CK Boğaziçi Elektrik Birim Fiyat ve Tarifeleri

Güncelleme tarihi
min reading

İstanbul Avrupa yakasında görevli elektrik tedarikçisi CK Boğaziçi Elektrik'tir. Yalnızca Avrupa yakasında oturan serbest tüketicilere indirimli tarifeden elektrik satışı yapar.

Serbest Tüketici olmayanlar için Ulusal Tarife:

CK Boğaziçi Elektrik perakende satış fiyatlarını inceleyelim. Eğer CK Boğaziçi Elektrik ile serbest tüketici sözleşmesi imzalamadıysanız, EPDK ulusal tarifesi üzerinden fiyatlandırılırsınız.

Ocak 2018 itibariyle farklı abone tipleri (mesken, ticarethane) için tek zamanlı ulusal tarife fiyatları ve örnek fatura hesaplaması aşağıdaki gibidir:

Tarife Grubu: Tek Zamanlı Mesken Ticarethane
  Birim Fiyat (TL/kWh) Tutar Birim Fiyat (TL/kWh) Tutar
Tüketim   400 kWh   400 kWh
Birim Fiyat 0,2309   0.2310  
Aktif Enerji Tutarı   92,36   92,40
Dağıtım Bedeli 0,1304 52,16 0,1336 53,44
Enerji Fonu (%1) 0,0023 0,9236 0,0023 0,9240
TRT Payı (%2) 0,0046 1,8472 0,0046 1,8480
Elektrik Tüketim Vergisi (%5) 0,0115 4,618 0,0115 4,62
KDV Matrahı   151,91   153,23
KDV (%18)   27,34   27,58
Fatura Tutarı   179,25 TL   180,81 TL

CK Boğaziçi Elektrik Üç Zamanlı Tarife Birim Fiyatları

Eğer üç zamanlı tarifeyi kullanıyorsanız, sadece enerji birim fiyatınızda değişiklik olacaktır. Geri kalan kalemler ise yeni tüketim tutarınızdan hesaplanacaktır. Gündüz tarifesi saat 06:00-17:00, puant tarifesi saat 17:00-22:00 ve gece tarifesi saat 22:00-06:00 aralığını kapsamaktadır. Ocak 2018 itibariyle vergiler dahil EPDK fiyatları aşağıdaki gibidir :

Birim Fiyat (TL/kWh) Gündüz Puant Gece
Tarife Grubu : Üç Zamanlı 06.00-17.00 17.00-22.00 22.00-06.00
Mesken 0,4463 0,6769 0,2797
Ticarethane 0,4501 0,6807 0,2835

Tablodaki fiyatlar vergiler ve bedeller de dahil olmak üzere 1 kW elektrik tüketimi için geçerlidir. 3 zamanlı tarifede her zaman dilimine ait tüketim miktarını o zaman diliminin fiyatı ile çarpar ayrı ayrı hesaplarsınız. Zaman dilimlerindeki tüketim tutarlarının toplamı fatura tutarınızı verir.

Hangi elektrik tarifesi daha avantajlı? Tek zamanlı mı üç zamanlı mı ?

Serbest Tüketiciler için İndirimli Tarifeler

CK Boğaziçi yalnızca İstanbul Avrupa yakasında oturan tüketicilere indirimli elektrik satışı yapmaktadır. Eğer Avrupa yakasında oturuyor ve aylık faturanız 69 TL ve üzerindeyse, CK Boğaziçi Elektrik ile serbest tüketici sözleşmesi yapabilirsiniz. Bu sayede sunulan indirimli elektrik tarifelerinden faydalanabilirsiniz.

Elektrik tüketiminize özel teklifleri öğrenmek için 444 6 255 arayarak çağrı merkezinden bilgi alabilirsiniz.

CK Boğaziçi'nin serbest tüketicilik ve indirimli elektrik tarifelerini daha iyi anlamak için okuyun: Nasıl tedarikçi değiştirilir ?

CK Boğaziçi elektrik faturasındaki bedel ve vergilerin açıklaması

Tüm vergiler dahil elektrik birim fiyatı üç farklı bileşenden oluşur. Bunlar birim enerji bedeli, enerji harici bedeler ve vergilerdir. Faturanızı daha iyi anlamak için aşağıda yer alan kısa açıklamalardan faydalanın.

 Birim Fiyat

Elektrik birim fiyatı olarak TL/kWh kullanılır. Tüketilen elektrik enerjisi miktarı kilowatt saat (kWh) birimi ile ölçülür. Birim fiyat ya da birim enerji bedeli elektriğin üretimine ait maliyetleri yansıtır.

 Enerji Harici Bedeller

NOT: 2016 itibariyle, EPDK yönetmeliği doğrultusunda, PSH (Perakende Satış Hizmeti) bedeleri tamamen kaldırılmış, elektrik dağıtımı ile ilgili olan diğer masraflar ise yeniden düzenlenerek dağıtım bedeli kaleminin altında toplanmıştır. Böylece faturalarımızda dağıtım ile ilgili ayrı ayrı bedelleri artık görmüyoruz.

Elektrik faturasında enerjinin taşınması, dağıtılması benzeri maliyetlere karşılık bedeller de bulunur.

Dağıtım Bedeli : Şehirde elektriğin dağıtılması ve altyapısının işletim ve onarımından doğan masraflar için tahsil edilen bir bedel olarak tanımlanıyordu ancak şimdi elektriğin tüketiciye ulaştırılmasındaki tüm teknik süreçteki masrafların tümünü kapsayan bir kalem olarak faturaa yansımaktadır. EPDK tarafından elektrk fiyatları gibi yılda 4 defa olmak üzere güncellenir ve tüketim ile çarpılarak faturaya eklenir.

İletim Bedeli : Elektriğin üretildiği yerden şehirlerdeki dağıtım şebekelerine yüksek gerilimli iletim hatlarında taşınmasından doğan maliyetlere yönelik alınan bir bedeli fakat son düzenlemeler ile dağıtım bedeli kalemine eklendi ve faturalarda yer almıyor.

Kayıp Kaçak Bedeli : Elektriğin iletim ve dağıtımında ortaya çıkan teknik kayıp ve kaçak kullanım maliyetlerini dengelemek için alınıyordu. Bu bedelin tahsil edilmesiyle ilgili tartışmalar sonrası düzenlemeler ile faturalardan kaldırıldı.

PSH - Perakende Satış Bedeli : Tedarikçinin satış hizmetlerinin maliyeti olarak alınıyordu ancak son düzenlemelerle kaldırıldı. Tedarikçiler artık böyle bür ücret almıyor.

PSH - Sayaç Okuma Bedeli : Fatura düzenlenmesi için yapılan her sayaç okuma başına alınan sabit bir bedeldi. Artık bu bedel alınmıyor.

 Vergiler ve Fonlar

Elektrik enerjisi tüketimi üzerinden aşağıdaki dört farklı vergi alınır.

Enerji Fonu: Aktif enerji tutarının %1'i Enerji Bakanlığı'nın enerji konularında araştırma ve geliştirme fonuna aktarılır.

Trt Payı: Aktif enerji tutarının %2'si TRT gelirlerine aktarılır.

Elektrik Tüketim Vergisi: Aktif enerji tutarının %'5'i belediye hizmet alında oturanlar için belediyeye katkı olarak ödenir.

KDV: Yukarıdaki tüm vergiler ve bedeller aktif tüketim tutarına eklendikten sonra elde edilen tutarın (KDV Matrahı) %18'i oranında son tüketiciye KDV uygulanır.