Usulsüz Elektrik Kullanımı ve Cezası

Elektrik piyasası tüketici hizmetleri yönetmeliğine göre, usulsüz elektrik enerjsi kullanımı sayılan tüketim biçimleri bu yazıda konu edilmiştir. Örnek durumlardan da anlaşılabileceği gibi, tüketicinin usulsüz kullanım durumuna kolayca düşebilir. Usulsüz tespit edilirse ceza ödenmesi gerekir, bu yüzden konu hakkında bilinçlenmek önemlidir.

Hangi Tüketim Usulsüzdür?

No Yönetmelikte Usulsüz Kullanım Örnek Durum
1 Kendi adına elektrik satış sözleşmesi yapmadan enerji tüketimi yapmak Kişinin yeni taşındığı evde önceki abonenin faturalarını ödeyerek elektrik kullanması
2 Abone grubu dışında elektrik tüketmek Ticarethane (büro) için bireysel abonelik yapılması
3 Mühürsüz sayaçtan tüketimi yapmak Dağıtım şirketine haber vermeden mühürü zarar görmüş ya da mühürsüz sayaçtan elektrik kullanlması
4 Kesilen elektriği, yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra dağıtım şirketinin izni olmadan açmak Borçtan dolayı elektriği kesilmiş kişinin borcunu yatırdıktan sonra, dağıtım şirketinin açmasını beklemeden kullanıma başlaması
5 Ölçüm cihazından sonra kendine ait elektrik tesisatından üçüncü kişilere enerji vermek Sayaçtan sonra kablo çekilerek başkalarına elektrik enerjisi verilmesi

Ne Yapılır?

Yukarıdaki tablonun ilk üç maddesinde belirtilen hallerde, tüketici elektrik şirketine, usulsüz kullanım tespiti yapılmadan önce başvuruda bulunduğunu belgelerse usulsüz kullanım işlemi yapılmaz.

Mühürsüz sayaçtan elektrik enerjisi tüketildiği tespit edilirse:

  • Sayacın doğru ölçüm yapmasına bir engel olmadığı görülürse mühürleme işlemi yapılır.
  • Sayaca müdahale edildiğine dair bir şüphe duyulursa sayaç sökülerek incelemeye alınır. Sökülen sayacın yerine uygun başka bir sayaç takılmalıdır. Eğer sayaca müdahale tespit edilirse kaçak elektrik kullanımı işlemi yapılır.

Usulsüz Kullanım Cezası

Kesme İhbarı

Kontrollerde usulsüz elektrik kullanımı tespit edilirse;

  • Abone grubu değiştirilmemiş ya da kendi adına satış sözleşmesi yapılmamışsa, elektrik tedarik şirketi tarafından,
  • Diğer hallerde, dağıtım şirketi tarafından,

tüketicinin yükümlülüklerini getirmesi için 15 gün süre tanıyan bir kesme ihbarnamesi bırakılır. Ceza ödemek istemeyen tüketici, verilen süre içinde yükümlülüğünü yerine getirmelidir.

Kesilen elektrik enerjisinin dağıtım şirketinden izinsiz açılması halinde kesme ihbarı bırakılmadan usulsüz kullanım işlemi yapılır. Bu duruma düşmemek için, kesilen elektriğin nasıl açıtırılacağı hakkında bilgilenin.

Cezanın Hesaplanması

İhbarhanemenin verdiği süre boyunca yükümlülüklerini yerine getirmeyen tüketicinin elektriği kesilir. Tüketicinin elektriği açtırmak için, EPDK'nın tüm elektrik tedarikçileri için ortak olarak belirlediği kesme bağlama ücretinin 5 katı ceza ödenmesi gerekir. Kesme bağlama ücreti abone grubuna göre değişiklik gösterir. 2019 yılında usulsüz kullanım yapan mesken abonesinin ödemesi gereken ücret aşağıdaki gibi bulunur.

Mesken Usulsüz Kullanım Ücreti 2019: 33,80 x 5 = 169 TL
Güncelleme tarihi