EPDK Elektrik Tarifeleri 2017

Güncelleme tarihi
min reading

Görevli perakende elektrik satış şirketleri, serbest tüketici olmayan mesken abonelerine, ulusal tarife fiyatlarından elektrik satışı yapar. EPDK, elektrik piyasasındaki fiyatlarını düzenleyen yetkili kamu kuruluşudur. Ulusal elektrik fiyatları üç ayda bir güncellenir.

Elektrik kWh Fiyatı 2017

Mesken aboneleri için ulusal elektrik birim fiyatları devlet tarafından düzenlenmektedir. Elektrik piyasasından sorumlu bağımsız kamu kuruluşu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu; yani EPDK'dır. Elektrik fiyatları hanelerin alım gücünü etkileyen bir unsurdur. Ulusal tarifelere yapılan zamlar sosyal ve ekonomik alanlarda tartışma yarattığı gibi enflasyonu da etkiler.

Elektrik Fiyatları Tablosu

Aşağıdaki birim fiyatlar, 2017 yılı Ekim ayında geçerli EPDK tarife tablolarından alınmıştır. Mesken aboneleri, iki farklı tarife seçme olanağına sahiptir. Bu tarifeler tek zamanlı ve üç zamanlı olarak ikiye ayrılır. Tek zamanlı tarifede birim fiyat gün boyunca sabit kalırken, üç zamanlı tarifede saat aralıklarına göre üç birim fiyat uygulanır.

Tarife sınıfına göre vergi ve bedeller dahil mesken birim fiyatları
Mesken Tarifesi Gündüz Puant Gece
Tek Zamanlı  0,4119 TL
Üç Zamanlı  0,4101 TL 0,6259 TL 0,2543 TL

 

Tarife sınıfına göre vergi ve bedeller dahil ticarethane birim fiyatları

Ticarethane Tarifesi Gündüz Puant Gece
Tek Zamanlı  0,4154 TL
Üç Zamanlı  0,4137 TL 0,6295 TL 0,2577 TL

Ulusal fiyat ve indirimli fiyatın farkı

Ulusal elektrik fiyatıyla, indirimli piyasa fiyatınının ayrımını yapmak önemlidir. Serbest tüketici grubundaki aboneler seçtikleri tedarikçiyle piyasa fiyatı üzerinden anlaşma yapabilir. Piyasa fiyatı, genellikle indirimli ya da ucuz elektrik olarak anılır. Bunun sebebi, görevli satış şirketlerinin rakibi olan alternatif tedarikçilerin, EPDK birim enerji bedeli üzerinden indirim yaparak elektrik satmasıdır. Serbest tüketiciler, ulusal fiyattan daha avantajlı fiyatlara hizmet almak için tedarikçi değiştirebilir. Tedarikçi değiştirmek için, elektriğin kesilmesi gerekmez; çünkü dağıtım şirketi değişmez. Aynı sebepten dolayı, elektrik kalitesinde de değişim yaşanmaz.

Elektrik birim fiyatının bileşenleri

Mesken abonesinin elektriğe ödediği birim fiyatın (kWh fiyatı) içinde enerji bedeli, enerjinin ulaştırılmasına ait bedeller ve vergiler bulunur. Vergiler dışındaki tüm bedeller serbest olmayan tüketiciler için EPDK tarafından belirlenir.

Birim Enerji Bedeli (Aktif Enerji Tüketim Tutarı)

Elektriğin çeşitli enerji kaynakları kullanılarak santrallerde üretiminin maliyeti birim fiyata birim enerji bedeli olarak yansıtılır. Vergiler dahil toplam fatura borcunun % 52'sini Aktif Enerji Tüketim Tutarı oluşturur.

Enerji Harici Bedeller

Dağıtım Bedeli

Elektriğin üretildiği yerden kullanım yerine ulaştırılması sırasındaki aşamalara ait maliyetlerdir. Fatura borcunun yaklaşık üçte biridir.  Her yeni dönemde fiyatlar gibi EPDK tarafından açıklanır ve tüketim ile çarpılarak faturaya eklenir. Eskiden, İletim Bedeli, Kayıp Kaçak Bedeli ve Perakende Satış Bedeli ve eski haliye Dağıtım Bedeli olarak ayrı ayrı alınan bedeller tek bir kalemde toplanarak veya kaldırılarak ortadan kalkmıştır. Bunun yerine teknik masraflar ile ilgili sadece Dağıtım Bedeli alınmaktadır.

Ocak 2016 itibarıyla aşağıdaki kalemlerin tamamı yerini "Dağıtım Bedeli"ne bırakmıştır. 

 • İletim bedeli: Santralde üretilen elektriğin şehir dağıtım şebekesine ulaştırılması için yüksek gerilimli iletim şebekesinin kullanım ve bakım maliyetlerine karşılık alınıyordu. Şimdi bu masraflar Dağıtım Bedeli altında toplandı.
 • Dağıtım bedeli (eski): İletimden kullanım yerlerine dağıtılması için kullanılan şebekesin bakım ve işletim maliyetlerini içeriyordu.
 • Kayıp Kaçak Bedeli: Elektrik iletim ve dağıtımında ortaya çıkan teknik kayıp ve kaçak kullanım gibi maliyetleri dengelemek için alınmaktaydı. Önceden faturada birim enerji bedelinin içine dahil edilen bu bedel tüketicilerin itirazlarına yol açan tartışmalı bir uygulama olmuştur. Kaldırılan bu bedel artık tüketiciden alınmıyor.
 • PSH Bedeli: Elektrik tedarikçisinin satış hizmetleri maliyetini yansıtan bir bedeldi. Görevli tedarikçiler için EPDK kontrolünde belirleniyordu ancak günümüzde bu bedel kaldırılmış hiçbir tedarikçi şirket tarafından böyle bir bedel alınmamaktadır.

Vergiler

Tek zamanlı mesken tarifede birim elektrik fiyatının %20'si vergilerden oluşur.

 • Enerji Fonu: Enerji alanında araştırma ve diğer faaliyetleri destek sağlanması için, enerji tüketiminin %1'i oranında alınan pay Enerji Tabii Kaynak Bakanlığı kontrolündeki fona aktarılır
 • TRT payı: TRT gelirlerine katkı için tüm abone gruplarından enerji tüketiminin %2'si oranında alınır.
 • Elektrik Tüketim Vergisi (ETV): Mesken abonelerinin belediyeye ödediği elektrik tüketim vergisi enerji tüketim tutarı üzerinden %5 oranında alınır.
 • KDV: Elektrik tüketimi için katma değer vergisi oranı %18'dir. Bu yüzde, tüm vergiler ve bedeller Aktif Tüketim Tutarına eklendikten sonra uygulanır ve faturaya eklenir.

Elektrik zamları 2016- 2017

Üretim Maliyetlerinin Artışı

Elektrik piyasasında, 2012 yılından beri sabit seyreden birim elektrik fiyatındaki değişimlere göz atacak olursak 2014 yılı ekim ayında gelen % 9 oranında zamın ardından 2 yıl boyunca fiyatlar arttırılmazken, 2016 yılında %6,8 oranında bir büyük zam daha gelmiştir. Elektrik zammının sebebi genellikle yaz aylarında yaşanan kuraklık ve dolar kurundaki yükseliş olarak gösterilmektedir. Kuraklık sebebiyle, hidroelektrik santrallerinden karşılanamayan elektrik ihtiyacı, üretim birim fiyatı daha pahalı olan doğal gaz santrallerinden karşılanır. Türkiye elektrik üretimi için, ithal enerji kaynaklarını kullanmak zorundadır. Enerji kaynakları, yabancı parayla borçlanılarak alındığından elektrik fiyatları kur değişimlerinden de etkilenir. Türkiye'de en çok üretim doğal gaz santralleri tarafından gerçekleştriği için uluslararası piyasalarda doğal gaz fiyatlarının değişimi de elektrik fiyatlarını etkiler.

2017 Elektrik Fiyatı

EPDK, 2017 yılı Ocak ayında enerji bedelini %3,15 azaltmıştır. Enerji kaleminde fiyat azalmasına karşın dağıtım kalemine %6,3 oranında zam uygulandığından tüketicinin faturasına kayda değer bir indirim yansımadı. 2017 yılında, Ocak ayından Ekim ayına kadar değişmeyen rakamlar, Ekim ayında faturalarda % 0,1 gibi ufak bir artış göstermek dışında yıl boyu zamma uğramadı.

Daha ucuza elektrik almak için tedarikçi değiştirin

İlginizi çekebilir : 4 maddede ucuz elektrik alırken bilmeniz gerekenler

Elektrik zamlarından kaçınmak isteyenler, serbest tüketici olma şartıyla indirimli tedarikçilerden elektrik alabilir. Görevli elektrik perakende şirketinden başka bir tedarikçiyi seçen serbest tüketici EPDK'nın belirlediği birim enerji fiyatı üzerinden indirim alabilmektedir. Eğer önceki yıl toplam tüketiminiz 2000 kWh'ı geçmişse serbest tüketici olmak için başvurmalı daha sonra seçtiğiniz elektrik tedarikçisiyle anlaşma yapmalısınız.

 • Hangi tedarikçiden elektrik alırsanız alın:
 • Dağıtım şirketiniz değişmez. Sayaç sorunları, arıza ve kesintilerde dağıtım şirketi müdahalede bulunur.
 • Tedarikçi değiştirmeniz için elektrik tesisatına müdahale edilmez. Elektriğiniz kesilme, sayacınız ya da kablolar değiştirilmez. Yalnızca, serbest tüketicilerin elektronik sayacı olması zorunludur.
 • İstediğinizde görevli perakende satış şirketinden elektrik almaya geri dönebilirsiniz.