Elektrik Sayaç Değişim Bedeli

Güncelleme tarihi
min reading

Elektrik sayaçlarının mülkiyeti dağıtım şirketine aittir. 30 Mart 2013 tarihli Elektrik Piyasası Kanunu'nun 9. maddesinde bu konu düzenlenmiştir. Kanuna göre, elektrik sayaçlarının kurulum, bakım ve işletme hizmetleri de dağıtım şirketi sorumluluğundadır.

Değişim Ücreti

Sayaç değişiminden bedel alınmaz.

Elektrik piyasası kanunu uyarınca dağıtım şirketi sayacı değişitirme karşılığında ücret talep edemez. 30 Mart 2013 öncesinde sayaç değişikliğine ait bedelleri tüketici karşılamakla yükümlüydü. Bu tarihten sonra dağıtım şirketleri tüm sayaçları iz bedel ödeyerek devraldı.

Değişim Bedeli İadesi

Kanun değişikliği sonrası, tüketiciler kendilerinden tahsil edilen sayaç değişim bedellerinin iadesini talep etmiştir. 

  • Sayaç değişikliği eğer 30 mart 2013 öncesinde gerçekleşmişse bu iade mümkün değildir.
  • Kanundan sonra yapılan değişimler için ücret ödenmişse iadesi talep edilebilir.

Sayaç Yeri

Elektrik sayaçları, dağıtım şirketi görevlisinin güvenli ve rahat bir biçimde okuma yapabileceği bir yere konumlandırılmalıdır. Dağıtım şirketi sayaç ve diğer ölçüm cihazlarını kuracağı yer için, kira ya da benzeri bir ücret talep edemez.

Sayaç Arızası

Ne Yapmak Gerekir?

  • Tüketici sayacının arızalı olduğunu fark ederse kontrol edilmesini talep edebilir. sayacın sökülmesi halinde dağıtım şirketi aynı işlevleri yerine getirecek bir sayaç takar. Kontrolden sonra sayacın doğru ölçüm yaptığı tespit edilirse sayaç sökme takma bedelinin tüketici karşılar.
  • Yukarıda açıklanan durum haricinde yapılan sayaç değişimi ve diğer işlemler için herhangi bir ücret talep edilemez. Tüm maliyetleri dağıtım şirketine aittir.
  • Arızalı, hasarlı ve mevzuata göre değişitirilmesi gereken sayaçların yerine dağıtım şirketi kendi mülkiyetinde bir sayaç takar.