Doğal Gaz İlk Abonelik İşlemleri ve Ücreti

Güncelleme tarihi
min reading

Bu yazı, doğal gaz ilk bağlantı anlaşması ve iç tesisat projesi onayı almak için gereken belge, sözleşme ve işlemler konusunda bilgilendirir.

Başvuru için gerekli belgeler

Doğal gaz ilk bağlantı ya da ilk aboneliği için öncelikle kullanım yapılacak konutun adres bilgisi ve resmi kimlik ile birlikte dağıtım şirketine başvuru yapılır. Abonelik talepleri; bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerince edilebilir. Abonelik talebinin uygun bulunursa talep sahibi ile "Bağlantı Sözleşmesi" imzalanır.

Abone ilk bağlantı sözleşmesi

Dağıtım şirketleri, sorumluluk alanlarında bulunan tüketicileri talep etmeleri halinde, dağıtım şebekesine bağlamakla yükümlüdürler. Talebinize istinaden doğalgaz dağıtım anlaşması da diyebileceğimiz abone bağlantı sözleşmesi imzalanır.

  • Gerekli Belgeler
  • TC Kimlik Numaralı resmi kimlik
  • Mülk sahibi ise tapu veya yapı ruhsatı fotokopisi, kiracı ise abone olabileceğine dair mülk sahibinin onayladığını gösteren imzalı dilekçe
  • Binanızda daha önceden abonelik yaptırılmışsa binaya ait tesisat numarası
  • Binada 8 ve üzerinde bağımsız bölüm var ise; noter onaylı apartman karar defteri (%51 çoğunlukla alınmış doğal gaz talebini ve kullanım şeklini içeren karar),

İç tesisat proje onayı

Doğal gaz piyasası dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliği’ne göre, iç tesisatın projelendirilmesi ve yapımı, bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcileri tarafından yetkili tesisatçı şirketlere yaptırılır. Bu bağlamda; firma ile başvuru sahipleri arasında işin kapsam ve koşullarını belirleyen bir sözleşme imzalanır. Bu sözleşmenin bir sureti sertifika sahibinin projenin onayı için, dağıtım şirketine vereceği dosyada bulunur.

Projesi onayından sonra, iç tesisat firması sözleşme kapsamındaki tüm sorumluluğunu sigortalatır. Sigortayla ilgili evraklar, dağıtım şirketine teslim edilmeden iç tesisat yapımına başlanamaz. Sigortanın bu maddede yer alan iç tesisatın devreye alınması işleminden başlamak üzere, bir yıl boyunca yapılan iç tesisat ile ilgili çıkabilecek tüm sorunları da kapsaması zorunludur.

Dağıtım şirketi, tesisatın kontrol ve onayı için, müracaat tarihinden itibaren en geç on gün içinde kendi teknik personeline veya iç tesisatı yapan firma dışında kendi adına çalışan sertifika sahiplerine kontrol ettirir ve uygun bulması halinde onaylar. Dağıtım şirketi tesisatı uygun bulmazsa, tespit edilen hata ve eksiklikler giderildikten sonra, kontrol ve testler yeniden yapılır.

İç Tesisatın İşletmeye Alınması

İlk abonelik anlaşmasının imzalanmasının ardından kolon sistemi ya da kombinin çalışır durumda olması koşuluyla, dağıtım şirketi yetkilisi, iç tesisatı yapan firma yetkilisi ve müşterinin birlikte imzaladığı bir tutanak ile kayda alınır.

İlk abonelik ücreti ne kadar ?

2021 yılı için uygulanacak doğal gaz abonelik bağlantı bedelleri EPDK tarafından belirlenmiştir. Tüm dağıtım şirketleri aynı tarife üzerinden ücretlendirme yapar.

Bağlantı Bedelleri (KDV Hariç)
Konutlar İçin
200 m2'ye kadar Abone Bağlantı Bedeli (Sayaç dahil) 656,7 TL
İlave 100 m2 için ek Abonelik Bedeli 570,5 TL
Bağlantının Sertifikalı Kişiye Yaptırılması Halinde (Konut Harici)
İlk 100 m2 için Bağlantı Kontrol Bedeli 570,5 TL
Her ilave 1m için Bağlantı Hattı Kontrol Bedeli 3,5 TL
G4 Sayaç Bedeli 45,3 TL
Güvence Bedelleri
Kombi 563,9 TL
Soba 503 TL
Merkezi Sistem (1BBS) 503 TL
Şofben (Sıcak su) 60,8 TL
Ocak 29,8 TL
Servis Kutusu Söküm Bedeli  227,8 TL
Açma-Kapama Bedeli 26,5 TL

2021 yılında geçerli EPDK ücret tabloları baz alınarak hazırlanmıştır ve KDV hariç ücretleri göstermektedir.

Bağlantı işlemleri tamanlandıktan sonra kullanım sözleşmesi imzalanarak kullanım yerine ilk gaz verilişi gerçekleştirilir. Kullanım sözleşmesi sırasında; ayrıca güvence bedeli adı verilen bir depozito alınmaktadır. Detaylı bilgiyi doğal gaz abonelik ücreti yazısında bulabilirsiniz."