Elektrik abonelik güvence bedeli ne kadar ödenir ?

dask-kasko-trafik

Elektrik satış sözleşmesi, daha önce abonelik yapılmış bir kullanım yeri için, tedarik şirketi ile yeni müşteri arasında, ilgili enerji temini ve hizmet alımına yönelik olarak yapılır. Sözleşmenin tamamlanması için aşağıdaki bedellerin elektrik tedarikçisine ödenmesi gerekmektedir:

Elektrik Başvuru Ücreti

2019 yılından itibaren geçerli yeni elektrik abonelik sözleşme fiyatlarına göre, 5 kW gücünde elektrik bağlantısı olan konut tüketicisinin elektrik aboneliğini ismi üzerine almak için, "DASK primi hariç" ödemesi gereken bedeller aşağıdaki tabloda gösterilmiştir :

Elektrik Abonelik Bedelleri 2019

Bedelin Adı Ücret
Güvence Bedeli Mesken için 5kW sözleşme gücü ile hesaplanan : 149 TL 
Kesme-Bağlama Bedeli İşlem başına AG: 33,80 TL - OG: 171,6 TL
Damga Vergisi Güvence bedelinin binde 9,48'i
Dosya Bedeli Güvence bedeline göre belirlenir

Güvence Bedeli Ne Kadar ?

Perakende satış şirketi, müşterinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak güvence bedeli (depozito) talep edebilir. Güvence bedeli, EPDK tarafından belirlenen birim fiyat ve tesisatın bağlantı gücünün (sayaç bağlantı gücü) çarpımı sonucunda hesaplanır. Hesaplanan bu bedelin sözleşme başvurusunda ödenmesi gerekmektedir.

DİKKAT
Ödeyeceğiniz güvence bedelini öğrenmek için öncelikle sayacın bağlantı gücünü bilmelisiniz. 2019 yılında mesken ve şehit / gazi ailesi abonelerinin ödemesi gereken güvence bedeli : 1 kilowatt (kW) sayaç bağlantı gücü için 14,90 TL olarak açıklanmıştır.

Bağlantı gücü konutlarda 5 kilowatt'tan daha düşük alınamaz bu nedenle;

Bir konut abonesinin ödemesi gereken güvence bedeli en az (23,70 x 5) = 149 TL olacaktır.

Elektrik Sözleşmesi Damga Vergisi

2019 yılı için damga vergisi ödenen toplam güvence bedeli üzerinden binde 9,48 oranında alınır.

5 kW'lık bağlantı gücü için yapılan sözleşmeyi ele alırsak, 149 TL olan güvence bedelinden 1,41 TL damga vergisi alınır.

Kesme bağlama bedeli kaç tl ?

Ödemelerin zamanında yapılamaması, kaçak elektrik kullanımın tespiti ya da satış sözleşmesinin sona ermesi gibi durumlarda tüketicinin elektriği kesilir. Tüketici gerekli ödemeleri yaparsa kesme-bağlama bedeli alınarak elektrik enerjisi tekrar bağlanır. Bu bedel, elektriğin kesilmesi ve kesilen elektriğin yeniden bağlanmasına ait masrafları kapsar. Yönetmeliğe göre, bu bedel kesme ya da bağlama işlemlerinin; yalnızca birinde uygulanmalıdır. Fiili olarak kesilmemiş olan enerji için, kesme açma ücreti alınmamalıdır.

2019 yılında konut aboneleri için, EPDK'nın belirlediği kesme bağlama bedeli 33,80 TL'dir.

Dosya bedeli nedir ?

Dosya bedeli, tedarikçi tarafından sözleşme için alınan bir işlem ücretidir. Dosya bedeli güvence bedeli tutarına göre tedarikçi tarafından belirlenir ve sözleşme imzalanması hizmetine karşılık olarak alınır.

DASK sigorta primi ne kadar ödenir ?

Eğer sözleşme yapmak istediğiniz evin zorunlu deprem sigortası (DASK) yapılmamışsa, elektrik aboneliğini tamamlamak için zorunlu deprem sigortası primini yatırmalı ve DASK poliçesi almalısınız.

Başvuru sırasında oturduğu konutun zorunlu deprem sigorta poliçesi olmayan mülk sahibi ya da kiracı DASK primini ödemeden elektrik sözleşmesi yapamaz. DASK internet sitesinde binanızla ilgili istenen bilgileri doldurarak zorunlu deprem sigortasına ödeyeceğiniz primi hesaplamanız mümkündür.