Doğal Gaz Zammı Ne Zaman Yapıldı?

Konut aboneleri için doğal gaz fiyatları BOTAŞ tarafından aylık olarak güncellenir. Bu yazıda, en son ne kadar artış yapıldığı, zam oranının ve fiyatların nasıl hesaplandığı açıklanmıştır. Zamlar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kontrolündedir. Doğal gaz konut abonesi fiyatında en son artış Ekim 2014'te yapılmıştır.

Doğal Gaz Fiyatı Nasıl Hesaplanır ?

Konut tüketicileri için doğal gaz fiyatı, yerel dağıtım şirketlerine uygulanacak fiyatları belirleyen BOTAŞ tarafından yayınlanmaktadır. Doğal gaz fiyat bileşenlerine bakılırsa tüketicinin ödedeği faturayı en çok etkileyen kısım yerel dağıtıcının BOTAŞ'tan alış fiyatı olmaktadır. BOTAŞ fiyatları uluslararası piyasalardaki fiyat değişimleri, döviz kuru ve ham petrol fiyatları gibi etkenlere göre hazırlanmış formüllere göre hesaplanmaktadır. Formüller genellikle yapılan uzun vadeli doğal gaz alım anlaşmalarına bağlı olarak belirlenmektredir. Uluslararası piyasalarda yaşanan petrol fiyat değişimlerinin tüketici fiyatlarına yansıması bu formüllere bağlı olarak birkaç ay sonra gerçekleşebilir.

Doğal gaz fiyatları ulusal tarifelere göre belirlenir ve illerdeki dağıtım şirketlerine göre farklılık gösterebilir. Güncel fiyatlarını takip edin, vergiler ve fatura bileşenleri hakkında fikir sahibi olun. Konut tüketicileri için, doğal gaz fiyatı EPDK tarafından düzenlenir ve aylık olarak güncellenir. Tüm dağıtım şirketleri ulusal tarifeye uymak zorundadır.

Doğal Gaz Zammı Ekim 2014

Zam Oranı

Yaklaşık iki yıldır konut tüketicisi için sabit seyreden doğal gaz ulusal tarifeleri, 2014 yılının Ekim ayında %9 oranında zamlanmıştır. Konut tüketicileri, doğal gaz piyasasında serbest tüketici olmayan tek abone grubudur; bu nedenle konutlara uygulanacak fiyatlar devlet kontrolündeki ulusal tarifeye göre düzenlenir. Yerel dağıtım şirketlerine uygulanacak fiyatlarsa her ay BOTAŞ tarafından açıklanır. Dağıtım şirketleri belirlenen üst sınırın üzerinde satış yapamasa de; uyguladıkları sistem kullanım bedellerinin ilden ile farklılık göstermesi sebebiyle doğal gaz fiyatları dağıtım şirketine göre az da olsa değişiklik gösterebilir.

Nedeni

Ekim 2014 zammının sebebi Türk Lirası'nın Dolar karşısındaki değer kaybı; yani döviz kurunda değişim olarak gösterilmiş ve BOTAŞ'ın satın alma maliyetlerini karşılayamamasını önlemek adına zammın kaçınılmaz olduğunun altı çizilmiştir.

Fiyat Artışları Ne Kadar ?

BOTAŞ Fiyatları

Aşağıdaki grafik, yılllara göre BOTAŞ'ın yerel doğal gaz dağıtıcılarına uyguladığı fiyatlardaki değişimi göstermektedir. Konut aboneleri için, doğal gaz fiyatları artış eğilimi göstermektedir. Dağıtım şirketleri, BOTAŞ'tan doğal gazı aldıkları fiyata sistem kullanım bedeli ve KDV'yi ekleyerek tüketiciye satar.

Neden Zam Geldi ?

Doğal gazın kullanım yerlerine ulaştırılmasında iki ana maliyetten bahsedilebilir. Bunlar satın alma, iletim ve dağıtım bedelleri olarak gruplandırılabilir. Bu maliyetlerin yükselmesi fiyatların zamlanmasına sebep olur.

Satın Alma ve İletim Maliyetleri

TÜrkiye'de tüketilen doğal gazın en büyük kısmı BOTAŞ tarafından üretici ülkelerden boru hatları kullanılarak ithal edlimektedir. Doğal gaz fiyatının için doğal gazın satın alma ve iletimi için boru hatları kullanımına yönelik maliyetler de dahil edilir. Doğal gaz fiyatına yapılacak indirim ve zamlar EPDK'nın kontrolünde BOTAŞ tarafından belirlenen formüllere göre yapılır. Bu fomüller genelde aşağıdaki unsurlara bağlıdır:

  • Ham petrol ürünlerinin fiyatlar
  • Uluslararası doğal gaz piyasa fiyatı
  • Dolar/TL döviz kurundaki değişimler

Dağıtım Maliyeti

Doğal gaz fiyatın dağıtım faaliyetinden doğan masraflar da eklenir. Doğal gaz dağıtım hatlarının işletilmesi ve bakımı yerel dağıtım şirketlerinin sorumluluğundadır. Dağıtım şirketi, doğal gaz alış fiyatının üzerine, sistem kullanma bedelini katarak tüketiciye perakende satış fiyatının oluşturur. Dağıtım özelleştirme ihaleleri sırasında, dağıtım bölgelerine özel olarak sistem kullanıımı bedelleri belirlenmiştir. Sistem kullanım bedeli, doğal gaz dağıtım altyapısının kullanımına bağlı olarak bölgede görevli dağıtım şirketi tarafından tahsil edilir. Dağıtım şirketlerinin uygulayacağı doğal gaz alım fiyatı, sistem kullanım bedeli ve diğer faktörlerden oluşan perakende satış fiyatı; EPDK'nın belirlediği üst sınırı geçemez.

Güncelleme tarihi