Elektrik Tedarikçi Değişikliği Yapınca Ne Değişir ?

Güncelleme tarihi
min reading

Tedarikçi değiştirmek, serbest tüketici olarak bir tedarikçiden ikili anlaşmayla elektrik almak demektir. Bu yazıda elektrik tedarikçinizi değiştirdiğinizde ne değişir açıklıyoruz.

 

Ne Değişir ?

Birim Enerji Fiyatı

Tedarikçi değiştirildiğinde, birim enerji bedelini, anlaşma yapılan elektrik satış şirketi belirler. Bu durumda, devletin belirlediği ulusal tarifelerin altında ya da üzerinde bir fiyat ödemek mümkündür. Yaptığınız anlaşmaya göre birim fiyat değişir.

Zam ve İndirimler

Ulusal elektrik fiyatları, bir devlet kurumu olan EPDK tarafından düzenlenir. Bu tarifeler üç ayda bir güncellenir. Tedarikçi değişimi yapılırsa bu güncellemeler, enerji birim fiyatını etkilemez. Tedarikçi değiştiren serbest tüketiciler, elektriği genellikle piyasa fiyatından alır. Bu fiyat, piyasadaki arz ve talebe göre belirlenir; dolayısıyla serbest tüketicinin anlaştığı fiyat EPDK'nın uyguladığı zamlara göre değişmez.

Müşteri Hizmetleri

Tedarikçi değiştiren müşterinin önceden hizmet aldığı perakende satış şirketiyle ilişkisi kalmaz. Bu durumda, abonelik, fatura ve tarife işlemleri gibi konularda yeni tedarikçiden hizmet alınır. Hizmet kalitesi, tedarikçi seçimi yaparken dikkate alınması gereken bir unsurdur. Ulaşılabilirlik, uzmanlık ve güvenilirlik gibi ölçütlere önem verilmelidir.

Ne Değişmez ?

Arıza-Kesinti Müdahaleleri

Arıza ve kesinti hallerinde, tedarikçinizi değiştirseniz bile, her zaman yerel dağıtım şirketi müdahalede bulunur. Tüm dağıtım altyapısı dağıtım şirketlerinin sorumluluğundadır. Sayaç değişimleri ve bakımları da dağtım şirketi tarafından yapılır. Sayaç arızası halinde dağıtım şirketiyle iritibata geçilebilir.

Enerji Kalitesi

Tüm şehir şebekeri ve kablolarından iletilen elektrik aynı kalitededir. Aynı dağıtım sisteminden yararlanmaya devam edildiği için, enerji kalitesinde değişiklik olmaz.

Sayaç ve Sayaç Numarası

Her tedarikçi değişiminde yeni sayaç takılması diye bir durum söz konusu değildir; ancak tüm serbest tüketicilerin elektronik (akıllı) sayaç sahibi olunması gerekir. Sayaç okumaları, dağıtım şirketinin görevi olduğu için sayaç numarası da değiştirilmez.

Mekanik ya da uzaktan okumaya uygun olmayan sayaçlar değiştirilmelidir.

İletim, Dağıtım ve Kayıp Kaçak Bedelleri

İletim, Dağıtım ve Kayıp Kaçak Bedelleri tüketilen elektrik enerjisi üzerinden ödenir. Bu bedeller için birim fiyatlar, Türkiye'deki tüm perakende elektrik satış şirketleri için, EPDK tarafından belirlenir. Tedarikçi değiştirme durumunda tüketici bu bedelleri ulusal tarife üzerinden ödemeye devam eder.