Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Birim Fiyat Tarifeleri

Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik ya da kısaca Zorlu Oepsaş, Eskişehir, Afyon, Kütahya, Uşak ve Bilecik illerinde görevli elektrik tedarikçisidir. Şirket, bu illerde oturan ve serbest olmayan tüketicilere ulusal tarifeden, Türkiye'deki tüm serbest tüketicilere ise indirimli tarifeden elektrik satışı yapar.

Ulusal tarifeye tabi "Serbest Tüketici" olmayan müşteriler için:

Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik perakende satış fiyatlarını inceleyelim. Eğer Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik ile serbest tüketici sözleşmesi imzalamadıysanız, EPDK ulusal tarifesi üzerinden fiyatlandırılırsınız. Aşağıdaki tabloda, iki abone grubu üzerinden, tek zamanlı tarife birim fiyatları gösterilmektedir.

Farklı abone tipleri (mesken, ticarethane) için tek zamanlı ve üç zamanlı ulusal tarife fiyatları vergiler hariç şekliyle aşağıdaki gibidir:

  Gündüz Puant Gece Tek zamanlı
Mesken 0,5801 TL 0,8599 TL 0,3564 TL 0,5725 TL
Ticarethane 0,7643 TL 1,0081 TL 0,4699 TL 0,7578 TL

2021 Ocak EPDK Tarife Tabloları esas alınarak oluşturulmuştur.

Eğer üç zamanlı tarifeyi kullanıyorsanız, sadece enerji birim fiyatınızda değişiklik olacaktır. Vergi ve bedeller için uygulanan oranlar aynıdır ve bunların fatura eklenen toplam tutarı tüketim miktarına göre belirlenecektir. Gündüz tarifesi saat 06:00-17:00, puant tarifesi saat 17:00-22:00 ve gece tarifesi saat 22:00-06:00 aralığını kapsamaktadır. Vergiler dahil EPDK fiyatları ise aşağıdaki gibidir :

Ticarethane elektrik kWh fiyatı (tüm vergiler dahil)

Ticarethane Tarife Sınıfı Gündüz (06:00 - 17:00) Puant (17:00 - 22:00) Gece (22:00 - 06:00)
Tek Zamanlı 0,9445 TL
Üç Zamanlı 0,9523 TL 1,3982 TL 0,5975 TL

2021 Ocak EPDK Tarife Tabloları esas alınarak oluşturulmuştur.

Üç zamanlı mesken tarife için kWh fiyatları:

Mesken Tarife Sınıfı Gündüz (06:00 - 17:00) Puant (17:00 - 22:00) Gece (22:00 - 06:00)
Tek zamanlı 0,7102 TL
Üç Zamanlı 0,7195 TL 1,0567 TL 0,4498 TL

2021 Ocak EPDK Tarife Tabloları esas alınarak oluşturulmuştur.

Tablodaki fiyatlar vergiler ve bedeller de dahil olmak üzere 1 kW elektrik tüketimi için geçerlidir. 3 zamanlı tarifede her zaman dilimine ait tüketim miktarını o zaman diliminin fiyatı ile çarpar ayrı ayrı hesaplarsınız. Zaman dilimlerindeki tüketim tutarlarının toplamı fatura tutarınızı verir.

Tek zamanlı mı ? Üç zamanlı mı ? Hangi elektrik tarifesi daha tasarruflu öğrenin.

"Serbest Tüketici" için Fiyatlar

Yıllık tüketiminiz 1400 kWh olarak belirlenen sınırı geçiyorsa, Osmangazi Elektrik ile serbest tüketici sözleşmesi imzalayabilir ve bu sayede indirimli elektrikten faydalanabilirsiniz.

Size özel tekliflere ulaşmak için 0850 933 3 999'u arayarak çağrı merkezinden bilgi alabilirsiniz.

Elektrik faturanızda ekonomi yapmak için Nasıl tedarikçi değiştirilir ? daha fazlasını öğrenin.

Osmangazi Elektrik Faturasındaki Bedel ve Vergilerin Açıklamaları

Tüm vergiler dahil elektrik birim fiyatı üç farklı bileşenden oluşur. Faturaya bu bileşenlere ait bedeller yansıtılır. Faturanızı daha iyi anlamak için aşağıda yer alan kısa açıklamaları okuyun.

 Birim Fiyat

Elektrik birim fiyatı olarak TL/kWh kullanılır. Tüketilen elektrik enerjisi miktarı kilowatt saat (kWh) birimi ile ölçülür. Birim fiyat ya da birim enerji bedeli elektriğin üretimine ait maliyetleri yansıtır.

 Enerji Harici Bedeller

NOT: 2016 itibariyle, EPDK yönetmeliği doğrultusunda, PSH (Perakende Satış Hizmeti) bedeleri tamamen kaldırılmış, elektrik dağıtımı ile ilgili olan diğer masraflar ise yeniden düzenlenerek dağıtım bedeli kaleminin altında toplanmıştır. Böylece faturalarımızda dağıtım ile ilgili ayrı ayrı bedelleri artık görmüyoruz.

Elektrik faturasında enerjinin taşınması, dağıtılması benzeri maliyetlere karşılık bedeller de bulunur.

Dağıtım Bedeli : Şehirde elektriğin dağıtılması ve altyapısının işletim ve onarımından doğan masraflar için tahsil edilen bir bedel olarak tanımlanıyordu ancak şimdi elektriğin tüketiciye ulaştırılmasındaki tüm teknik süreçteki masrafların tümünü kapsayan bir kalem olarak faturaya yansımaktadır. EPDK tarafından elektrik fiyatları gibi yılda 4 defa olmak üzere güncellenir ve tüketim ile çarpılarak faturaya eklenir.

İletim Bedeli : Elektriğin üretildiği yerden şehirlerdeki dağıtım şebekelerine yüksek gerilimli iletim hatlarında taşınmasından doğan maliyetlere yönelik alınan bir bedeli fakat son düzenlemeler ile dağıtım bedeli kalemine eklendi ve faturalarda yer almıyor.

Kayıp Kaçak Bedeli : Elektriğin iletim ve dağıtımında ortaya çıkan teknik kayıp ve kaçak kullanım maliyetlerini dengelemek için alınıyordu. Bu bedelin tahsil edilmesiyle ilgili tartışmalar sonrası düzenlemeler ile faturalardan kaldırıldı.

PSH - Perakende Satış Bedeli : Tedarikçinin satış hizmetlerinin maliyeti olarak alınıyordu ancak son düzenlemelerle kaldırıldı. Tedarikçiler artık böyle bir ücret almıyor.

PSH - Sayaç Okuma Bedeli : Fatura düzenlenmesi için yapılan her sayaç okuma başına alınan sabit bir bedeldi. Artık bu bedel alınmıyor.

 Vergiler ve Fonlar

Elektrik enerjisi tüketimi üzerinden aşağıdaki dört farklı vergi alınır.

Enerji Fonu: Aktif enerji tutarının %1'i Enerji Bakanlığı'nın enerji konularında araştırma ve geliştirme fonuna aktarılır.

Trt Payı: Aktif enerji tutarının %2'si TRT gelirlerine aktarılır.

Elektrik Tüketim Vergisi: Aktif enerji tutarının %'5'i belediye hizmet alında oturanlar için belediyeye katkı olarak ödenir.

KDV: Yukarıdaki tüm vergiler ve bedeller aktif tüketim tutarına eklendikten sonra elde edilen tutarın (KDV Matrahı) %18'i oranında son tüketiciye KDV uygulanır.

Güncelleme tarihi