Gediz Elektrik Birim Fiyat Tarifeleri

Güncelleme tarihi
min reading

Gediz Elektrik İzmir ve Manisa illerinde görevli elektrik tedarikçisidir. Şirket, bu illerde oturan ve serbest olmayan tüketicilere ulusal tarifeden, Türkiye'deki tüm serbest tüketicilere ise indirimli tarifeden elektrik satışı yapar.

Ulusal tarifeye tabi olan tüketiciler için

Gediz Elektrik perakende satış fiyatlarını inceleyelim. Eğer Gediz Elektrik ile serbest tüketici sözleşmesi imzalamadıysanız, EPDK ulusal tarifesi üzerinden fiyatlandırılırsınız. Aşağıdaki tabloda, iki abone grubu üzerinden, tek zamanlı tarife birim fiyatları gösterilmektedir.

Ocak 2019 itibariyle farklı abone tipleri (mesken, ticarethane) için tek zamanlı ulusal tarife fiyatları ve örnek fatura hesaplaması aşağıdaki gibidir:

Tarife Grubu: Tek Zamanlı Mesken Ticarethane
  Birim Fiyat (TL/kWh) Birim Fiyat (TL/kWh)
Birim Fiyat 0,2846 0,4150
Dağıtım Bedeli 0,1541 0,1576
Enerji Fonu (%1) 0,0028 0,0042
TRT Payı (%2) 0,0056 0,0083
Elektrik Tüketim Vergisi (%5) 0,0140 0,0208
KDV (%18) 0,0831 0,1090
Vergiler Dahil Birim Fiyat 0,5375 0,7148
Örnek: 400 kWh Tüketim yapan bir abonenin faturası 215,00 TL 285,92 TL

Gediz Elektrik Üç Zamanlı Tarife Birim Fiyatları

Eğer üç zamanlı tarifeyi kullanıyorsanız, sadece enerji birim fiyatınızda değişiklik olacaktır. Geri kalan kalemler ise yeni tüketim tutarınızdan hesaplanacaktır. Gündüz tarifesi saat 06:00-17:00, puant tarifesi saat 17:00-22:00 ve gece tarifesi saat 22:00-06:00 aralığını kapsamaktadır. Ocak 2019 itibariyle vergiler dahil EPDK fiyatları aşağıdaki gibidir :

Birim Fiyat (TL/kWh) Gündüz Puant Gece
Tarife Grubu : Üç Zamanlı 06.00-17.00 17.00-22.00 22.00-06.00
Mesken 0,5445 0,7997 0,3404
Ticarethane 0,7207 1,0582 0,4522

Tablodaki fiyatlar vergiler ve bedeller de dahil olmak üzere 1 kW elektrik tüketimi için geçerlidir. 3 zamanlı tarifede her zaman dilimine ait tüketim miktarını o zaman diliminin fiyatı ile çarpar ayrı ayrı hesaplarsınız. Zaman dilimlerindeki tüketim tutarlarının toplamı fatura tutarınızı verir.

Tek zamanlı mı ? Üç zamanlı mı ? Hangi elektrik tarifesi daha tasarruflu öğrenin.

Serbest Tüketici Birim Fiyatları

Eğer aylık faturanız 67 TL ve üzerindeyse, Gediz Elektrik ile serbest tüketici sözleşmesi imzalayabilir ve bu sayede indirimli elektrikten faydalanabilirsiniz.

Size özel tekliflere ulaşmak için 186 arayarak çağrı merkezinden bilgi alabilirsiniz.

Elektrik faturanızda ekonomi yapmak için Nasıl tedarikçi değiştirilir ? daha fazlasını öğrenin.

Gediz Elektrik Faturasındaki Bedel ve Vergilerin Açıklamaları

Tüm vergiler dahil elektrik birim fiyatı üç farklı bileşenden oluşur. Faturaya bu bileşenlere ait bedeller yansıtılır. Faturanızı daha iyi anlamak için aşağıda yer alan kısa açıklamaları okuyun.

 Birim Fiyat

Elektrik birim fiyatı olarak TL/kWh kullanılır. Tüketilen elektrik enerjisi miktarı kilowatt saat (kWh) birimi ile ölçülür. Birim fiyat ya da birim enerji bedeli elektriğin üretimine ait maliyetleri yansıtır.

 Enerji Harici Bedeller

NOT: 2016 itibariyle, EPDK yönetmeliği doğrultusunda, PSH (Perakende Satış Hizmeti) bedeleri tamamen kaldırılmış, elektrik dağıtımı ile ilgili olan diğer masraflar ise yeniden düzenlenerek dağıtım bedeli kaleminin altında toplanmıştır. Böylece faturalarımızda dağıtım ile ilgili ayrı ayrı bedelleri artık görmüyoruz.

Elektrik faturasında enerjinin taşınması, dağıtılması benzeri maliyetlere karşılık bedeller de bulunur.

Dağıtım Bedeli : Şehirde elektriğin dağıtılması ve altyapısının işletim ve onarımından doğan masraflar için tahsil edilen bir bedel olarak tanımlanıyordu ancak şimdi elektriğin tüketiciye ulaştırılmasındaki tüm teknik süreçteki masrafların tümünü kapsayan bir kalem olarak faturaa yansımaktadır. EPDK tarafından elektrk fiyatları gibi yılda 4 defa olmak üzere güncellenir ve tüketim ile çarpılarak faturaya eklenir.

İletim Bedeli : Elektriğin üretildiği yerden şehirlerdeki dağıtım şebekelerine yüksek gerilimli iletim hatlarında taşınmasından doğan maliyetlere yönelik alınan bir bedeli fakat son düzenlemeler ile dağıtım bedeli kalemine eklendi ve faturalarda yer almıyor.

Kayıp Kaçak Bedeli : Elektriğin iletim ve dağıtımında ortaya çıkan teknik kayıp ve kaçak kullanım maliyetlerini dengelemek için alınıyordu. Bu bedelin tahsil edilmesiyle ilgili tartışmalar sonrası düzenlemeler ile faturalardan kaldırıldı.

PSH - Perakende Satış Bedeli : Tedarikçinin satış hizmetlerinin maliyeti olarak alınıyordu ancak son düzenlemelerle kaldırıldı. Tedarikçiler artık böyle bür ücret almıyor.

PSH - Sayaç Okuma Bedeli : Fatura düzenlenmesi için yapılan her sayaç okuma başına alınan sabit bir bedeldi. Artık bu bedel alınmıyor.

 Vergiler ve Fonlar

Elektrik enerjisi tüketimi üzerinden aşağıdaki dört farklı vergi alınır.

Enerji Fonu: Aktif enerji tutarının %1'i Enerji Bakanlığı'nın enerji konularında araştırma ve geliştirme fonuna aktarılır.

Trt Payı: Aktif enerji tutarının %2'si TRT gelirlerine aktarılır.

Elektrik Tüketim Vergisi: Aktif enerji tutarının %'5'i belediye hizmet alında oturanlar için belediyeye katkı olarak ödenir.

KDV: Yukarıdaki tüm vergiler ve bedeller aktif tüketim tutarına eklendikten sonra elde edilen tutarın (KDV Matrahı) %18'i oranında son tüketiciye KDV uygulanır.