Elektrik mesken abonelik başvurusu nasıl yapılır ?

Güncelleme tarihi
min reading

Taşındığınız evde sizden önce elektrik kullanılmışsa iki tarafın da faturalarında yalnızca kendi tükettikleri elektrik tutarını görmesi için yapmanız gerekenleri bu yazıda bulabilirsiniz.

Taşınmadan önce abonelik işlemleri...

Evinize taşınmadan önce elektrik sözleşmesini kendi adınıza yapabilirsiniz. Elektrik, sözleşme yapıldığı anda bağlanmayabilir. Bazı yerlerde, elektriğin bağlanması 5 iş gününe kadar uzayabilir. Tüm bu sorunları önlemek ve elektriksiz bir eve yerleşmemek için taşınmadan en az bir hafta önce yeni perakende satış sözleşmesi imzalanmalıdır. Sayacı kendi isminiz üzerine almak (abone değişikliği) için elektrik perakende satış şiketlerinin müşteri hizmetlerine başvurmalısınız.

Taşındığınız evde elektrik bağlantısı açık ise, kendi adınıza sözleşme yapmadan kullanım yapmamalısınız.

Elektrik Aboneliği İçin Gerekli Belgeler

Aşağıdaki belge ve bilgilerle elektrik satış şirketinin müşteri merkezine başvurduğunuzda abonelik sözleşmeniz gerçekleştirilecektir.

 • Resmi kimlik belgesi*
 • Mülkiyetinizi belirten bir belge (kira kontratı, tapu kaydı, lojman tahsis belgesinden birisi)
 • Kullanım yerin ait tesisat ya da abone numarası (eski bir fatura)
 • Kiracıların;
  • Mülk sahibinin adı, soyadı ve kimlik numarası,
  • Mülk sahibi tüzel kişiyse (şirket) vergi numarası, ad, soyad ve ünvan bilgilerini beyan etmesi gerekir.
 • Zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi ve ya poliçe numarası ile birlikte poliçe sahibinin T.C. Kimlik Numarası
 • Varsa IBAN numarası

*Başvuru başka bir kişi adına yapılacaksa vekaletname gerekmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Mülk sahibi ya da kiracı farkı olmaksızın elektrik sözleşmesinin yapılabilmesi için zorunlu deprem sigortası yaptırılmalıdır. DASK, belediye sınırları içinde kalan meskenlere (konutlara) yöneliktir. Depremlerin yarattığı maddi zararları teminat altına almak için uygulamaya koyulmuştur.

DASK poliçesi yoksa, zorunlu deprem sigortası:

 • Doğrudan sigorta şirketlerinin merkezlerinden,
 • Herhangi bir sigorta acentesinden,
 • Herhangi bir banka şubesinden yapılabilir.

DASK poliçesi varsa, poliçenin varlığı ve bilgilerinin doğruluğu aşağıdaki yollardan teyit edilebilir:

Zorunlu deprem sigortasının kiracı tarafından yaptırılması mümkündür. Bu durumda, mülk sahibinin T.C. Kimlik Numarası poliçede belirtilmelidir. Poliçede, kiracı “sigorta ettiren”, mülk sahibi ise “sigortalı” olarak yer alır. Kiracı tarafından poliçe için ödenen sigorta primi, mülk sahibinden tahsil edilebilir ya da kiradan düşülebilir.

Elektrik Aboneliği Ücretleri

Elektrik alacağınız satış şirketinin müşteri hizmetlerine başvurduğunuzda sözleşmenizin tamamlanması için bazı bedeller ödemeniz gereklidir. Aşağıdaki bedeller tüm başvurularda nakit alınır:

 • Güvence bedeli
 • Damga vergisi
 • Kesme-bağlama bedeli
 • Perakende Satış Sözleşmesi Bedeli

Başvuru sırasında ödenen bedellerle ilgili daha detaylı bilgi için elektrik abonelik ücreti yazısından faydalanabilirsiniz.

Önceki Elektrik Aboneliği Nasıl İptal Edilir ?

Eğer önceden kendi adınıza yaptırdığınız bir elektrik aboneliği varsa taşınırken bu sözleşmeyi sonlandırmalısınız. İptal işlemi hizmet aldığınız elektrik satış şirketi tarafından ücretsiz olarak yapılır. Elektrik piyasası tüketici hizmetleri yönetmeliğine göre elektrik perakende satış sözleşmesinde süre sınırı bulunmaz. Başvuruda, sözleşmenin bitmesi istenen tarih yer almalıdır. İleri bir tarih belirtilmemişse başvurudan en geç 3 iş günü sonra elektrik kesilir. İptal talebini tamamlamak için, elektrik şirketi sayacın bulunduğu adrese enerji kesme işlemini gerçekleştirmek üzere bir görevli gönderir. Tedarikçiye son tüketim borcunu ödemeden sözleşme sona ermiş sayılmaz.

Eski sözleşmenizi iptal etmezseniz; artık oturmadığınız evin borcunu ödeme riskini göze alırsınız. Abonelik sonlandırma ve güvence bedeli iadesiyle ilgili detaylı bilgi abonelik iptali başlığında bulunabilir.