Elektrik ilk bağlantı başvurusu nasıl yapılır ?

Güncelleme tarihi
min reading

Elektrik bağlantısı olmayan yeni bir eve taşındınız.

Bağlantı (ilk abonelik) başvurusu, yeni bir kullanım yeri ya da tesisi dağıtım sistemine bağlayarak elektrik aboneliğinin gerçekleşmesini sağlar. Genellikle yeni inşa edilmiş evler elektrik dağıtım şebekesine bağlıdır. Eğer sizinki için bu durum geçerli değilse yeni bağlantı sözleşmesi yapmanız gereklidir.

Elektrik Bağlantısı için Gerekli Evraklar

Bu işlemi yapmak için bölgenizde görevli elektrik dağıtım şirketine başvurmalısınız.

Meskenlere ilk abonelik başvurusu için aşağıdaki belgeler gereklidir;

 • Kimlik belgesi (T.C. kimlik numarası)
 • Başvuru Dilekçesi
 • Tapu (Fotokopisi)
 • Mülkiyet durumu (malsahibi ya da kiracı) yazılı olarak beyan edilmelidir. Kiracı ise, mal sahibi bilgisi de kiracı tarafından yazılı olarak beyan edilecektir.
 • Elektrik Projesi
 • Demant Belgesi (İş başlama ve iş bitimi belgesi)
 • Topraklama Raporu
 • Muayene Uygunluk Belgesi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi (belediyeden aslı gibidir onaylı)
 • Sayaç ve Sayaç Faturası
 • Sayaç Uygunluk Belgesi
 • Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Poliçesi

İlk abonelik işlemi, elektrik perakende satış şirketlelerinden gerçekleştirilebileceği gibi bölgedeki dağıtım şirketine de başvurulabilir.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Mülk sahibi ya da kiracı farkı olmaksızın elektrik sözleşmesinin yapılabilmesi için, zorunlu deprem sigortası yaptırılmalıdır. DASK, belediye sınırları içinde kalan meskenlere (konutlara) yöneliktir. Depremlerin yarattığı maddi zararları teminat altına almak için uygulamaya koyulmuştur.

DASK poliçesi yoksa, zorunlu deprem sigortası:

 • Doğrudan sigorta şirketlerinin merkezlerinden,
 • Herhangi bir sigorta acentesinden,
 • Herhangi bir banka şubesinden yapılabilir.

DASK poliçesi varsa, poliçenin varlığı ve bilgilerinin doğruluğu aşağıdaki yollardan teyit edilebilir:

Zorunlu deprem sigortasının kiracı tarafından yaptırılması mümkündür. Bu durumda, mülk sahibinin T.C. kimlik numarası poliçede belirtilmelidir. Poliçede, kiracı “sigorta ettiren”, mülk sahibi ise “sigortalı” olarak yer alır. Kiracı tarafından poliçe için ödenen sigorta primi, mülk sahibinden tahsil edilebilir ya da kiradan düşülebilir.

Önceki Aboneliğin İptali (Sözleşme Sonlandırma)

Eğer eski evinizde adınıza yapılmış bir elektrik aboneliği varsa, evden çıkarken bu sözleşmeyi sonlandırmalısınız. Bu işlem hizmet aldığınız elektrik satış şirketi tarafındann ücretsiz olarak gerçekleştirilir. Elektrik piyasası tüketici hizmetleri yönetmeliğine göre elektrik perakende satış sözleşmesinde süre sınırı yoktur. Yaptığınız başvuruda sözleşmeyi bitirmek istediğiniz tarihi belirtmelisiniz. İleri bir tarih belirtilmemişse başvurudan sonra en geç 3 gün içerisinde elektrik kesilir. Talebinizin tamamlanması için elektrik şirketinden sayacın bulunduğu adrese bir görevli yollanır. Son tüketim bedeli ödenmeden sözleşme sona ermiş sayılmaz. Eski sözleşmenizi iptal etmezseniz, artık oturmadığınız evin elektrik faturasını ödeme riskini göze alırsınız. Satış sözleşmesi sonlandırma ve güvence bedeli iadesiyle ilgili detaylı bilgiyi abonelik sonlandırma yazısında bulabilirsiniz.