Elektrik sayacı neden sökülür?

Güncelleme tarihi
min reading

Elektrik sayaçları değişimi için birçok neden bulunmaktadır. Bu yazıda bu nedenler hakkında daha geniş bilgiye bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Elektrik sayaçları nedir?

Elektrik sayaçları mekanik ve akıllı elektrik sayacı olarak iki farklı tipte bulunmaktadır. 

  Mekanik Sayaç:

Dijital göstergeleri bulunmayan mekanik sayaçlar daha eski teknoloji ürünüdür ve arızalara daha meyillidir. Bu nedenle ölçüm hataları daha sık gerçekleşir. Elektrik tüketimi mekanik sayaçlarda bulunan bir diskin dönmesi ile ölçülür. Bu nedenle elektrik tüketimi hakkında bilgileri kaydedemez ve bu bilgileri sadece tek zamanlı olarak ölçebilir. Bu sayaç çok zamanlı tarifeye geçenler ve serbest tüketiciler için uygun değildir.

  Elektronik (Akıllı) Sayaç:

Akıllı sayaçların dijital göstergesi bulunur ve günü belirli zamanlara ayırarak ölçüm yapar, elektrik tüketimi hakkında 1 yıla kadar bilgileri saklar. Verilen hizmete göre uzaktan okuma yapabilir ve ölçüm hataları mekanik sayaçlara göre daha az görülmektedir. Serbest tüketiciler, çok zamanlı tarifede olanlar ve ilk kez elektrik bağlantısı gerçekleşecek yerlerde akıllı sayaç kullanılması zorunludur.

Elektrik sayacı neden sökülüyor ?

Elektrik sayacınızın değiştirilmesi, sökülmesinin birçok farklı nedeni olabilir.Yapılan düzenlemelerle belirli durumlarda elektronik sayacın zorunlu hale getirilmesi, elektrik sayacınızın değiştirilmesinin temel nedeni olmakla birlikte, arıza vb. durumlarda da elektronik sayaca geçişiniz gerçekleşebilmektedir.

  • Yeni abone oluyorsanız
  • Çok zamanlı elektrik tarifesi abonesi olmak istiyorsanız
  • Periyodik muayene sonucu tamiri mümkün olmayan mekanik bir sayaca sahipseniz

Elektrik sayacımı kim değiştiriyor ?

Elektrik sayaçları ile ilgili işlemler 30 Mart 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Elektrik Piyasası Kanunu'na göre Elektrik Dağıtım Şirketleri'nin hizmet alanında bulunmaktadır ve mülkiyetleri de bu dağıtım şirketlerine aittir. Elektrik dağıtım şirketleri elektrik sayaç takım, söküm, değişim ve okuma işlemlerinden sorumludur ve elektrik faturalarında bulunan elektrik tüketim bedeli harici tahsil edilen bedeller içerisinde bulunan Sayaç Okuma Bedeli ile bu görevleri için EPDK tarafından belirlenen sabit bir ücret talep etmektedirler.

SAYAÇ BEDELİ Elektrik Dağıtım Şirketleri, mülkiyetlerinde bulunan elektrik sayaçları hakkında müşteri hatası neticesinde bozuk olmayan sayaç değişimi dışındaki herhangi bir durum için elektrik tüketicilerinden herhangi bir bedel talep edemezler. Elektrik Dağıtım Şirketlerinin tüketicilerden talep edebildiği tek bedel, sayaç okuma hizmeti karşılığında istenen sayaç okuma bedelidir.