Monofaze ve Trifaze Sayaç Farkı Nedir ?

Güncelleme tarihi
min reading

2001 yılından beri, yeni konutlarda kullanılan sayaçlar elektronik olup aktif tüketimi ölçer. Genellikle, 3x5-100 Amper tek (monofaze) ya da üç fazlı (trifaze) elektronik sayaçlar tercih edilir.

Trifaze Nedir? Monofaze Nedir?

Sayaç Bağlantı Gücü

Tüm elektrik tesisatları için, bina projesi hazırlanırken bir bağlantı gücü belirlenmiştir. Yetkili teknisyen formül evraklarını doldurarak elektrik şirketine başvurur. Bağlantı gücü, o kullanım yerindeki elektrik tesisatının dağıtım ağından çekebileceği maksimum güçtür; binanın dağıtım bağlantısı yapılırken belirlenir ve daha sonra değiştirilemez. Daha sonra tüm tüketiciler ihtiyaçlarına göre bir sözleşme gücü belirleyebilir. Sözleşme gücü, evde, aynı anda çalıştırılacağı öngörülen elektrikli aletlerin toplam gücü, lamba ve priz sayısına göre belirlenebilir. Sözleşme gücü, bağlantı gücünün üzerinde olamaz.

Tek ve Üç Fazlı Sayaç

Monofaze sayaçlar tek bir faza; trifaze sayaçlar eşit güçte üç farklı faza sahiptir. Örneğin, üç katlı bir evin 9 kW gücünde trifaze bir sayacı olduğunu düşünelim, bu evde fazların her biri, bir katı 3 kW gücünde besler. Aynı evin 9 kW gücünde monofaze bir sayacı olması durumunda tüm ev 9 kW gücündeki tek bir faz üzerinden enerji alacaktır.

Üç Fazlı Sayaçta Karşılaşılabilecek Sorunlar

Fazlar Arasında Dengesizlik Olması

Trifaze sayaçlı elektrik tesisatında karşılaşılması muhtemel sorun, elektrikli aletlerinin yoğun olduğu fazda sigortanın atmasıdır. Yukarıdaki üç katlı ev örneğinde yola çıkarak evin giriş katındaki elektrikli aletlerin aynı anda çalıştığını ve 4 kW güç çektiklerini varsayalım. Trifaze sistemde, giriş katının bağlantı gücü 3 kW olduğundan tesisata zarar gelmemesi için sigorta atacaktır. Aynı örnekte monofaze sayaç kulllanılması halinde toplamdan 4 kW güç kullanan ekipmanlar, 9 kW gücünde tek bir faz üzerinden beslendiği için böyle bir durumla karşılaşılmaz.

Trifaze Sayacın Sigortası Atıyorsa

Öncelikle çalıştırdığınız elektrikli aletlerin yerlerini değiştirerek, yani fazları dengeleyerek bir çözüm üretmeye çalışabilirsiniz. Bu çözüm yetersiz gelirse, sözleşme gücünü yükseltme yoluna gidebilirsiniz. Mesken abonelerinin sözleşme gücü elektrik şirketi tarafından ek ücret alınmadan yükseltilebilir; ancak az önce de belirtildiği gibi evin kurulu gücünün üzerinde bir sözleşme gücü yapılamaz.

Son olarak, en kökten çözüm trifaze sayacı ve elektrik tesisatını monofaze olanla değiştirmektir. Böyle bir isteğiniz varsa, kökten bir tamirat ve çalışma gerekebilir; bir elektrik teknisyenin görüşünü alabilirsiniz. Elektrik dağıtım şirketiyle iletişime geçerek trifazeden monofaze sayaca geçme isteğinizi bildirerek size ek maliyeti olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Sayaç değişim bedeli ne kadar ?

Neden Trifaze Sayaç Tercih Edilir?

Trifaze sayaç aşağıdaki durumlarda tercih edilir :

  • Sayaç bağlantı gücü yüksekse
  • Sayaçla kullanım yeri arasındaki mesafe uzunsa
  • Trifaze prize ihtiyaç duyuluyorsa (genellike iş yerleri farklı ekipmanlar (fırın vb.) için gerekebilir.)

Hangi sayacı seçmeniz gerektiği konusunda kararsızsanız bir elektrik teknisyenine danışarak ihtiyacınıza uygun olanı öğrenebilirsiniz.

Hangi Elektrik Tedarikçisini Seçmeli?

Elektrik birim fiyatı, monofaze trifaze farkı olmaksızın iki sayaç türü için de aynıdır. Elektrik fiyatları, abone grubuna göre (mesken, ticarethane,sanayi vb.) belirlenir; dolayısıyla hangi tedarikçiden elektrik alırsanız alın fiyat grubu sayaç tipine göre değişmez. Diğer yandan, elektrik satış sözleşmesinde ödenen güvence bedeli, sayaç bağlantı gücüne göre hesaplanır. Bu bedel, bir defaya mahsus alınır ve sözleşme iptal edilirse iade edilir. Güvence bedeli hesaplaması için de  monofaze ve trifaze sayaç arasında fark yoktur. Bu hesap için, faturada da yazan sözleşme gücü; yani müşterinin kW birimden çekeceği belirtilen güç esas alınır. Çoğunlukla sözleşme gücü bağlantı gücüne eşit olarak alınabilir. Sayacınızın bağlantı gücünü öğrenmek için, görevli elektrik şirketiyle iletişime geçebilirsiniz.

Tedarikçi değiştirmek ya da üç zamanlı tarifeye geçmek için elektronik sayaç sahibi olmak gereklidir. Elektronik ile mekanik sayaç arasındaki farklar nelerdir?