Usulsüz Doğal Gaz Kullanım Cezası Nedir ?

Güncelleme tarihi
min reading

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından 24 Aralık 2014 tarihinde son hali yayınlanan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, dağıtım şirketinin gaz hizmetini kesme nedenlerinden birisi de usulsüz doğal gaz kullanımıdır. Tüketici dikkatsizlik sonucu bu durumu kolaylıkla düşebilmektedir. Bu yazıda usulsüz doğal gaz kullanımının ne olduğunu, kaçak doğal gaz kullanımından ayrılan noktalarından bahsediyoruz.

Hangi Durumlar Usulsüz Kullanım Kapsamındadır?

Madde 53 Örnek Durum
A.Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın doğal gaz kullanması Kişinin doğal gaz kullanım sözleşmesi yapmadan doğal gaz kullanması.
B.Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın başka bir bağımsız bölüme sayaç üzerinden doğal gaz bağlantısı yapması Ayrı proje ve tesisat onayı gerektiren durumların es geçilip sayaçtan başka bir yere gaz akımı yapılması.
C.Kendi adına sözleşme yapmadan daha önce aynı adresteki müşteri adına doğal gaz kullanması Kişinin yeni taşındığı kendi adına sözleşme yapmadan evde önceki abonenin faturalarını ödeyerek doğal gaz kullanması
D.İç tesisatta onaysız tadilat yaparak doğal gaz kullanması Doğal gaz iç tesisatı bütünlük içeren hayati bir öneme sahiptir ve uzman kişilerin onayına tabi tutularak projelendirilmiştir. Sonradan yapılacak tadilat için izin ve onay alınmadan müdahale yapılması.

C satırındaki durumda kişi usulsüz doğal gaz kullanımı tespiti tutanağı yapılmadan önce, dağıtım şirketine başvurduğunu belgelerse ceza uygulanmaz.

Cezası Nedir ?

Usulsüz doğal gaz tüketiminin tespiti halinde dağıtım şirketi tarafından tutanak düzenlenir ve gerekli müdahale yapılır. Doğal gazın kesilmesine neden olan usulsüzlüğün ardından, dağıtım şirketi tarafından Doğal gazı kesilen müşterinin, yükümlülüklerini yerine getirerek, dağıtım şirketine başvurması üzerine, müşteriye iki gün içinde yeniden doğal gaz verilir. Ancak, gerekiyorsa iç tesisatın kontrol ve testlerine ilişkin işlemler bu süre içinde yeniden yapılır. Usulsüz kullanıma istinaden tüketiciye sayaç açma kapama bedelinin 3 katı kadar para cezası kesilir.

2021 yılı ile birlikte sayaç açma kapama bedeli 26,5 TL + KDV’dir.

Usulsüz ile Kaçak Kullanım Farkı

Kaçak doğal gaz kullanımı; dağıtım sistemine, sayaca ya da tesisata müdahale ederek, kullanımın doğru tespit edilmesini engelleyerek, tüketim miktarının eksik veya hatalı ölçüm yapılmasını ya da hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmiş sayaçtan geçirilmeden mevzuat hükümlerine aykırı bir şekilde tüketilmesi olarak tanımlanabilir.

Özetle usulsüz kullanımda, tüketim miktarını eksik göstererek maddi anlamda bir çıkar elde etmek söz konusu değilken, kaçak kullanımda bunun tersi söz konusudur. Kaçak kullanımda, kullanılan miktarın %200’ü kadar ceza kesilir ve tekrarı halinde sözleşmeye dayanarak %300’e kadar cezai yaptırım uygulanabilir.

Tüketiciler usulsüz doğal gaz kullanımı ile suçlanmamak için, bu duruma dair şüphelerini dağıtım şirketlerine iletebilir ve böylelikle olası cezaları önleyebilirler.