EPDK Elektrik Tarifeleri 2018

Güncelleme tarihi
min reading

Görevli perakende elektrik satış şirketleri, serbest tüketici olmayan mesken abonelerine, ulusal tarife fiyatlarından elektrik satışı yapar. EPDK, elektrik piyasasındaki fiyatlarını düzenleyen yetkili kamu kuruluşudur. Ulusal elektrik fiyatları üç ayda bir güncellenir.

Elektrik kWh Fiyatı 2018

Mesken aboneleri için ulusal elektrik birim fiyatları devlet tarafından düzenlenmektedir. Elektrik piyasasından sorumlu bağımsız kamu kuruluşu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu; yani EPDK'dır. Elektrik fiyatları hanelerin alım gücünü etkileyen bir unsurdur. Ulusal tarifelere yapılan zamlar sosyal ve ekonomik alanlarda tartışma yarattığı gibi enflasyonu da etkiler.

Elektrik Fiyatları Tablosu

Aşağıdaki birim fiyatlar, 2018 yılı Nisan ayında geçerli EPDK tarife tablolarından alınmıştır. Mesken aboneleri, iki farklı tarife seçme olanağına sahiptir. Bu tarifeler tek zamanlı ve üç zamanlı olarak ikiye ayrılır. Tek zamanlı tarifede birim fiyat gün boyunca sabit kalırken, üç zamanlı tarifede saat aralıklarına göre üç birim fiyat uygulanır.

 Vergi ve bedeller dahil mesken birim fiyatları
Mesken Tarifesi Gündüz Puant Gece
Tek Zamanlı  0,4612 TL
Üç Zamanlı  0,4592 TL 0,7035 TL 0,2853 TL

 

Vergi ve bedeller dahil ticarethane birim fiyatları

Ticarethane Tarifesi Gündüz Puant Gece
Tek Zamanlı  0,4642 TL
Üç Zamanlı  0,4622 TL 0,7065 TL 0,2883 TL

Ulusal fiyat ve indirimli fiyatın farkı

Ulusal elektrik fiyatıyla, indirimli piyasa fiyatınının ayrımını yapmak önemlidir. Serbest tüketici grubundaki aboneler seçtikleri tedarikçiyle piyasa fiyatı üzerinden anlaşma yapabilir. Piyasa fiyatı, genellikle indirimli ya da ucuz elektrik olarak anılır. Bunun sebebi, görevli satış şirketlerinin rakibi olan alternatif tedarikçilerin, EPDK birim enerji bedeli üzerinden indirim yaparak elektrik satmasıdır. Serbest tüketiciler, ulusal fiyattan daha avantajlı fiyatlara hizmet almak için tedarikçi değiştirebilir. Tedarikçi değiştirmek için, elektriğin kesilmesi gerekmez; çünkü dağıtım şirketi değişmez. Aynı sebepten dolayı, elektrik kalitesinde de değişim yaşanmaz.

Elektrik birim fiyatının bileşenleri

Mesken abonesinin elektriğe ödediği birim fiyatın (kWh fiyatı) içinde enerji bedeli, enerjinin ulaştırılmasına ait bedeller ve vergiler bulunur. Vergiler dışındaki tüm bedeller serbest olmayan tüketiciler için EPDK tarafından belirlenir.

Birim Enerji Bedeli (Aktif Enerji Tüketim Tutarı)

Elektriğin çeşitli enerji kaynakları kullanılarak santrallerde üretiminin maliyeti birim fiyata birim enerji bedeli olarak yansıtılır. Vergiler dahil toplam fatura borcunun % 52'sini Aktif Enerji Tüketim Tutarı oluşturur.

Enerji Harici Bedeller

Dağıtım Bedeli

Elektriğin üretildiği yerden kullanım yerine ulaştırılması sırasındaki aşamalara ait maliyetlerdir. Her yeni dönemde fiyatlar gibi EPDK tarafından açıklanır ve tüketim ile çarpılarak faturaya eklenir. Eskiden, İletim Bedeli, Kayıp Kaçak Bedeli ve Perakende Satış Bedeli ve eski haliye Dağıtım Bedeli olarak ayrı ayrı alınan bedeller tek bir kalemde toplanarak veya kaldırılarak ortadan kalkmıştır. Bunun yerine teknik masraflar ile ilgili sadece Dağıtım Bedeli alınmaktadır. Bu bedel fatura borcunun %29'unu oluşturur.

Ocak 2016 itibarıyla aşağıdaki kalemlerin tamamı yerini "Dağıtım Bedeli"ne bırakmıştır. 

 • İletim bedeli: Santralde üretilen elektriğin şehir dağıtım şebekesine ulaştırılması için yüksek gerilimli iletim şebekesinin kullanım ve bakım maliyetlerine karşılık alınıyordu. Şimdi bu masraflar Dağıtım Bedeli altında toplandı.
 • Dağıtım bedeli (eski): İletimden kullanım yerlerine dağıtılması için kullanılan şebekesin bakım ve işletim maliyetlerini içeriyordu.
 • Kayıp Kaçak Bedeli: Elektrik iletim ve dağıtımında ortaya çıkan teknik kayıp ve kaçak kullanım gibi maliyetleri dengelemek için alınmaktaydı. Önceden faturada birim enerji bedelinin içine dahil edilen bu bedel tüketicilerin itirazlarına yol açan tartışmalı bir uygulama olmuştur. Kaldırılan bu bedel artık tüketiciden alınmıyor.
 • PSH Bedeli: Elektrik tedarikçisinin satış hizmetleri maliyetini yansıtan bir bedeldi. Görevli tedarikçiler için EPDK kontrolünde belirleniyordu ancak günümüzde bu bedel kaldırılmış hiçbir tedarikçi şirket tarafından böyle bir bedel alınmamaktadır.

Vergiler

Tek zamanlı mesken tarifede birim elektrik fiyatının %19'u vergilerden oluşur.

 • Enerji Fonu: Enerji alanında araştırma ve diğer faaliyetleri destek sağlanması için, enerji tüketiminin %1'i oranında alınan pay Enerji Tabii Kaynak Bakanlığı kontrolündeki fona aktarılır
 • TRT payı: TRT gelirlerine katkı için tüm abone gruplarından enerji tüketiminin %2'si oranında alınır.
 • Elektrik Tüketim Vergisi (ETV): Mesken abonelerinin belediyeye ödediği elektrik tüketim vergisi enerji tüketim tutarı üzerinden %5 oranında alınır.
 • KDV: Elektrik tüketimi için katma değer vergisi oranı %18'dir. Bu yüzde, tüm vergiler ve bedeller Aktif Tüketim Tutarına eklendikten sonra uygulanır ve faturaya eklenir.

Elektrik zamları 2017- 2018

Üretim Maliyetlerinin Artışı

Elektrik zammının sebebi genellikle yaz aylarında yaşanan kuraklık veya dolar kurundaki yükseliş olarak gösterilmektedir. Kuraklık olduğunda, hidroelektrik santrallerinden karşılanamayan elektrik ihtiyacı, üretim birim fiyatı daha pahalı olan doğal gaz santrallerinden karşılanır. Türkiye elektrik üretimi için, ithal enerji kaynaklarını kullanmak zorundadır. Enerji kaynakları, yabancı parayla borçlanılarak alındığından elektrik fiyatları kur değişimlerinden de etkilenir. Türkiye'de en çok üretim doğal gaz santralleri tarafından gerçekleştriği için uluslararası piyasalarda doğal gaz fiyatlarının değişimi de elektrik fiyatlarını etkiler. 

2018 Elektrik Fiyatı

2017 yılı boyunca fiyatların arttırılmamıştı, ancak enflasyon dengelemesi ve dövizdeki artış sebebiyle 2018 yılı Ocak ayında birim fiyat ve dağıtım kalemindeki artışa gidildi. Sonuç olarak vergiler dahil fiyatta %8,8 oranında zam ile karşılaşmış olduk. 

Nisan ayında ise aktif enerji bedeline yapılan %5,95'lik zam, vergiler ve bedellerin de oranlı olarak artışıyla birlikte faturalara %12 civarında yansıdı.

 

Daha ucuza elektrik almak için tedarikçi değiştirin

İlginizi çekebilir : 4 maddede ucuz elektrik alırken bilmeniz gerekenler

Elektrik zamlarından kaçınmak isteyenler, serbest tüketici olma şartıyla indirimli tedarikçilerden elektrik alabilir. Görevli elektrik perakende şirketinden başka bir tedarikçiyi seçen serbest tüketici EPDK'nın belirlediği birim enerji fiyatı üzerinden indirim alabilmektedir. Eğer önceki yıl toplam tüketiminiz 2000 kWh'ı geçmişse serbest tüketici olmak için başvurmalı daha sonra seçtiğiniz elektrik tedarikçisiyle anlaşma yapmalısınız.

 • Hangi tedarikçiden elektrik alırsanız alın:
 • Dağıtım şirketiniz değişmez. Sayaç sorunları, arıza ve kesintilerde dağıtım şirketi müdahalede bulunur.
 • Tedarikçi değiştirmeniz için elektrik tesisatına müdahale edilmez. Elektriğiniz kesilme, sayacınız ya da kablolar değiştirilmez. Yalnızca, serbest tüketicilerin elektronik sayacı olması zorunludur.
 • İstediğinizde görevli perakende satış şirketinden elektrik almaya geri dönebilirsiniz.