezi telefonu