EPDK Elektrik Tarifeleri 2016

Güncelleme tarihi
min reading

Görevli elektrik dağıtım şirketleri, serbest tüketici olmayan mesken, ticarethane veya sanayi abonelerine, ulusal tarife fiyatlarından elektrik satışı yapar. EPDK, elektrik piyasasındaki fiyatlarını düzenleyen yetkili kamu kuruluşudur. Ulusal elektrik fiyatları üç ayda bir güncellenir. Bu güncellemeler hem birim fiyatları hem de faturadaki diğer kalemleri kapsar.

Elektrik kWh Fiyatı 2016

Mesken aboneleri için ulusal elektrik birim fiyatları devlet tarafından düzenlenmektedir. Elektrik piyasasından sorumlu bağımsız kamu kuruluşu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu; yani EPDK'dır. Elektrik fiyatları hem hanelerin alım gücünü hem de ticarethanelerin kazançlarını doğrudan etkileyen bir unsurdur. Ulusal tarifelere yapılan zamlar sosyal ve ekonomik alanlarda tartışma yarattığı gibi enflasyonu da etkiler.

Elektrik Fiyatları Tablosu

Aşağıdaki birim fiyatlar, 2016 yılı EPDK tarife tablolarından alınmıştır. Mesken aboneleri, iki farklı tarife seçme olanağına sahiptir. Bu tarifeler tek zamanlı ve üç zamanlı olarak ikiye ayrılır. Tek zamanlı tarifede birim fiyat gün boyunca sabit kalırken, üç zamanlı tarifede saat aralıklarına göre üç birim fiyat uygulanır.

Tarife sınıfına göre mesken birim fiyatları
Tarifeler Gündüz Puant Gece
Tek Zamanlı - Mesken 39,03 kr.
Üç Zamanlı - Mesken 40,01 kr. 62,08 kr. 25,69 kr.

Ulusal fiyat ve indirimli fiyatın farkı

Ulusal elektrik fiyatıyla, indirimli serbest piyasa fiyatınının ayrımını yapmak önemlidir. Serbest tüketici grubundaki aboneler seçtikleri elektrik tedarikçisiyle (perakende elektrik satış şirketleri) piyasa fiyatı üzerinden anlaşma yapabilir. Piyasa fiyatı, genellikle indirimli ya da ucuz elektrik olarak bilinir. Bunun sebebi, görevli satış şirketlerinin rakibi olan alternatif tedarikçilerin, EPDK birim enerji bedeli üzerinden indirim yaparak elektrik satmasıdır. Serbest tüketiciler, ulusal fiyattan daha avantajlı fiyatlara hizmet almak için tedarikçi değiştirebilir. Tedarikçi değiştirmek için, elektriğin kesilmesi gerekmez; çünkü dağıtım şirketi değişmez. Aynı sebepten dolayı, elektrik kalitesinde de değişim yaşanmaz.

Elektrik birim fiyatının bileşenleri

Mesken abonesinin elektriğe ödediği birim fiyatın (kWh fiyatı) içinde enerji bedeli, enerjinin ulaştırılmasına ait bedeller ve vergiler bulunur. Vergiler dışındaki tüm bedeller serbest olmayan tüketiciler için EPDK tarafından belirlenir.

 

Birim Enerji Bedeli (Aktif Enerji Tüketim Tutarı)

Elektriğin çeşitli enerji kaynakları kullanılarak santrallerde üretiminin maliyeti birim fiyata birim enerji bedeli olarak yansıtılır.

Enerji Harici Bedeller

Tüketici elektrik birim fiyatı içerisinde ayrıca aşağıdaki enerjinin ulaştırılmasına dair bedelleri de öder.

2015 yılına kadar faturalarda bulunan kalemlerden PSH bedeli kaldırılmış, iletim bedeli ve kayıp kaçak bedeli ise dağıtım bedeli ile birleştirilmiştir.

  • Dağıtım Bedeli: Orta ve alçak gerilimli dağıtım şebekeleri ve sayaçlar bölgelerdeki dağıtım şirketlerinin sorumluluğundadır. Dağıtım şirketlerinin faaliyetleri, altyapı bakım ve onarım çalışmaları karşılığında bu bedel belirlenir.

Vergiler

Tek zamanlı mesken tarifede birim elektrik fiyatının %20,5'i vergilerden oluşur.

  • Enerji Fonu: Enerji alanında araştırma ve diğer faaliyetleri destek sağlanması için, enerji tüketiminin %1'i oranında alınan pay Enerji Tabii Kaynak Bakanlığı kontrolündeki fona aktarılır
  • TRT payı: TRT gelirlerine katkı için tüm abone gruplarından enerji tüketiminin %2'si oranında alınır.
  • Elektrik Tüketim Vergisi (ETV): Mesken abonelerinin belediyeye ödediği elektrik tüketim vergisi enerji tüketim tutarı üzerinden %5 oranında alınır.
  • KDV: Elektrik tüketimi için katma değer vergisi oranı %18'dir.

Elektrik zamları 2015 - 2016

Üretim Maliyetlerinin Artışı

Elektrik piyasasında, 2014'ün son çeyreğinden beri sabit seyreden birim elektrik fiyatına en son 2016 yılı Ocak ayında vergiler hariç % 6,8 oranında zam yapılmıştır. Elektrik zammının sebebi uzun süredir fiyatların zamsız ilerlemesine bağlı enflasyon dengelemesi ve dövizdeki artış olarak gösterilmiştir. Türkiye elektrik üretimi için, ithal enerji kaynaklarını kullanmak zorundadır. Enerji kaynakları, yabancı parayla borçlanılarak alındığından elektrik fiyatları kur değişimlerinden de etkilenir. Türkiye'de en çok üretim doğal gaz santralleri tarafından gerçekleştriği için uluslararası piyasalarda doğal gaz fiyatlarının değişimi de elektrik fiyatlarını etkiler.

2016 Elektrik Fiyatı

Ocak ayında açıklanan ve 2016 yılının ilk üç ayını kapsayan EPDK tarifesine göre elektriğin vergisiz %6,8 zam gelmiştir.. Buna karşılık, birim fiyatı meydana getiren bileşenlerde değişiklikler yapılmıştır. Bileşenlerdeki değişimlerden vergi tutarı da etkilediğinden vergi dahil fiyatta, faturada toplam %9'luk bir artış meydana gelmiştir. Kısaca, fiyat zamnlanmıştır. Elektrik vergileri tüketim tutarı (enerji bedeli) üzerinden yüzde olarak alınır. Bundan dolayı, elektrik vergilerinin artışı doğrudan enerji fiyatlarındaki artışla ilgilidir. Elektrik vergi yüzdeleri ve elektrik bedeli arttığı zaman, ödenen vergi tutarı da artar.

Daha ucuza elektrik almak için tedarikçi değiştirin

İlginizi çekebilir : 4 maddede ucuz elektrik alırken bilmeniz gerekenler

Elektrik zamlarından kaçınmak isteyenler, serbest tüketici olma şartıyla indirimli tedarikçilerden elektrik alabilir. Görevli elektrik perakende şirketinden başka bir tedarikçiyi seçen serbest tüketici EPDK'nın belirlediği birim enerji fiyatı üzerinden indirim alabilmektedir. Eğer önceki yıl toplam tüketiminiz 3600 kWh'ı geçmişse serbest tüketici olmak için başvurmalı daha sonra seçtiğiniz elektrik tedarikçisiyle anlaşma yapmalısınız.

  • Hangi tedarikçiden elektrik alırsanız alın:
  • Dağıtım şirketiniz değişmez. Sayaç sorunları, arıza ve kesintilerde dağıtım şirketi müdahalede bulunur.
  • Tedarikçi değiştirmeniz için elektrik tesisatına müdahale edilmez. Elektriğiniz kesilme, sayacınız ya da kablolar değiştirilmez. Yalnızca, serbest tüketicilerin elektronik sayacı olması zorunludur.
  • İstediğinizde görevli perakende satış şirketinden elektrik almaya geri dönebilirsiniz.