Kepsaş / Kayseri Elektrik Birim Fiyatları

Kepsaş Kayseri'de görevli elektrik tedarikçisidir. Şirket, Kayseri'de oturan ve serbest olmayan tüketicilere ulusal tarifeden, Türkiye'deki tüm serbest tüketicilere ise indirimli tarifeden elektrik satışı yapar.

Ulusal tarifeye tabi müşteriler için:

Kayseri elektrik perakende satış fiyatlarını inceleyelim. Eğer Yepaş ile serbest tüketici sözleşmesi imzalamadıysanız, EPDK ulusal tarifesi fiyatları uygulanır. Aşağıdaki tabloda, iki abone grubu üzerinden, tek zamanlı tarife birim fiyatları gösterilir.

Ocak 2018 itibariyle farklı abone tipleri (mesken, ticarethane) için tek zamanlı ulusal tarife fiyatları ve örnek fatura hesaplaması aşağıdaki gibidir:

Tarife Grubu: Tek Zamanlı Mesken Ticarethane
  Birim Fiyat (TL/kWh) Tutar Birim Fiyat (TL/kWh) Tutar
Tüketim   400 kWh   400 kWh
Birim Fiyat 0,2309   0.2310  
Aktif Enerji Tutarı   92,36   92,40
Dağıtım Bedeli 0,1304 52,16 0,1336 53,44
Enerji Fonu (%1) 0,0023 0,9236 0,0023 0,9240
TRT Payı (%2) 0,0046 1,8472 0,0046 1,8480
Elektrik Tüketim Vergisi (%5) 0,0115 4,618 0,0115 4,62
KDV Matrahı   151,91   153,23
KDV (%18)   27,34   27,58
Fatura Tutarı   179,25 TL   180,81 TL

Üç Zamanlı Tarife Birim Fiyatları

Eğer üç zamanlı tarifeyi kullanıyorsanız, sadece enerji birim fiyatınızda değişiklik olacaktır. Geri kalan kalemler ise yeni tüketim tutarınızdan hesaplanacaktır. Gündüz tarifesi saat 06:00-17:00, puant tarifesi saat 17:00-22:00 ve gece tarifesi saat 22:00-06:00 aralığını kapsamaktadır. Ocak 2018 itibariyle vergiler dahil EPDK fiyatları aşağıdaki gibidir :

Birim Fiyat (TL/kWh) Gündüz Puant Gece
Tarife Grubu : Üç Zamanlı 06.00-17.00 17.00-22.00 22.00-06.00
Mesken 0,4463 0,6769 0,2797
Ticarethane 0,4501 0,6807 0,2835

Tablodaki fiyatlar vergiler ve bedeller de dahil olmak üzere 1 kW elektrik tüketimi için geçerlidir. 3 zamanlı tarifede her zaman dilimine ait tüketim miktarını o zaman diliminin fiyatı ile çarpar ayrı ayrı hesaplarsınız. Zaman dilimlerindeki tüketim tutarlarının toplamı fatura tutarınızı verir.

Tek zamanlı mı ? Üç zamanlı mı ? Hangi elektrik tarifesi daha tasarruflu öğrenin.

Serbes Tüketiciler için İndirimli Elektrik Fiyatları

Eğer aylık faturanız 69 TL ve üzerindeyse, Yeşilırmak Elektrik ile serbest tüketici sözleşmesi imzalayabilir ve bu sayede ucuz elektrikten faydalanabilirsiniz.

Size özel tekliflere ulaşmak için 444 55 33 arayarak çağrı merkezinden bilgi alabilirsiniz.

Elektrik faturanızda ekonomi yapmak için Nasıl tedarikçi değiştirilir? daha fazlasını öğrenin.

Faturadaki Bedel ve Vergiler

Tüm vergiler dahil elektrik birim fiyatı üç farklı bileşenden oluşur. Faturaya bu bileşenlere ait bedeller yansıtılır. Faturanızı daha iyi anlamak için aşağıda yer alan kısa açıklamaları okuyun.

 Birim Fiyat

Elektrik birim fiyatı olarak TL/kWh kullanılır. Tüketilen elektrik enerjisi miktarı kilowatt saat (kWh) birimi ile ölçülür. Birim fiyat ya da birim enerji bedeli elektriğin üretimine ait maliyetleri yansıtır.

 Enerji Harici Bedeller

NOT: 2016 itibariyle, EPDK yönetmeliği doğrultusunda, PSH (Perakende Satış Hizmeti) bedeleri tamamen kaldırılmış, elektrik dağıtımı ile ilgili olan diğer masraflar ise yeniden düzenlenerek dağıtım bedeli kaleminin altında toplanmıştır. Böylece faturalarımızda dağıtım ile ilgili ayrı ayrı bedelleri artık görmüyoruz.

Elektrik faturasında enerjinin taşınması, dağıtılması benzeri maliyetlere karşılık bedeller de bulunur.

Dağıtım Bedeli : Şehirde elektriğin dağıtılması ve altyapısının işletim ve onarımından doğan masraflar için tahsil edilen bir bedel olarak tanımlanıyordu ancak şimdi elektriğin tüketiciye ulaştırılmasındaki tüm teknik süreçteki masrafların tümünü kapsayan bir kalem olarak faturaa yansımaktadır. EPDK tarafından elektrk fiyatları gibi yılda 4 defa olmak üzere güncellenir ve tüketim ile çarpılarak faturaya eklenir.

İletim Bedeli : Elektriğin üretildiği yerden şehirlerdeki dağıtım şebekelerine yüksek gerilimli iletim hatlarında taşınmasından doğan maliyetlere yönelik alınan bir bedeli fakat son düzenlemeler ile dağıtım bedeli kalemine eklendi ve faturalarda yer almıyor.

Kayıp Kaçak Bedeli : Elektriğin iletim ve dağıtımında ortaya çıkan teknik kayıp ve kaçak kullanım maliyetlerini dengelemek için alınıyordu. Bu bedelin tahsil edilmesiyle ilgili tartışmalar sonrası düzenlemeler ile faturalardan kaldırıldı.

PSH - Perakende Satış Bedeli : Tedarikçinin satış hizmetlerinin maliyeti olarak alınıyordu ancak son düzenlemelerle kaldırıldı. Tedarikçiler artık böyle bür ücret almıyor.

PSH - Sayaç Okuma Bedeli : Fatura düzenlenmesi için yapılan her sayaç okuma başına alınan sabit bir bedeldi. Artık bu bedel alınmıyor.

 Vergiler ve Fonlar

Elektrik enerjisi tüketimi üzerinden aşağıdaki dört farklı vergi alınır.

Enerji Fonu: Aktif enerji tutarının %1'i Enerji Bakanlığı'nın enerji konularında araştırma ve geliştirme fonuna aktarılır.

Trt Payı: Aktif enerji tutarının %2'si TRT gelirlerine aktarılır.

Elektrik Tüketim Vergisi: Aktif enerji tutarının %'5'i belediye hizmet alında oturanlar için belediyeye katkı olarak ödenir.

KDV: Yukarıdaki tüm vergiler ve bedeller aktif tüketim tutarına eklendikten sonra elde edilen tutarın (KDV Matrahı) %18'i oranında son tüketiciye KDV uygulanır.

Güncelleme tarihi